“Ulusal Katkı Niyeti, Türkiye İçin Çok Önemli Bir Adımdır”

“Ulusal Katkı Niyeti, Türkiye İçin Çok Önemli Bir Adımdır”

Lif Enerji Proje Müdürü Dr. Farız Taşdan: “Eleştirilebilecek hedefler içermekle birlikte, BMİDÇS’ye iletilen ulusal katkı niyeti başlı başına Türkiye için çok önemli bir adımdır. Eleştirilebilecek noktalar ise emisyonların büyüme hızı ve sera gazı azaltımındaki cesaretsiz hedeflerdir.”

Lif Enerji Proje Müdürü Dr. Farız Taşdan, iklim değişikliği ile mücadele için bu yıl 21. kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS-UNFCCC) tarafların Paris’te bir araya geleceğine işaret ederek, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının, iklim değişikliğin asıl sebebi olarak görüldüğüne ve bu nedenle tarafların da sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve durdurmaya yönelik hedefler içerdiklerini belirtti. Dr. Taşdan, son yıllardaki tarafların küresel ısınmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmek ile birlikte küresel sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmaya çalıştıklarına işaret etti.

Dr. Taşdan, Türkiye’nin BMİDÇS’ye 1992 yılında taraf olmasına karşın, bugüne kadar sera gazı emisyonlarının azaltılması için herhangi bir yükümlülük almadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Herhangi bir sera gazı emisyon azaltım yükümlülüğü olmayan Türkiye, ilk defa Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS-UNFCCC) sekretaryasına Ulusal katkı niyetini (INDC) 30 Eylül 2015’de sunmuştur. Bu Ulusal katkı niyetine göre, Türkiye, 2030 yılı itibari ile referans senaryo (BAU) olan 1.175 MtCO2e’dan yüzde 21’e varan bir azaltım yaparak emisyonlarını 929 MtCO2e düşürmeyi hedeflemektedir. Paris iklim değişikliği konferansına, Türkiye cebinde bu hedefle gitmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için güneş santrali kapasitesini 10 GW’a, rüzgar kapasitesini 16 GW’a çıkarılması, tüm hidroelektrik kapasitesinin kullanılması, 1 adet nükleer santralin devreye alınması, elektrik iletim ve dağıtımındaki kaybı yüzde 15’e indireceği, sanayide enerji verimliliğinin sağlanması, sürdürülebilir ulaşım gibi hedefler koymuştur.
Eleştirilebilecek hedefler içermekle birlikte, BMİDÇS’ye iletilen ulusal katkı niyeti başlı başına Türkiye için çok önemli bir adımdır. Eleştirilebilecek noktalar ise emisyonların büyüme hızı ve sera gazı azaltımındaki cesaretsiz hedeflerdir.”

Eleştirilen noktalar

Dr. Taşdan eleştirilmeyi hak eden ilk noktanın belirlenen referans senaryo emisyon miktarı olduğunu belirterek, “Paris iklim görüşmelerinde Türkiye’yi en çok terletecek soru bu olacak gibi görünüyor. TÜİK verilerine bakıldığında, Türkiye’nin sera gazı emisyonu 1990’dan 2011’e (218.2; 432.5) yaklaşık iki kat artmıştır. Türkiye’nin referans emisyon senaryosuna baktığımızda bu artış hızını koruyacağını yani 2012’den 2030’a (464,2 MtCO2e; 1.175 MtCO2e) kadar sera gazı emisyonlarını iki kattan daha fazla arttıracağı ön görülmektedir. Ek olarak yine TÜİK verilerine göre kişi başına düşen sera gazı emisyonu 1990 yılında 3,96 ton/kişiyken 2013 yılında 6,04 ton/kişi olarak hesaplanmıştır. Azaltım hedefi ve TÜİK nüfus projeksiyonuna göre 2030 yılında bu sayı 10,50 ton/kişi olacaktır. Bu sayı diğer ülke projeksiyonları ile karşılaştırıldığında, Türkiye’yi 2030 yılında ABD ve Çin’in hemen arkasına yerleştirecek gibi durmaktadır. Türkiye’nin referans senaryosunda emisyonların bu kadar hızlı artıyor olmasının nedeni yüksek büyüme oranlarına göre projeksiyon yapılmış olmasıdır, yani yıllık %4’lük bir büyüme ön görülmüştür. Ek olarak, 2030 yılında Türkiye’nin emisyonlarının en üst sınırına ulaşıp sonrasında azaltma eğilimine mi gireceği yoksa 2030’dan sonra da artış trendine devam edeceği INDC’de belirtilmemiştir. Bu bağlamda 2030 sonrası için de Türkiye’nin emisyonlarını arttırma hedefi olduğu düşünülebilir. Yani, Türkiye emisyonları için bir zirve noktası belirlememiştir” şeklinde konuştu.

Dr. Taşdan, Ulusal Katkı Niyeti’nde eleştirmeyi hak eden ikinci noktanın ise; Türkiye’nin azaltım yapabilmek için verdiği taahhütlere bakılacak olursa ilk göze çarpan yenilenebilir enerji hedefi olduğunu dile getirdi. Dr. Taşdan, henüz üzerinden bir sene bile geçmemiş olan ve Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’na göre 2023 yılı için belirlenen 20 GW rüzgâr hedefinin 16 GW’a düşürüldüğünü ve 2030 yılına ötelendiğini kaydetti. Dr. Taşdan, “Ek olarak yapımı, işletmesi daha kolay olan ve daha çevre dostu olarak görülen güneş potansiyeli yerine tartışmalı bir konu olan hidroelektrik kapasitesinin tümünün kullanılması hedefi bulunmaktadır. INDC hedeflerinden biri olan sanayi ve enerji verimliliği konularından sadece bahsedilmiş olması herhangi bir sayı ve somut politika hedefinden bahsedilmemesi de tartışmalı konulardan biridir. Bir diğer önemli nokta ise Türkiye’nin uluslararası piyasa ve mekanizmalardan karbon sertifikalarını kullanarak da 2030 hedeflerine ulaşabileceğini belirtmiş olmasıdır. Bunun anlamı eğer azaltım yapılamazsa denkleştirme ile azaltım yapılabileceği de planlar arasında bulunduğudur” şeklinde açıklama yaptı.

Dr. Taşdan açıklamasını, “İklim değişikliği konusunda yıllardır sessiz kalan Türkiye ulusal katkı niyeti ile eleştirilse bile bir adım atmış ve bunu Paris iklim değişikliği konferansında ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki küresel iklim değişikliği mücadelesi bazen ulusal çıkarları bir tarafa bırakmayı gerekli kılmaktadır.” şeklinde tamamladı.

Hüseyin Bumin Ekmekçi

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

ENERJİ YÖNETİMİ

Lityum-iyon Pilde 3M ve LG Chem İşbirliği

3M ile LG Chem, lityum-iyon pillerde nikel, kobalt, manganez (NCM) kullanımının genişletilmesi amacıyla Patent Lisansı Anlaşması imzaladı. Enerji depolama alanındaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu konuda önemli kuruluşlar işbirliği yapıyor.

HABERLER

“Akıl, Mantık, İnsaf, İzan ! Böyle Teşvik Olmaz !”

TÜREK 2012 Kongresi’nde dün gerçekleşen “RES’lerde Yerli Katkı” oturumunda, rüzgar enerjisi alanında kullanılacak yerli katkı oranları ve teşvik sistemi  ele alındı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi  (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr.

YATIRIMCI 0 Comments

Elektrik Piyasası Kanununda Önemli Değişiklikler TBMM’den Geçti

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, kabul edildi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply