Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Ve Rüzgar Enerji Santrali Kurulumu İçin Optimum Yerlerin Belirlenmesi

Özet

Yenilenebilir enerji, özellikle rüzgar enerjisi, son yıllarda çevresel kaygılarla beraber giderek artan şekilde önem kazanmaktadır. Diğer gelişmiş ülkeler gibi Türkiyede uzun dönemyenilenebilir enerji hedefini belirlemiştir: 2023 yılında Türkiye’deki rüzgar santralleri kurulu gücünün toplamda 20 GW’aulaşılması hedeflenmiştir. Bu tezde Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeli ve rüzgar enerjisi santrali kurulumu için en uygun yerler belirlenmiştir.
Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyelini analiz etmek için her bir 6km x6 km’lik alana ait yıllık ve mevsimlik ortalama rüzgar hızları ve hızın Weibull dağılım parametreleri hesaplanmıştır. Ayrıca hesaplanan parametreler kullanılarak, rüzgarın güç yoğunluğuve bu alana kurulabilecekrüzgarenerji santralinin kapasite faktörü hesaplanmıştır.

Sonuçları haritalar aracılığıyla görselleştirmek için Plate Carrée harita projeksiyonu kullanılmıştır. Hesaplanan rüzgarparametreleri, Türkiye rakım ve kentsel verileri kullanılarak Türkiye’de rüzgar enerji santrali kurulumunauygun yerler ve bağlantı trafo merkezleri bulunmuştur. Daha sonra, belirlenen yerler arasından, yıllık rüzgar enerjisi üretimini en yüksek değere taşıyacak alanlar, beklenen 2017 Türkiye yaz puant senaryosunda Lineer Programlama optimizasyon modeli kullanılarak belirlenmiştir. Optimizasyon problemi çözülürken, DC yük akışı denklemleri, iletim kısıtları ile beraber göz önüne alınmışveüretimin Türk Elektrik Sistemi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.

Hale Çetinay

Master of Science in Electrical and Electronics Engineering
Department, Middle East Technical University

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK

Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Benzetimi ve Uygulaması

Özet Fotovoltaik enerji sistemleri önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Sıcaklık ve güneş ışınımı gibi çevresel koşullara bağımlı olarak güneş enerji sistemlerinin çıkış gücü değişmektedir. Bu çalışmada güneş pilinin matematiksel modeli

Araştırmalar

Bor ve Hidrojenden Yakıt Üretildi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde hidrojen ve bor bulundurabilen, benzin ya da dizel motorlarda yakıta katkı olarak kullanılan sıvı yakıt geliştirildi. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde hız kesilmiyor. Bu

AKADEMİK

Zamanın Ötesindeki Dahi Tesla

Yazar: Margaret Cheney Aykırı Yayıncılık, 2010 ISBN : 9789756154342 Kitabın ilk baskısı “Tesla Anlaşılamamış Dahi” ismiyle yayımlanmıştır. Adı Edison veya Marconi kadar bilinmese de Nikola Tesla gelmiş geçmiş en büyük mucitlerden

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply