“Yenilenebilir enerji kaynakları çok geniş istihdam potansiyeline sahip”

“Yenilenebilir enerji kaynakları çok geniş istihdam potansiyeline sahip”

EnerjİK Genel Müdürü Banu Akdoğan: “Yenilenebilir enerji kaynakları istihdam yaratma konusunda çok geniş bir potansiyele sahip ve sahadaki istihdam, 2004-2009 arasındaki kısa bir sürede ikiye katlanmıştır ve artış devam etmektedir.”

unnamedYenilenebilir enerji alanında istihdam potansiyeli son yıllarda artış gösteriyor. Tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan yeşil iş ya da yeşil ekonomi beraberinde “yeşil yaka” kavramını da beraberinde getiriyor. EnerjİK Genel Müdürü Banu Akdoğan’la yenilenebilir enerjide istihdam konusuyla ilgili görüştük.

Yenilenebilir enerji sektöründe istihdamın genel özellikleri nelerdir?

Toplumların sürdürülebilirliğine vurgu yapan çevre teknolojileri alanında her geçen gün yeni yatırımlar yapılıyor ve ortaya çıkan her yeni iş fırsatı çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan “yeşil iş” pozisyonları yaratıyor. Enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar için elbette ki yeşil ekonomi ve yeşil yakalı çalışanlar ayrı bir öneme sahip. Son yıllarda, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yeşil işlerin öne çıktığını görüyoruz. Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz santralleri alanında artan yatırımlar, yoğun bir personel arayışını beraberinde getiriyor. Düşük karbon ekonomisi, tüm dünyada yankı uyandıran bir çeşit kalkınma modeli olarak görülüyor ve ülkemizde de enerji sektöründe yer alan pek çok büyük şirket bu konuya odaklanmış durumda. Bu çevresel bilincin beyaz, mavi ve yeşil yaka çalışanlardan, yöneticilere içselleştirilmesi ve düşük karbon salımı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, doğru istihdam çok önemli. Günümüzde, enerji santrallerinin bu konuda daha özenli davranmaya başladığını, rekabetçi bir çevrecilik anlayışı ile bu alanda istihdam gerçekleştirdiklerini görüyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe kaç kişi istihdam edilmektedir?

Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilen personel sayısı ile ilgili net bir rakam vermek güç. Dünyada son on yılda enerji politikalarının desteği ile yenilenebilir enerjide yeni teknolojilerin artan piyasa payı beraberinde yeni istihdam ve ihracat olanakları da getirmiştir. Çevre bilinci, Kyoto protokolü, karbon vergisi, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji güvenliği, enerji ticaretinde uluslararası anlaşmalar ve işbirliği kurulmasına olanak sunmakta; yeşil meslekler olarak tanımlanan yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları istihdam yaratma konusunda çok geniş bir potansiyele sahip ve sahadaki istihdam, 2004-2009 arasındaki kısa bir sürede ikiye katlanmıştır ve artış devam etmektedir.

“The World Wind Energy Association Raporu’na göre, dünyada yatırımlara bağlı olarak rüzgar enerjisinde 2.1 milyon, güneş enerjisinde 6.3 milyon ve biyoyakıt alanında 12 milyon olmak üzere toplam 20 milyon ek istihdam sağlanacaktır.

Ülkemizde ise 2020 yılına kadar 400- 450 Rüzgar santrali kurulması planlanıyor. Bir santralde büyüklüğüne göre değişmekle birlikte yaklaşık 12 kişi çalışıyor. Yani açılacak santrallerde yaklaşık 5 bin 500–6 bin kişilik kalıcı istihdam sağlanmasını bekleniyor. Ancak istihdam rakamı bununla sınırlı da değil. Tribünlerin inşası sırasında da yaklaşık 6 bin 500 kişilik geçici istihdam yaratılmasını tahmin ediyoruz. Yani toplamda 12 bin kişilik bir istihdam rakamından bahsedebiliriz.

Aynı zamanda, The European Wind Energy Association (EWEA)’nın yayınladığı “Wind Directions” dergisinin 2013 Eylül özel sayısında özellikle belirtildiği üzere, bürokratik engellerin aşılması ve lisanssız elektrik üretim sürecinin gelişimini sürdürmesi ile Türkiye’de yenilenebilir enerjisi sektörü büyümeye devam edecek ve bu da istihdama olumlu yönde etki edecektir.

Önümüzdeki 10 yıllık dönem göz önüne alındığında sektördeki istihdam kapasitesi dünyada ve Türkiye’de ne olacaktır?

AB ile başlayan çevre müzakereleri, yapılan uluslararası anlaşmalar ve yasal düzenlemeler, ülkemizde hem kamu hem de özel sektör alanında, yeşil işlerle ilgili ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yeşil ekonominin ülkemizde henüz yeni bir süreç olduğunu göz önünde bulundurursak, yeşil istihdamın özellikle “Yenilenebilir Enerji Mühendisliği”, “Rüzgar Enerjisi Uzmanlığı”, “Çevre ve Enerji Hukuk Uzmanlığı”, “Çevre Mühendisi”, “Çevre Müdürü”, “Kurumsal Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk”, “Enerji Verimliliği Uzmanları” gibi pozisyonlarda kendini gösterdiğini görüyoruz.

Energy Revolution 2012 Raporu’na göre; rüzgar enerjisi 2030 yılına kadar 1,7 milyon kişiye iş verecek. 2020 yılına kadar, 520.000 ‘den fazla kişi rüzgar enerjisi tarafından istihdam edilecek. 2030 yılından itibaren de off-shore rüzgar santrali işlerinde yüzde 62 oranında artış ile toplam 794.079 istihdam sağlanacak.

Euractiv’in haberine göreyse; şu anda dünya genelinde 4 milyon kişiye istihdam sağlayan temiz teknoloji sektörünün 2020 yılında 20 milyon kişiye istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.

İşçi, teknik personel ve mühendislerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetişmeleri için alınması gereken önlemler ile yapılması gereken düzenlemeler nelerdir?

Yenilenebilir enerji alanında personel yetiştirmek için eğitim programlarının mutlaka artırılması gerekmektedir. Bu anlamda üniversitelere büyük işler düştüğü gibi sektörde deneyimli kişilerin de deneyimlerini aktarabilmeleri sektörün ve bu alanda çalışacak personelin gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Aynı zamanda istihdam sürecini geliştirecek teknolojik, hukuki ve akademik çalışmalar; kamu, özel sektör ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin katkılarıyla oluşturulacaktır.

Dünyada yenilenebilir enerji sektörüne yönelimin artmasıyla, istihdam alanında ne tür gelişmeler gerçekleşiyor?

Küresel anlamda yeşil iş alanına baktığımızda; “Karbon Satış Uzmanlığı”, “Yeşil İnsan Kaynakları Yöneticiliği”, “Atık Su Uzmanlığı”, “Şehir Planlama Mühendisliği”, “Organik Tarım Mühendisliği”, “Ekolojik Turizm Danışmanlığı”, “Ekolojik Bina Tasarımcılığı”, “Çevre Danışmanları”, “Çevre Avukatları”, “Çevre Eğitmenleri”, “Sürdürülebilirlik Yöneticisi, “Yenilenebilir enerji danışmanlığı”, “Yenilenebilir enerji mühendisliği”, “Rüzgar enerjisi uzmanlığı”, “Green marketing danışmanlığı”, “Yeşil insan kaynakları yönetmenliği” pozisyonları göze çarpan pozisyonlar arasında yer alıyor. Doğadaki kaynakların yine doğanın faydasına kullanılması dünya üzerinde destek gören bir yaklaşım. Bu sebeple her geçen gün bu alanda çalışmak isteyen insan sayısının da hızla arttığını görüyoruz.

Yenilenebilir enerji sektörü açısından insan kaynaklarının önemi ve ekonominin diğer alanlarından farkı nedir?

Çevreci uygulamaların ve bununla paralel olarak gelişen yeşil istihdam konusunun, farkındalık yaratması ve netlik kazanması için İnsan Kaynakları departmanlarına büyük bir görev düşüyor. Şirketlerin yeşil istihdam hedeflerinin ortaya konması ile birlikte organizasyon şemalarından, kurum içi-kurum dışı hedef paylaşım çalışmalarına; işe alımlardaki mülakat süreçlerinden ve çalışanların kariyer planlamalarına kadar sayısız alanda, sürdürülebilirlik kavramı ve bu konudaki anlayış değerlendiriliyor.

Yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili olarak, insan kaynaklarının eğitimi nasıl sağlanabilir?

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan insan kaynağının eğitiminde saha uygulamaları mutlaka yer almalıdır. Sektöründe geçmişinin aktarılması ile başlaması gereken süreç, teknik bilgilerin kişilere aktarılması ile devam eder. Verilen teknik bilgilerin saha uygulamaları ile desteklenmesi bilgilerin kalıcılığını artırırken işe aktarımını da kolaylaştırır.

Sürdürülebilirliği yakalamak, iş modellerinin ve planlamalarının gelecek nesillerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi ile gerçekleşebilir. Bu bilincin sağlanması da İnsan Kaynakları’nın sürece aktif katılımı ile mümkündür. EnerjİK olarak, çevre teknolojilerine yönelik yatırımların teşvik edilmesi ve doğayı sürdürülebilir şekilde kullanabilme gerçeğinin, zamanla tüm şirketlerin istihdam ve yatırım politikalarını şekillendireceğine inanmaktayız ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
-İnsan kaynakları firmalarının yenilenebilir enerji sektörünün personel ihtiyacını karşılaması açısından rolü nedir?

Sadece sektöre insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için çalışan insan kaynakları firmalarında çalışan uzmanların yenilenebilir enerji alanında eğitimler alması ve sektörün ihtiyaçlarını detaylı olarak analiz etmeleri çok önem arz ediyor. Bu kritik noktaları göz önünde bulundurup titizlikle çalışan insan kaynakları firmaları sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz ederek doğru işe doğru personeli yerleştirme noktasında tüm eforlarını bu işe harcamaktadırlar.

Kurumunuzun amaç, faaliyet ve projelerinizden söz eder misiniz?

2010 yılında enerji sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli istihdamı sağlamak, istihdam kalitesini arttırmak ve Türkiye enerji sektörünün dünyadaki rekabet avantajını yükseltmek amacı ile kurulan EnerjİK, müşterilerinin etki ve temel iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılması, yönetim kalitesinin geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak hedefi ile yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmetleri vermektedir. “Müşteri için değil, müşteri ile birlikte çalışma” prensibimiz doğrultusunda EnerjİK olarak hizmetlerimizi sekiz başlık altında vermekteyiz. İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri, Eğitim Yönetim Hizmetleri, Kalite Yönetim Hizmetleri, Strateji ve Risk Yönetim Hizmeti, Verimlilik Yönetim Hizmetleri, İletişim ve İtibar Yönetimi Hizmetleri, Sürdürülebilirlik ve Memnuniyet Araştırmaları.

Enerji sektöründe hızla değişen dinamikleri takip etmek, değişime ayak uydurmak, şirketin pozisyonunu piyasa şartlarına göre doğru konumlandırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabileceği noktasından hareketle EnerjİK olarak sektöre özel eğitimler vermekteyiz. Genel katılımlı eğitimlerin yanı sıra; şirkete özel eğitimler, E- öğrenme, uzaktan eğitimler, seminer ve çalıştaylar düzenlemekteyiz.

Eğitim yönetimi sürecimiz; eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim programlarının planlanması, eğitimlerin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Eğitimlerimize dair detaylı bilgi enerjik.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Diğer taraftan, enerjik.com.tr sektörde iş arayanlar için de bulunmaz bir fırsat. Portalda kolayca özgeçmiş oluşturup, sektör özel deneyimleri için ilgili ifadeler bulabileceği gibi enerji sektöründeki firmaların ilanlarını artık daha kısa yoldan takip edebilirler.
Sitenin Kariyer Merkezi bölümünde ise iş arayanlara yönelik Kariyer İpuçları, deneyimli insan kaynakları uzmanlarından hemen cevap alacağınız soru – cevap bölümü, enerji sektöründen güncel haberler, röportajlar ve bilgilendirici makaleler yer alıyor.

Hüseyin B. Ekmekçi

huseyin.ekmekci@alternatifenerji.com

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Sektörel Röportajlar 0 Comments

Ülke Enerji, 3D Yaklaşımı İle Servis Hizmetleri Veriyor

Ülke Enerji Operasyon Müdürü Burak Aydın: “Servis yaklaşımımızı biz, “Dinamik, Deneyimli ve Donanımlı” açılımı ile “3D Yaklaşımı” şeklinde adlandırıyoruz. Dinamik; çünkü yerli ve genç bir ekip kurduk. Diğer yandan da

Sektörel Röportajlar

“Rekabetçi Bir Piyasa Yapısının Kurulabilmesi İçin Şeffaflık Çok Önemli Bir Kriter”

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça: “Enerji sektöründeki  en büyük ve önemli ihtiyaç sektörü bilen, anlayan donanımlı insan kaynağının  yetiştirilmesidir. Bu bakımdan enstitümüzün öncelikli misyonu; enerji sektörünün  ihtiyaç

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Sevinç Atay: “İzmir’den Ses Verdik, Küresel Boyuttu Duyuldu”

İZMİR- Öncelikle bu sayfalarda misafirimiz olarak bir çevre gönüllüsü sıfatıyla gerçekleştirmekte olduğunuz projelerinizi ve bakış açınızı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bu projeler içerisinde bizim de en çok ilgimizi çeken