Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Ve Rüzgar Enerji Santrali Kurulumu İçin Optimum Yerlerin Belirlenmesi

Özet

Yenilenebilir enerji, özellikle rüzgar enerjisi, son yıllarda çevresel kaygılarla beraber giderek artan şekilde önem kazanmaktadır. Diğer gelişmiş ülkeler gibi Türkiyede uzun dönemyenilenebilir enerji hedefini belirlemiştir: 2023 yılında Türkiye’deki rüzgar santralleri kurulu gücünün toplamda 20 GW’aulaşılması hedeflenmiştir. Bu tezde Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyeli ve rüzgar enerjisi santrali kurulumu için en uygun yerler belirlenmiştir.
Türkiye’de rüzgar enerjisi potansiyelini analiz etmek için her bir 6km x6 km’lik alana ait yıllık ve mevsimlik ortalama rüzgar hızları ve hızın Weibull dağılım parametreleri hesaplanmıştır. Ayrıca hesaplanan parametreler kullanılarak, rüzgarın güç yoğunluğuve bu alana kurulabilecekrüzgarenerji santralinin kapasite faktörü hesaplanmıştır.

Sonuçları haritalar aracılığıyla görselleştirmek için Plate Carrée harita projeksiyonu kullanılmıştır. Hesaplanan rüzgarparametreleri, Türkiye rakım ve kentsel verileri kullanılarak Türkiye’de rüzgar enerji santrali kurulumunauygun yerler ve bağlantı trafo merkezleri bulunmuştur. Daha sonra, belirlenen yerler arasından, yıllık rüzgar enerjisi üretimini en yüksek değere taşıyacak alanlar, beklenen 2017 Türkiye yaz puant senaryosunda Lineer Programlama optimizasyon modeli kullanılarak belirlenmiştir. Optimizasyon problemi çözülürken, DC yük akışı denklemleri, iletim kısıtları ile beraber göz önüne alınmışveüretimin Türk Elektrik Sistemi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.

Hale Çetinay

Master of Science in Electrical and Electronics Engineering
Department, Middle East Technical University

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Enerji Kütüphanesi

Gümüş Kurşun (Roman)

Yazar:  Bethany Mclean, Peter Elkind Scala Yayınları, 2005 ISBN : 9789758535392 “Aramızda Elektrik Var” kitabının yazarı Figen Özer’in yorumuyla: “Enron Skandalı ile ilk tanışmam, enerji sektörüne girmeden önce üniversite yıllarında gerçekleşti. Zira

Makaleler 0 Comments

Güneş Enerjisinin Isıtma Amaçlı Mevsimlik Depolanması ve Isı Pompası Destekli Kullanımı

Özet: Bu çalışmada, müstakil tek katlı bir konutun Isparta şartlarında ısınma ihtiyacının güneş enerjisinden sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç 12 adet düzlemsel güneş kollektörü ile güneşten alınan enerji 60 m3 kapasiteli

Enerji Kütüphanesi

Dünya Enerji Sorunları: Güneş Enerjisi Bedava Enerji Kaynağı mı?

Yazar: Jim Pipe TÜBİTAK Yayınları, 2013 ISBN : 9789754037760 Güneş Enerjisi , küresel ısınma ve tükenmeye başlayan fosil yakıtlar gibi sorunların çözülmesine katkıda bulunuyor. Güneş enerjisini toplayan sistemler çevreyi kirletmez

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply