Yıldızı Parlayan Bir Enerji Kaynağı: Kanalizasyon Atığı

Yıldızı Parlayan Bir Enerji Kaynağı: Kanalizasyon Atığı

Söz ve müziği Ann Reed’e ait “Hey, Minnesota” veya “Northern Star” şarkılarını belki dinlemişsinizdir. Minnesota’nın eşsiz güzelliklerinden bahseder. ABD’nin kuzeyinde Kanada sınırında yer alan bu şirin eyaletin şirketimiz Eurogaz için özel bir yeri var. Minnesota Üniversitesi profesörlerinden, Biyoürünler & Biyosistemler Bilimdalı Başkanı ve dünya çapında bir uzman olan Prof. Roger Ruan ayni zamanda Eurogaz’ın Teknik Danışmanlığını yapmaktadır ve yönetim kurulu üyemizdir. 2012’nin ilk çeyreğinde yönetici ortağımız ve ayni zamanda TÜGİAD Enerji Komisyonu Başkanı Ufuk Ünal, Prof. Roger Ruan’ın davetlisi olarak Minnesota Üniversitesi’ne bir ziyarette bulundu. Bunun amacı, kanalizasyon bazlı atıksudan biyodizel elde edilmesi konusunda en son teknolojileri yerinde görüp incelemekti. Nihai amaç ise bu teknolojilerin belediyelerle işbirliği çerçevesinde Türkiye’deki atıksu arıtma tesislerine adaptasyonunun fizibilitesini çıkarmak idi. Prof. Ruan’ın Minnesota’da kurduğu sistemde yaptığımız gözlem ve incelemelerin sonuçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Temel konseptimiz, kanalizasyon bazlı atıksudan algi üretimi ve bu algiden de biyodizel üretimidir. Yan ürün olarak da kompost yani bir çeşit toprak katkı maddesi elde edilecektir. Burada söz konusu olan sistem açık havuz sistemi değil, sera türü kapalı bir sistemdir. Mikrodalga piroliz sistemi uygulanıp piroliz ve gazifikasyon yapılıyor. Piroliz sistemine arıtma çamuru ıslak olarak giriyor ve pirolizin ön aşamasında %70-80 arası kurutulup işleme alınıyor. Çıkan biyogaz (singaz) sistemde kullanılıyor ve kalan su algi üretiminde kullanılıyor. Çıkan suyun besleyici değeri oldukça fazla. Mobil presten çıkan su CO2 ve ışık ile fotosentez yapılarak Algi üretiliyor. Işığa daha az ihtiyaç duyduğu için özel bir tür Algi söz konusu burada. Bu arada, Algi üretiminin çevreye zararı olmadığını, aksine faydası olduğunu vurgulamakta yarar görüyoruz. Kompostlara gelince, hem en baştaki anerobik digestion sırasında hem de biyodizele çevirme işleminde (rafineri prosesinden bir önceki proses) yan ürün olarak elde edilen kompostların her ikisi de biyodizel üretimi için kullanılabilir. Sonuçta da Algiden 3 tane ayrı ürün elde ediliyor: biyodizel + singaz + kompost. Bu yöntemle elde edilen biyodizel mevcut yakıtlarla karıştırılabilir. Singaz biyodizel üretiminde enerji kaynağı olarak kullanlıyor. Kompost ise “ticari toprak katkı maddesi” olarak kullanım alanı buluyor. Böylece “SIFIR ATIK BAZLI” kapalı bir sitem (sera türü) kurmuş oluyoruz. Örneğin 1 milyon nüfuslu bir şehrin günde ürettiği atıksu olarak Türkiye’deki ortalama rakam olan 160 litre/kişi/gün rakamı baz alınırsa, bu şehrin atıksularıyla yaklaşık olarak yılda 20 milyon litre (17.000 ton) biyodizel üretilebilecektir. Ek olarak da yılda 17.500 ton civarında kompost elde edilecektir. Bu proseste ortaya çıkan singaz ise biyoyakıt üretiminde kullanılacaktır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Türkiye’de bu yöntemle yani kanalizasyon bazlı atıksulardan biyodizel üretimi özel sektör yatırımcılarına ve girişimcilere açık olup yapaılacak yatırımlardan makul oranmlarda kâr elde etme potansiyeli mevcuttur.

NOT: Kanalizasyon bazlı atıksuyun enerji kaynağı olma özelliğini bir kenara bıraksak bile değişken maden ve mineralleri ihtiva eden bir maden ocağı olduğu gerçeğini gözardı etmemiz mümkün değildir.

Yazar
Ercan Argunhan,Eurogaz Ltd. Şti.

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

Köşe Yazıları

Mehveş Evin: “Akıllı şehir olur muyuz?”

İstanbul, CITY SDK projesine dahil olarak, trafik ve ulaşıma dair bilgileri daha sofistike bir biçimde halka sunacak. Peki anlık verilere ulaşan sistemler, bir şehirde neleri değiştirebilir? Doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin

Köşe Yazıları 0 Comments

Halkı Güneş Enerjisinden Soğutmanın 10 Yolu

Bundan 5 sene önce güneş enerjisi sektörüne girdiğim zaman, konu hakkında çok detaylı teknik bilgim yoktu, ancak internet çağında cehaletin ve bilgisizliğin maazereti de yoktu. Geçen zaman içinde öğrendiğim çok

Köşe Yazıları

“15 Ay Sonra, Gezi Parkı”

15 AY SONRA !.. 9 Haziran 2013 Evet, bir ağaca sahip çıkmak; ülkeye sahip çıkmaktır.. Bir insana sahip çıkmak; topluma sahip çıkmaktır.. Küçümsenecek hiçbir yanı yok.. “Önce insan” olmanın, birlikte