Türkiye’de Gıda Endüstrisi Kaynaklı Biyokütle ve Biyoyakıt Potansiyeli

Özet

Gelişen teknoloji ve hızlı nüfus artışının doğal bir sonucu olarak fosil yakıt kaynaklarının giderek azalması; yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklar›na olan ihtiyacı arttırmıştır. Son yıllarda
mevcut enerji kaynaklarına alternatif olarak, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısı sebebiyle biyokütleden elde edilecek enerjiye (biyoyakıta) duyulan ilgi artmıştır. Gıda endüstrisi atıkları oldukça
değerli biyokütle kaynaklarıdır. Bu makalede Türkiye’deki meyve suyu, bitkisel yağ ve et endüstrisi üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atık potansiyeli ve bu atıklardan üretilebilecek teorik biyoyakıt
(biyogaz, biyoetanol ve biyodizel) miktarları hesaplanmıştır. Bir yılda üretilen meyve suyu, bitkisel yağ ve et endüstrisi atık miktarları sırasıyla 209.9 bin ton, 111.3 bin ton ve 118 milyon tondur. Bu atıklardan
6.9 bin ton biyoetanol, 33.5 bin ton biyodizel ve 25.3 milyar m3 biyogaz elde edilebilir.

Ebru Deniz, Gülen Yesilören, Necla Özdemir, Aslı Isçi

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, G›da Mühendisli¤i Bölümü, Ankara

Yazının devamı için tıklayın
GD14037

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

YATIRIMCI

GÜNEŞ ENERJİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Geçmişte neler olmuş? Güneş elektriğinin mucidi 1839 yılında bazı yarı iletkenlerin güneş ışığına maruz kaldığında elektrik üretebildiğini bulan Alexandre Edmond Becquerel kabul edilir. Becquerel’in çalışmalarının günümüzün güneş elektriğinin temelini oluşturması

AKADEMİK

Yüksek Gerilim’li Yıllar (Roman)

Yazar: Behçet Yücel TEK Yayınları, 1998 ISBN: bulunamadı “Aramızda Elektrik Var” kitabının yazarı Figen Özer’in yorumuyla “Sektörün mazisine bakmak ve 70’li yıllara uzanmak ister misiniz? O halde Yüksek Gerilim’li Yılları okumalısınız

AKADEMİK

Gün Işığı İle Aydınlatma Alanında Geliştirilen Yeni Teknolojiler Hakkında Bir Araştırma

Özet Bu çalışmada, gün ışığı ile binaların aydınlatılması, ihtiyacına cevap verebilecek olan sistemler ve bu sistemlerle ilgili geliştirilen yeni teknolojiler ve malzemeler hakkında toplanılan bilgiler sunulmaktadır. Sürdürülebilir mimari ve enerji

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply