Yarı Direkt ve Karma Aydınlatma Türlerinin Teknik Yönden Karşılaştırılması

Özet

Bu çalışmada, iç mekân aydınlatmasında yarı direkt ve karma aydınlatma türlerinin teknik yönden karşılaştırılması yapılmış ve bu aydınlatma türlerinin seçiminin iç mekân aydınlatmasına katkısından bahsedilmiştir. Çalışma için örnek iki farklı ortam seçilmiş ve tüm fiziksel ortam koşulları aynı kalmak şartıyla sadece aydınlatma türleri değiştirilmiştir. Ortamda yarı direkt ve karma aydınlatma türleri kullanılmış ve bu iki aydınlatma çeşidi için ayrı ayrı ortam içerisinde yerden 90 cm sabit yükseklikte birçok noktada aydınlık düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Ölçülen bu değerler bir kâğıt üzerine matris şeklinde kaydedilmiştir. Daha sonra, bu iki aydınlatma çeşidi için kaydedilen bu değerler MATLAB ortamında üç boyutlu olarak grafiklendirilip karşılaştırılmıştır. Böylece bir aydınlatma sisteminin tasarımı aşamasında seçilen aydınlatma türünün aydınlatma elemanlarının gereksinim duyduğu enerji talebindeki azalmaları da beraberinde getirdiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, iç mekân aydınlatma türü ve aydınlık düzeyi dağılımı ilişkisi, yapılan ölçümlerle sayısal olarak karşılaştırılmıştır. Aydınlatma türü seçiminin hem ekonomiklik hem de kullanım açısından aydınlatma sistemlerine olumlu katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Mustafa Şahin, Yüksel Oğuz, Fuat Büyüktümtürk

CBU Journal of Science

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Makaleler 0 Comments

Güneş Enerjisinin Isıtma Amaçlı Mevsimlik Depolanması ve Isı Pompası Destekli Kullanımı

Özet: Bu çalışmada, müstakil tek katlı bir konutun Isparta şartlarında ısınma ihtiyacının güneş enerjisinden sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç 12 adet düzlemsel güneş kollektörü ile güneşten alınan enerji 60 m3 kapasiteli

Makaleler 0 Comments

İngiltere Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kökenli Açık Deniz (Offshore) ve Kıyılara Yakın Kara Rüzg â r Elektrik Santrali ( RES) Çiftlikleri (Onshore Wind Farms) Güç Üretimleri Profili

Özet Bir ada ülkesi olan İngiltere konumundan faydalanarak pahalı aynı zamanda baz yük kaynağı olmayanyenilenebilir enerji kaynakları (YEK) temelli hem açık deniz (offshore) hem de sahil (onshore) rüzgâr enerjisi santralleri

AKADEMİK

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kütüphanesi

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasına bağlı Oda’ların teker teker ya da Birlik olarak bastırdıkları yüzlerce esere bu bağlantıdan ulaşabilir ve Enerji ile ilgili olanları inceleyip, sipariş verebilirsiniz. TMMOB Elektrik Mühendisleri

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply