Türkiye’de Gıda Endüstrisi Kaynaklı Biyokütle ve Biyoyakıt Potansiyeli

Özet

Gelişen teknoloji ve hızlı nüfus artışının doğal bir sonucu olarak fosil yakıt kaynaklarının giderek azalması; yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklar›na olan ihtiyacı arttırmıştır. Son yıllarda
mevcut enerji kaynaklarına alternatif olarak, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısı sebebiyle biyokütleden elde edilecek enerjiye (biyoyakıta) duyulan ilgi artmıştır. Gıda endüstrisi atıkları oldukça
değerli biyokütle kaynaklarıdır. Bu makalede Türkiye’deki meyve suyu, bitkisel yağ ve et endüstrisi üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atık potansiyeli ve bu atıklardan üretilebilecek teorik biyoyakıt
(biyogaz, biyoetanol ve biyodizel) miktarları hesaplanmıştır. Bir yılda üretilen meyve suyu, bitkisel yağ ve et endüstrisi atık miktarları sırasıyla 209.9 bin ton, 111.3 bin ton ve 118 milyon tondur. Bu atıklardan
6.9 bin ton biyoetanol, 33.5 bin ton biyodizel ve 25.3 milyar m3 biyogaz elde edilebilir.

Ebru Deniz, Gülen Yesilören, Necla Özdemir, Aslı Isçi

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, G›da Mühendisli¤i Bölümü, Ankara

Yazının devamı için tıklayın
GD14037

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK 0 Comments

ETD Enerji ve Risk Yönetimi Eğitimi” Düzenledi

ETD Eğitim Çalışma Grubu İstanbul Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi Günü Eğitim Programı düzenledi. Vikipedi’ye göre, Risk analizi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları

Araştırmalar

Bor ve Hidrojenden Yakıt Üretildi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde hidrojen ve bor bulundurabilen, benzin ya da dizel motorlarda yakıta katkı olarak kullanılan sıvı yakıt geliştirildi. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde hız kesilmiyor. Bu

AKADEMİK

Gümüş Kurşun (Roman)

Yazar:  Bethany Mclean, Peter Elkind Scala Yayınları, 2005 ISBN : 9789758535392 “Aramızda Elektrik Var” kitabının yazarı Figen Özer’in yorumuyla: “Enron Skandalı ile ilk tanışmam, enerji sektörüne girmeden önce üniversite yıllarında gerçekleşti. Zira

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply