Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi

Özet

Günümüz toplumlarının gereksinimlerini, gelecek nesilleri olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurmadan, karşılamayı hedeflemeleri sürdürülebilir kalkınma şeklinde nitelendirilmektedir. Bu tür kalkınma yeşil ekonomi şeklinde bir ekonomik modeli ifade etmekte olup, bu tür ekonomi politikası dünya genelindeki ülkelerin ortak hedefi haline gelmiştir. Bu amaçla birçok ülke enerji üretimini fosil yakıt yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması suretiyle gerçekleştirmeyi politika olarak belirlemiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar, güneş ışığı, hidrogüç ve jeotermal olmakla birlikte, içlerinde önem sırasına göre ise rüzgar başta gelmektedir. Nitekim çalışma kapsamında yeşil ekonomi açısından önemli bir faktör olan rüzgar enerjisi kavramı üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Türkiye’de rüzgar
enerjisinin mevcut durumu incelenmiştir. Netice itibariyle Türkiye’de rüzgar enerjisine yönelik gelecek hedeflerine ulaşma konusunda nelerin yapıldığı ve nelerin yapılabileceği genel çerçevede ele alınmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi günümüz iktisadi terminolojisinde hakim olmaya başlamış önemli kavramlardır. İnsanların temiz bir çevreye sahip olmalarının
sağlanması prensibi ve iktisadi üretimin gelişimi ikilemini kırmak amacıyla oluşturulmuş bu tür kavramlar, dünyanın bize miras kalmadığını, aksine bizim gelecek nesillere
taşımamız gereken bir emanet olduğunu vurgulamaktadır. Bu doğrultuda pek çok ülke tarafından Kyoto Protokolü ve Montreal Protokolü gibi bir dizi uluslararası anlaşma da
imzalanmış bulunmaktadır. Bu tür anlaşmalarla pek çok ülke enerji kaynağı olarak fosil yakıtlardan uzaklaşmayı ve yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tesisini sağlamayı
hedeflemektedir.
Yenilenebilir enerji kaynağı kavramı üzerinde odaklanıldığı zaman başta güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi akla gelmektedir. Elbette bunlar dışında da jeotermal, hidrolik, dalga ve hidrojen gibi çeşitli enerji kaynakları da bulunmaktadır. Ancak önem sırasına göre
güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi diğerlerine nazaran başat olma özelliği taşımaktadır. Nitekim bu çalışmada rüzgar enerjisi inceleme konusu yapılarak, yeşil ekonomiye yönelen çeşitli ülkelerdeki kullanım düzeyleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca 2023 hedefi
ne yönelen Türkiye’nin mevcut rüzgar enerjisi kapasitesi de ortaya konularak, bu enerji türüne yönelik bir dizi teşvikler hakkında açıklamalara yer verilecektir.

Ahmet ÖZEN*
Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ**
Ercan BAHTİYAR***

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 2015

*Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, ahmet.ozen@deu.edu.tr
**Uşak Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, mahmut.sasmaz@usak.edu.tr
***Uşak Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, ercan.bahtiyar@usak.edu.tr

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Köşe Yazıları

GÜNEŞ ENERJİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Geçmişte neler olmuş? Güneş elektriğinin mucidi 1839 yılında bazı yarı iletkenlerin güneş ışığına maruz kaldığında elektrik üretebildiğini bulan Alexandre Edmond Becquerel kabul edilir. Becquerel’in çalışmalarının günümüzün güneş elektriğinin temelini oluşturması

Güneş EnerjisiA

Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemler İçin Flyback Mikro- Evirici Tasarımı

Kesikli iletim kipinde çalışan flyback mikro eviriciler açık çevrim, kontrol edilebilmeleri ve akım algılayıcısı olmadan çalışabilmeleri nedeniyle oldukça ilgi görmektedirler. Bu makalede flyback dönüştürücü tabanlı şebekeye bağlı bir fotovoltaik mikro

AKADEMİK

Elektrikli Araç Teknolojisi

Yazar: James Larminie, John Lowr EMO Yayınları, 2013 ISBN: 978-605-01-04443-1 Günümüzün çevreyle özellikle gürültü ve egzoz emisyonlarıyla ilgili sorunları pil ve yakıt hücrelerindeki yeni gelişmelerin eşliğinde dengeyi elektrikli taşıtların tarafına doğru