Yenilenebilir Enerji Yeniden Meclisin Gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu konuda oluşturulabilecek bir koordinasyon kurulu ihtimalini sordu. 

ae_enerji_erdogan-toprakToprak, Bakan Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Dünyada, yeni bir enerji kaynağı olarak, kaya gazı arama düşüncesinin gittikçe yaygınlaştığını belirten Tanrıkulu, “Dünya nüfusunun ve sanayileşmenin gelişimine bağlı olarak ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş, rüzgâr ve kaya gazı enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Buna rağmen, petrol ve doğalgaz üretiminin yetersizliğinden dolayı neredeyse yüzde 92 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin acilen yeni enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. Çünkü petrol ve doğalgaz senelerdir Türkiye’nin canını acıtmaktadır” dedi. Tanrıkulu Bakan Yıldız’a şu soruları yöneltti:

“Türkiye’de yeni rüzgâr türbinleri veya çiftlikleri kurma çalışmalarınız var mıdır? Hangi bölgeler seçilmiştir?
Türkiye’de rüzgâr türbini veya rüzgâr çiftlikleri kurarak elektrik üretimi, belirlenmiş yasa ve yönetmeliklerin kontrolündedir. Bu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 500 kw’ye kadar lisans gerektirmeyen üretim yapan kullanıcı sayılarının artış oranı nedir?

Türkiye, güneş enerjisi haritası incelendiğinde güneş enerjisi tarlaları kurulmasına son derece müsait bir ülke konumundadır. Güneş enerjisi tarlaları kurulması projeleriniz arasında bulunmakta mıdır?
Türkiye’ye göre güneş enerjisinden faydalanma oranı çok düşük olan Almanya’da başlatılan “150 bin çatı projesi’ gibi bir projenin ülkemizde de uygulanması konusunda çalışmalarınız var mıdır?

Bakanlık olarak, sadece güneş pillerinin değil, diğer güneş enerjisinden faydalanma yöntemlerinin de tanıtılması, teşvik edilmesi ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması konusunda neler yapmaktasınız?
Petrol ve doğalgazdan nasibini alamamış olan Türkiye’nin herhangi bir yerinde üretilecek kaya gazı, Türkiye’nin enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayabilir, ilave istihdam imkânı yaratabilir. Trakya ve Güneydoğu Anadolu haricindeki bölgelerde de araştırmalar yapılmakta mıdır?

Türkiye’de kaya gazı arama kuyuları dünya ortalamasına kıyasla ne durumdadır?
Kaya gazını çıkartmak için gereken üretim teknolojisini ülkemizin de sahip olması adına, hızlı bir yatırım yapmayı planlıyor musunuz?

Beş Yıllık Kalkınma Planında rüzgâr enerjisi ve diğer yenilenebilir enerjilerin den söz edilmemesinin gerekçesi nedir?
Kentsel dönüşümde, yenilenebilir enerji kullanılmasına ne kadar yer verilecektir? Yeni konutlarda yenilenebilir enerji kullanılacak mıdır?

Yenilenebilir enerjiler konusunda, kurumlar arası koordinasyon eksikliğini gidermek için nasıl bir programınız mevcut ve teşvik uygulamalarını yeterli buluyor musunuz?

Kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerimizde, TÜBİTAK’ta, konu ile ilgili kurulmuş vakıf ve derneklerde ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun da olmak üzere, şimdiye kadar yapılmış çalışmaların ve edinilen tecrübelerin uygulamaya daha hızlı aktarılması ve bir düzen çerçevesinde yapılabilmesi ne zaman mümkün olacaktır?

Bunun için bağımsız bir üst koordinasyon kurulunun kurularak, bu konuda çalışan ve faaliyet gösteren tarafları bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlaması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını sağlaması mümkün müdür?”

Kaynak: ANKA

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER

“Akıllı Ev Uygulaması Türkiye İçin Lüks”(!)

WICS 2013 Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’nde konuşan Yeşil GYO Yönetim Kurulu Başkanı Işık Gökkaya, “Türkiye gibi çarpık kentleşen ülkeler için akıllı ev uygulaması bir lüks. Bu konsepte ulaşabilmek için henüz

HABERLER 0 Comments

GE Türkiye’den İnovasyon Merkezi

General Electric (GE), 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul Teknopark`ta GE Türkiye İnovasyon Merkezi`nin açılışını gerçekleştirdi. General Electric (GE), 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul Teknoparkta GE Türkiye İnovasyon Merkezi`nin açılışını GE

Jeotermal enerji 0 Comments

Nevşehir Belediyesi’nden Jeotermal Enerji Hamlesi

Nevşehir Belediyesi Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üyesi Oldu. Nevşehir Belediye Meclisi, Nevşehir Belediyesi’nin Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği(JKBB)’ne üye olmasını kararlaştırdı. Nevşehir Belediye Meclisi, tüzel kişiliği olan bir kamu