“Türkiye Temiz Üretim Teknolojilerine Hız Vermeli”

“Türkiye Temiz Üretim Teknolojilerine Hız Vermeli”

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Türker Naslı: “Sürdürülebilir temiz üretim kavramı ülkemiz için büyük önem arz etmektedir.”

Turker+Nasli2Temiz enerji teknolojileri kullanımı sürdürülebilirlik olgusunun önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Temiz enerji teknolojilerinin kullanımı dünyada giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Türker Naslı, sanayileşme, nüfus artışı, hızlı kentleşme, çevresel bozulma, birçok endüstriyel girdide dışa bağımlılık gibi nedenlerle yüksek verime sahip temiz üretim teknoloji ve yöntemlerinin Türkiye için son derece önemli hale geldiğini bildirdi.

Türker Naslı yaptığı açıklamada, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretimi ilkesine dayanan sürdürülebilir temiz üretim kavramının, ülke için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Bu bağlamda temiz enerji teknolojilerine yatırımın hayati önem kazandığının altını çizen Naslı, “Temiz tüketim ve üretim teknolojileri alanındaki çalışmalara hız verilmelidir” dedi. Temiz enerji teknolojilerinin; enerji üretiminde ortaya çıkan kükürtdioksit, azotoksitler, karbondioksit gibi gaz atıklar ile aerosol denilen sıvı ve katı parçacıkları çevreye en az düzeyde veren ya da hiç kirletici atıkları olmayan teknolojiler olduğunu belirten Naslı, “Enerji üreten teknoloji, eğer enerjinin birincil kaynaklardan üretilip kullanıma sunumuna kadar tüm safhalarda, çevrede kalıcı ve düzeltilmesi mümkün olmayan, çevreyi ekolojik ve ekonomik yönden olumsuz etkileyen nitelikte ise bu temiz enerji teknolojisi değildir” dedi.

Temiz üretimde San Fransisco örneği…

Temiz üretim teknolojileri alanında ABD’de yürütülen etkin çalışmaları örnek veren Naslı, özellikle San Francisco’nun, temiz teknolojiye geçişte lider şehir olduğuna işaret etti. San Fransisco’nun kalkınma stratejisinde temiz teknolojiye geçişi esas aldığını belirten Naslı, yaklaşık 100 adet temiz teknoloji firması kurulan şehirde, silikon vadisi bölgesinin ABD’deki en büyük temiz teknoloji kümesi olduğunu ve bölgenin yatırım çekmesine büyük katkı yaptığını anlattı.

Naslı’ın verdiği bilgiye göre San Francisco, temiz enerji sektöründeki çalışanlara vergi muafiyeti sağlıyor. En fazla iş ilanı açılan sektör kategorisinde birinci olan San Fransisco’nun, Kuzey Amerika’daki en yeşil şehirler, ABD’deki en iyi sürdürülebilir metropoliten bölgeler, eyalet enerji politikalarının etkinliği, en iyi yeşil bina fırsatları kategorilerinde birincilikleri bulunuyor. San Fransisco, elektronik atık yönetimi, güneş paneli kurulumu, LEED sertifikalı bina sayısında da en iyi şehirler arasında yer alıyor. Şehirde 70’den fazla temiz teknoloji girişim sermayesi firması, temiz teknoloji yatırımlarının yüzde 22’sini fonluyor. Kuzey Amerika’nın temiz teknoloji başkenti unvanına sahip olan San Fransisco, 800 adetlik temiz araç filosu kullanıyor, kentteki taksilerin yaklaşık yüzde 15’i temiz enerji ile çalışıyor, kentsel atıkların yüzde 69’u geri dönüştürülebiliyor.

“Hukuki alt yapı bir an önce tamamlanmalı”…

Türker Naslı, Türkiye’de ulusal bilim ve teknoloji politikalarını belirleyen en üst kuruluş olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) sekretarya görevini de yapmakta olan TÜBİTAK’ın “temiz üretim teknolojileri” alanında da önemli çalışmalar yaptığına işaret etti. Naslı, Türkiye’nin çevreyi koruma ve sürdürülebilir sağlıklı ekonomik kalkınma sürecinde bu çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı. Temiz üretimin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamak üzere konunun gerektirdiği kurumsal altyapı, finans sistemi ve hukuki altyapının tamamlanması gerektiğini belirten Naslı, 1999 yılında gündeme gelen Ulusal Temiz Üretim Merkezi kurulması düşüncesinin 2013 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile somutlaştırıldığını belirtti. “Ulusal Temiz Üretim Merkezi” işlevini üstlenecek olan TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü’nün, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü olarak yapılandırıldığını hatırlatan Naslı, yeni dönemde bu alandaki çalışmaların çok daha ileri noktalara taşınmasını beklediklerini dile getirdi.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Kocaeli’de 7500 Evin Elektriği Çöpten Sağlanıyor

Kocaeli genelindeki evsel atıkların bertarafı çalışmalarını yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, geçen yıl uygulamaya aldığı çöp gazından elektrik enerjisi üreten tesisin kapasitesini yaklaşık 2,5 artırdı. 2012 yılında ayda ortalama 600 bin kilovat

HABERLER

Orman İzinleri Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Orman izinleri masaya yatırıldı. Tüm rüzgar yatırımcıları yeni düzenlemeden olumsuz etkilendiklerini belirterek bu yönetmeliğin çıkması halinde başka yatırımlara kayabileceklerinin sinyallerini verdiler. Rüzgar sektöründe bir süredir devam eden orman izinleri ile ilgili yönetmelik

Akıllı Binalar

Güneş Enerjili, Çevreci Yüzen Ev; WaterNest

Yüzde 100 geri dönüşümlü yüzen ev WaterNest, güneş enerji sisteminin yanı sıra doğal klima ve havalandırma çözümleriyle dikkat çekiyor. Güneş enerjili çevreci yüzen ev; yıllarca süren araştırmalardan sonra mimar Giancarlo