Türkiye’de Güneş Enerjisinin İstihdama Etkisi

brownfield-solar-panelsGüneş enerjisinin iklim değişikliklerine ve enerjide ithalata bağımlılığı azaltmasına yönelik pozitif etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Bununla birlikte, bütünsel ekonomiye etkisi alanında henüz bir görüş birliği oluşmamıştır. Ancak; diğer endüstrilerden gerekli olacak mal ve hizmetlerin yanı sıra, alt yükleniciler ve tedarikçilere pozitif etkisi olacağı ve dış ticaret hacminde oynayacağı rol kabul edilmektedir. Uluslar arası pazarda yerli kuruluşların yapacağı ihracat ile ihracatın artmasına sağlayacağı etkiler ve direkt ve indirekt işgücüne katkısı tahmin edilmektedir. Ancak, küresel firmaların Türkiye pazarına girişi ile oluşacak ithal teknoloji ile ithalatın artacak olması nedeni ile, toplam ekonomik etkinin negatif yönde bozulacağından endişe edilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada ICAT’ın hazırlamış olduğu güneş yol haritasındaki hedeflerden yola çıkarak ve aşağıdaki değerler kullanılarak güneş enerjisinin sadece istihdama etkisi analiz edilmiştir.

Yaratılacak olan PV işleri için:
• Kurulum için 34.6 iş/MWp, işletim ve bakım için 2.7 iş /MWp [15]
• Sistemlerin üretimi için 10 iş/MWp, Toptan-parakende satış kurulum ve bakım için 36 additional iş/MWp [16]

Yaratılacak olan CSP işleri için:
• Her 100 MWp lık CSP santrali için 400 tam zamanlı imalat işi, 600 kurulum işi ve 30 bakım ve servis işi [17]

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi Türkiye’de hedeflere ulaşılması halinde 2020 yılında yaklaşık 200.000 direkt istihdamın yaratılacağı görülmektedir. Bu verilerin geçerliliği, devletin güneş enerjisi teknolojilerini üretmeye ve kullanmaya yönelik yapacağı düzenlemeler ile özendirmesine bağlıdır.

solar istihdam tablosu

Direkt işgücü etkisi, kurulum yapılacak bölgedeki kurulum, işletim ve servis olanaklarına bağlıdır. İndirekt işgücü etkisi ise, bölgede harcanacak herbir yatırım değerinin yaratacağı çarpan etkisine bağlıdır. Güneş enerjisi endüstirisi, kurulum yapılacak bölgede harcayacağı para ile ekonomiye ilave mal ve hizmetler için istihdam yaratacaktır. Bu etki; ekonomistler tarafından ‘çarpan’ etkisi olarak değerlendirilmekte ve bölgesel ekonominin verileri kullanılarak tahmin edilmektedir. Bazı endüstriler veya sektörler diğer sektörlere göre daha fazla çarpan etkisi yaratmaktadır. Bu sebeple, ekonomistler, sektörel çarpan etkisini
ölçümlemek için çalışmalar yapmaktadır. ABD Merkez Bankası’nın bu konudaki
çalışmaları, otomobile ve taşıt araçları sekötünün 2,87 ile diğer sektörlere göre en yüksek çarpan etkisi yarattığını göstermiştir. Diğer çarpan etkisinden örnekler aşağıda verilmiştir;
• Yiyecek ve tütün üretim sektörü 2,61
• Tarım 2,33
• Inşaat 2,27
• Kamu yatırımları 2,22
• Savunma 1,91
• Hizmet sektörü 1,49-1,39

Güneş enerjisi alanında yapılacak herhangi bir projenin istihdam etkisi yaratacağı tartışılmazdır. Yukarıdaki verilerden yola çıkarak, Türkiye’ de güneş enerjisi sektörünün ortalama 2 çarpan etkisi yaratacağı varsayılırsa, güneş enerjisi projeleri ile 2020 yılında yaklaşık 350.000 ile 400.000 kişiye toplamda istihdam yaratılabileceği tahmin edilebilecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’in 15.4.2010 tarihli raporunda; toplam işsizlik oranını %13.5, şehirlerde %15.6, üniversite mezunlarında %40.1 olarak açıklamıştır. 2010 yılı itibariyle bu işsizlik oranları toplamda 3.361.000 kişinin işsiz olduğunu ve bunların içerisinde 3.026.000 kişinin ise deneyimli personelden oluştuğunu göstermektedir. Güneş enerjisi; teknoloji geliştirme, pazarlama, üretim ve kurulum işleri için yüksek yetkinliğe sahip işgücü gerektirmektedir. Güneş enerjisi teknolojilerini Türkiye’nin kullanması ile yüksek işsizlik oranları kalifiye işgücü ile ciddi oranda iyileştirilebilecektir. İlave olarak, Türkiye ekonomisi için aşağıdaki ekonomik etkilerde oluşacaktır.
• Çok uluslu firmalar için Türkiye cazip bir yatırım bölgesidir. Yabancı yatırımlar
artacaktır.
• Güneş enerjisi sektörü yaratacağı satış hacmi ve çarpan etkisi ile ekonomiye ilave katkı sağlayacaktır.
• Oluşan yeni ekonomiden katma değer vergisi geliri artacaktır.
• Yaratılacak yeni istihdam ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelirleri artacaktır.
• İsthdam edilecek kişiler için kuruluşlardan ve çalışanlardan alınan gelir vergisi ile
kamu vergi gelirleri artacaktır.

kaynak: http://www.solarbaba.com/wp-content/uploads/dosya-g%C3%BCnes-enerjisi-istihdam.pdf

 

About author

You might also like

Genel

Gerçek Olabilir Mi? Rockefeller Tamamen Temiz Enerjiye Yöneldi

Servetleri petrole dayalı olan ABD’nin ve dünyanın sayılı zengin ailelerinden Rockefeller’lar fosil yakıtlarına yaptıkları yatırımları elden çıkartıp tamamen temiz enerjiye yönelme kararı aldı. Rockefeller Kardeşler Vakfı (Rockefeller Brothers Fund), iklim

HABERLER

Madrid Royal Philips’le Aydınlanıyor

Madrid şehir yönetimi, ‘Akıllı Şehir’ uygulaması kapsamında tüm şehrin aydınlatılmasında Royal Philips’i tercih etti. Akıllı şehirlerin önemli parametrelerinden biri enerji verimliliğinin sağlanması. Özellikle büyük kentler için hayati derecedeki işlevlerden biri

Genel

“Elektrik Perakende Satış Sektörünün Geleceği” Raporu Yayımlandı

Türkiye’de elektrik piyasasının özelleştirilmesiyle birlikte faaliyet göstermeye başlayan elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili tartışmalar gündemi belirlemeye devam ediyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketicisini koruyan, istek ve beklentilerini öngören bir şekilde yapılanmış