Türkiye’de Güneş Enerjisinin İstihdama Etkisi

brownfield-solar-panelsGüneş enerjisinin iklim değişikliklerine ve enerjide ithalata bağımlılığı azaltmasına yönelik pozitif etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Bununla birlikte, bütünsel ekonomiye etkisi alanında henüz bir görüş birliği oluşmamıştır. Ancak; diğer endüstrilerden gerekli olacak mal ve hizmetlerin yanı sıra, alt yükleniciler ve tedarikçilere pozitif etkisi olacağı ve dış ticaret hacminde oynayacağı rol kabul edilmektedir. Uluslar arası pazarda yerli kuruluşların yapacağı ihracat ile ihracatın artmasına sağlayacağı etkiler ve direkt ve indirekt işgücüne katkısı tahmin edilmektedir. Ancak, küresel firmaların Türkiye pazarına girişi ile oluşacak ithal teknoloji ile ithalatın artacak olması nedeni ile, toplam ekonomik etkinin negatif yönde bozulacağından endişe edilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada ICAT’ın hazırlamış olduğu güneş yol haritasındaki hedeflerden yola çıkarak ve aşağıdaki değerler kullanılarak güneş enerjisinin sadece istihdama etkisi analiz edilmiştir.

Yaratılacak olan PV işleri için:
• Kurulum için 34.6 iş/MWp, işletim ve bakım için 2.7 iş /MWp [15]
• Sistemlerin üretimi için 10 iş/MWp, Toptan-parakende satış kurulum ve bakım için 36 additional iş/MWp [16]

Yaratılacak olan CSP işleri için:
• Her 100 MWp lık CSP santrali için 400 tam zamanlı imalat işi, 600 kurulum işi ve 30 bakım ve servis işi [17]

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi Türkiye’de hedeflere ulaşılması halinde 2020 yılında yaklaşık 200.000 direkt istihdamın yaratılacağı görülmektedir. Bu verilerin geçerliliği, devletin güneş enerjisi teknolojilerini üretmeye ve kullanmaya yönelik yapacağı düzenlemeler ile özendirmesine bağlıdır.

solar istihdam tablosu

Direkt işgücü etkisi, kurulum yapılacak bölgedeki kurulum, işletim ve servis olanaklarına bağlıdır. İndirekt işgücü etkisi ise, bölgede harcanacak herbir yatırım değerinin yaratacağı çarpan etkisine bağlıdır. Güneş enerjisi endüstirisi, kurulum yapılacak bölgede harcayacağı para ile ekonomiye ilave mal ve hizmetler için istihdam yaratacaktır. Bu etki; ekonomistler tarafından ‘çarpan’ etkisi olarak değerlendirilmekte ve bölgesel ekonominin verileri kullanılarak tahmin edilmektedir. Bazı endüstriler veya sektörler diğer sektörlere göre daha fazla çarpan etkisi yaratmaktadır. Bu sebeple, ekonomistler, sektörel çarpan etkisini
ölçümlemek için çalışmalar yapmaktadır. ABD Merkez Bankası’nın bu konudaki
çalışmaları, otomobile ve taşıt araçları sekötünün 2,87 ile diğer sektörlere göre en yüksek çarpan etkisi yarattığını göstermiştir. Diğer çarpan etkisinden örnekler aşağıda verilmiştir;
• Yiyecek ve tütün üretim sektörü 2,61
• Tarım 2,33
• Inşaat 2,27
• Kamu yatırımları 2,22
• Savunma 1,91
• Hizmet sektörü 1,49-1,39

Güneş enerjisi alanında yapılacak herhangi bir projenin istihdam etkisi yaratacağı tartışılmazdır. Yukarıdaki verilerden yola çıkarak, Türkiye’ de güneş enerjisi sektörünün ortalama 2 çarpan etkisi yaratacağı varsayılırsa, güneş enerjisi projeleri ile 2020 yılında yaklaşık 350.000 ile 400.000 kişiye toplamda istihdam yaratılabileceği tahmin edilebilecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’in 15.4.2010 tarihli raporunda; toplam işsizlik oranını %13.5, şehirlerde %15.6, üniversite mezunlarında %40.1 olarak açıklamıştır. 2010 yılı itibariyle bu işsizlik oranları toplamda 3.361.000 kişinin işsiz olduğunu ve bunların içerisinde 3.026.000 kişinin ise deneyimli personelden oluştuğunu göstermektedir. Güneş enerjisi; teknoloji geliştirme, pazarlama, üretim ve kurulum işleri için yüksek yetkinliğe sahip işgücü gerektirmektedir. Güneş enerjisi teknolojilerini Türkiye’nin kullanması ile yüksek işsizlik oranları kalifiye işgücü ile ciddi oranda iyileştirilebilecektir. İlave olarak, Türkiye ekonomisi için aşağıdaki ekonomik etkilerde oluşacaktır.
• Çok uluslu firmalar için Türkiye cazip bir yatırım bölgesidir. Yabancı yatırımlar
artacaktır.
• Güneş enerjisi sektörü yaratacağı satış hacmi ve çarpan etkisi ile ekonomiye ilave katkı sağlayacaktır.
• Oluşan yeni ekonomiden katma değer vergisi geliri artacaktır.
• Yaratılacak yeni istihdam ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelirleri artacaktır.
• İsthdam edilecek kişiler için kuruluşlardan ve çalışanlardan alınan gelir vergisi ile
kamu vergi gelirleri artacaktır.

kaynak: http://www.solarbaba.com/wp-content/uploads/dosya-g%C3%BCnes-enerjisi-istihdam.pdf

 

About author

You might also like

Şirket İş İlanları

Axitec “Yönetim ve Pazarlama Asistanı ” Arıyor

Dünyanın önde gelen Alman fotovoltaik panel üreticilerinden Axitec, İstanbul Ataşehir ofisinde çalıştırmak üzere çok iyi derecede Almanca bilen “Yönetim ve Pazarlama Asistanı ” arıyor. İlgili pozisyonun ilanı sadece Almanca olarak hazırlanmıştır.

Rüzgar enerjisi 0 Comments

Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tarife Garantileri, Çıkarımlar ve Gelecek Planları: AB Tecrübesi İsimli Konferans İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tarife Garantileri, Çıkarımlar ve Gelecek Planları:AB Tecrübesi isimli konferans, 29 Nisan 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi, Vedat Yerlici Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program: 14:00-14:30 Kayıt 14:30-16:00 AB Tecrübesi Başkan:

Genel

Türkiye’nin biyoyakıt potansiyelinin değerlendirebilmesi için hangi stratejiler geliştirilmeli?

Biyogazder Başkanı Altan Denizsel: Biyoyakıt sektörü en önemli sektörlerden biridir. İşletmelerden çıkan her türlü katı veya organik atıklar biyogaz, yakma ve gazlaştırma teknolojileri ile enerjiye dönüşebilir. Yerli hammadde sürekli bulunmaktadır.