Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar

Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve değişen sosyoekonomik
yapısına paralel olarak enerjiye olan ihtiyacı da artmaktadır. Artan enerji ihtiyacına karşılık enerji üretiminin aynı oranda artırılamaması, enerji açığı gibi
önemli bir sorunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin enerji ihtiyacında yüzde 70’lerin üzerinde ve giderek artan bir dışa bağımlılığın söz konusu
olması, enerji açığının nedenli önemli ve çözülmesi gereken öncelikli bir sorun olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin genel enerji dengesi, üretim düzeyi ve tüketim değerleri bağlamında değerlendirilerek, Türkiye’nin enerji açığı sorunu genel hatlarıyla ortaya konulmaktadır. Ayrıca çalışmada, enerji açığının giderilmesine
yönelik çözüm önerileri sunularak literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Giriş

Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal gelişmişliğinin bir ölçeği ve aynı zamanda en temel insani bir gereksinim olarak gerek insan hayatında gerekse iktisadi faaliyetlerde tartışmasız bir önceliğe sahiptir.
Günümüzde bu kadar önem atfedilen enerji,dünya siyasetini yönlendiren stratejik bir meta olarak küresel çapta ekonomik, sosyal ve coğrafi düzenin gelecekteki en etkin belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerjinin hangi şartlarda temin edilebildiğinin ya da temininde yaşanılan sıkıntıların,
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabeti doğrudan etkilemesi, ülkelerin üretim yapılarını biçimlendirmesi, bütçe dengelerini etkilemesi ve dış açıkların temel belirleyicilerinden biri olması, enerji konusunu dünyanın en önemli gündem
maddelerinden biri haline getirmektedir (Bilginoğlu, 2012, 2).

Metin Bayrak, Ömer Esen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 3, 2014

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK 0 Comments

Güneş Enerjisi Nükleer Santralden %50 Daha Az Teşvik Gerektiriyor

İngiliz Solar Trade Association STA (Güneş Enerjisi Ticareti Derneği) geçtiğimiz günlerde ilginç bir rapor yayınladı. İlginç olmasının nedeni, nükleer enerji taraftarlarının tezlerini çürüterek, bir güneş enerjisi santralinin nükleer santralden (NES)

HABERLER 0 Comments

Mayıs 2016 Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi Eğitim Programı Gerçekleştirilecek

Çataklı Enerji Eğitim tarafından düzenlenen Mayıs 2016 Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi Eğitim Programı gerçekleştirilecek. Çataklı Enerji Eğitim tarafından düzenlenen Mayıs 2016 Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi Eğitim Programı; 2 Günlük TEDAŞ

AKADEMİK

Biyogaz Eğitimi-İzmir 9-10 Nisan

(BESTMER) tarafından 9-10 Nisan tarihleri arasında,  “Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi  Sertifikalı Eğitim Programı” gerçekleştirilecek.  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü  Biyokütle enerji sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) tarafından  “Biyogaz Sistemlerinin