Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar

Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve değişen sosyoekonomik
yapısına paralel olarak enerjiye olan ihtiyacı da artmaktadır. Artan enerji ihtiyacına karşılık enerji üretiminin aynı oranda artırılamaması, enerji açığı gibi
önemli bir sorunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin enerji ihtiyacında yüzde 70’lerin üzerinde ve giderek artan bir dışa bağımlılığın söz konusu
olması, enerji açığının nedenli önemli ve çözülmesi gereken öncelikli bir sorun olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin genel enerji dengesi, üretim düzeyi ve tüketim değerleri bağlamında değerlendirilerek, Türkiye’nin enerji açığı sorunu genel hatlarıyla ortaya konulmaktadır. Ayrıca çalışmada, enerji açığının giderilmesine
yönelik çözüm önerileri sunularak literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Giriş

Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal gelişmişliğinin bir ölçeği ve aynı zamanda en temel insani bir gereksinim olarak gerek insan hayatında gerekse iktisadi faaliyetlerde tartışmasız bir önceliğe sahiptir.
Günümüzde bu kadar önem atfedilen enerji,dünya siyasetini yönlendiren stratejik bir meta olarak küresel çapta ekonomik, sosyal ve coğrafi düzenin gelecekteki en etkin belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerjinin hangi şartlarda temin edilebildiğinin ya da temininde yaşanılan sıkıntıların,
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabeti doğrudan etkilemesi, ülkelerin üretim yapılarını biçimlendirmesi, bütçe dengelerini etkilemesi ve dış açıkların temel belirleyicilerinden biri olması, enerji konusunu dünyanın en önemli gündem
maddelerinden biri haline getirmektedir (Bilginoğlu, 2012, 2).

Metin Bayrak, Ömer Esen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 3, 2014

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK 0 Comments

Organik Rankine Çevrimi İle Çalışan Atık Isı Kaynaklı Bir Soğutma Sisteminin Performansının Araştırılması

Özet: Çeşitli atık ısı kaynaklarından elektrik enerjisi elde edebilmek için, sistem çevriminde geleneksel akışkan olarak su yerine hidrokarbon bileşenli organik akışkanların kullanıldığı Rankine çevrimi, aynı zamanda “Organik Rankine Çevrimi” olarak

Tasarımlar 0 Comments

Sabun Köpüğünü “Patlatmayacak” Bir Güneş Teknolojisi

Bilimadamları bir sabun balonu üzerinde, balonu patlatmadan durabilecek kadar ince ve hafif bir güneş hücresi üretti. Bu olağanüstü çalışma, dünyanın en önemli enerji teknoloji merkezlerinden MIT (Massachusets Instititue of Technologie)

Eğitimler

Alternatif Enerji Kaynakları Teknoloji Programı Öğrenci Alımına Başlıyor

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde açılan “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı”na 2014-2015 öğretim yılında öğrenci alımı yapılacak. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu  Elektrik ve Enerji