“Türkiye Enerji Konusunda Çok Heyecan Verici Bir Dönemden Geçiyor “

“Türkiye Enerji Konusunda Çok Heyecan Verici Bir Dönemden Geçiyor “

33. Enerji Verimliliği Haftası 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı bugün Wow Convention Center’de gerçekleştirildi.

Forumda konuşan En-Charter Enerji Verimliliği Kıdemli Uzmanı Gabriela Prata Dias, Türkiye’nin enerji konusunda çok heyecan verici bir dönemden geçtiğini söyledi. Dias Türkiye’de nükleer enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği konularında önemli zorluklar yaşadığını belirterek, yenilenebilir enerjinin gelişiminde hükümetin belirleyici bir rol oynadığını aktardı. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret eden Dias, endüstrileşme ve nüfus artışıyla birlikte tüketim artışının ön görüldüğünü söyleyerek, “Türkiye’nin uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğin en yüksek düzeyde uygulanması hedefleri var. Endüstride de enerji verimliliği konusunda çalışmalar var. Enerji verimliliğinde Türkiye’nin geleceği  parlak görünüyor” diye konuştu.

Gabriela P rata Dias

Dias pek çok uluslararası finans kuruluşunun Türkiye’de bulunmasına karşın, enerji verimliliğiyle ilgili ulusal fonlara ihtiyaç göründüğüne değindi.

Dias enerji verimliliğiyle ilgili önerilerini şöyle sıraladı: Yenilenebilir enerji genel müdürlüğünün güçlendirilmesi. Enerji verimliliğinin artırılması. Düzenleyici kuruluşlarla enerji fiyatlarının oluşmasına dair çalışmak. 2023 hedefi için sektörel, yerel ve coğrafi düzeyde enerji verimliliği yol haritası oluşturulması. Yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli alan olması. Kamu alt yapısına yönelik daha büyük bir fon kurulması. Merkezi olarak koordine edilen enerji verimliliğiyle ilgili bir enerji veri tabanı oluşturulması.

 “Üretim ve tüketimde enerji verimliliği önemli”

Forumda konuşan Dr. Volkan Hüsnü Özgüz 21.  yüzyılda enerji iklim dengesi ve enerjinin suyla ilişkisi gibi konuların ön plana çıkacağını belirterek, enerji verimliliğinin çok boyutlu olarak ele alınacağını aktardı. Dr. Özgüz, üretim ve tüketimde enerji verimliliğinin ön plana çıktığını belirterek, enerji verimliliğiyle ilgili tedbirlerin sanayide maliyetin azaltılması, hane elektrik tüketiminin düşmesi ve ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Dr. Özgüz, üretim ve tüketimde enerji verimliliğiyle sağlanacak kazancın ancak üçte birlik oranda gerçekleştirildiğini, geri kalan kısmının  ise,  potansiyel olarak durduğunu ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Yetkilisi Hasan Özkoç, forumda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünya enerji piyasalarındaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Özkoç 2009 yılında ABD’de gerçekleşen ekonomik krizin Avrupa’yı ve dünyanın birçok ülkesini etkilediğini belirterek, bu durumun önemli sonuçları olduğunu ifade etti. Özkoç, ekonomik krizin etkisiyle, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili feed-in-tarif f gibi unsurların bazı ülkelerde askıya alındığını ve bazı ülkelerde ise kaldırıldığını ifade etti. Özkoç, krizle birlikte ortaya çıkan ikinci gelişmenin, kaya gazı teknolojisinin Amerika Birleşik Devletleri enerji piyasasında çığır açarak, bu ülkeyi enerji ithalatçısı konumundan ihracatçı konumuna getirmesi olarak değerlendirdi. Özkoç, krizin üçüncü etkisinin ise, Fukuşima Nükleer Santralı Kazasından sonra, Avrupa’da birçok ülkenin enerji politikalarından nükleer santrallerinin çıkarılması ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana alınması olduğunu ifade etti.

Ekonomik kriz, enerjide önemli gelişmelere yol açtı

Özkoç dünyada 2030-35 yılları arasında, ekonomik büyümenin iki katına çıkacağını enerji tüketiminin ise, üçte bir oranında artacağının öngörüldüğünü belirterek, enerji tüketiminin AB ülkelerinde sabit kalacağını, Çin ve Hindistan’ın  ise, toplam tüketim artışının yüzde 45’ini gerçekleştireceğini söyledi. Özkoç önümüzdeki 20 yıl içinde Avrupa Birliği’nde yüzde 90 seviyesinde ithalata bağımlı bir topluluk olacağının da altını çizdi.

AB enerji politikalarının sürdürülebilirlik, tedarik güvenliği ve tam rekabete açık enerji piyasası unsurlarına dayandığını aktaran Özkoç, enerji politikaları kapsamında oluşturulan üç 20 stratejisiyle, 2020’ye kadar sera gazları emisyonunun yüzde 20 azaltılması, toplam enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 20 civarına ulaşması ve enerji verimliliğinin yüzde 20 oranında azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Özkoç buna karşın, bugünkü seyriyle enerji verimliliğinin ancak yüzde 10 seviyesinde oluşacağının görüldüğünü kaydetti. Özkoç, AB enerji verimliliğinin tam olarak uygulanmasıyla  220 milyar Euro’luk bir tasarruf sağlanmasının, yeni istihdam alanlarının oluşmasının, Ar-Ge alanlarının çalışmalarının artmasının ve sera gazının azaltılmasının hedeflen ği belirlendiğini ifade etti.

Özkoç, 2050 yılında AB’deki toplam tüketim içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60’lar mertebesine çıkmasının beklendiğine de dikkat çekti.

“100 milyar dolarlık tasarruf olanağı var”

Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Eski Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, enerji verimliliğiyle dört nükleer enerji santralinin maliyetine denk gelen yaklaşık 100 milyar dolara yakın bir kaynak sağlanabileceğini belirterek, “Türkiye’nin yatırım tasarruf  miktarı yüzde 10’ları geçmiyor. ‘Çok paramız oluyor’ diye her şeyi savruk harcamalıyız. Bunu toplumun parası olarak değerlendirmeli ve istihdam ve yatırıma yönlendirilmeliyiz. Türkiye’de güneş bu kadar bol da  neden bunu evimize ve işyerimize alırken kapalı davranıyoruz. Mimari çözümlerde ve sanayi ürünlerinde enerji verimliliğini gençlere ve çocuklara yöneltmemiz gerekiyor. Çünkü enerji verimliliği zihinsel devrimle gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

“Daha az enerji gerektiren ürünlerin üretimine yönelmeliyiz”

TÜSİAD Temsilcisi Batu Aksoy ise, sanayide ev tüketiminde ve enerji iletiminde bilinçli kullanımın ön plana çıkması gerektiğini söyleyerek, daha az enerjiyle daha fazla katma değer yaratan ürünlere yönelmenin önemine dikkat çekti. Aksoy, şeffaf, liberal ve rekabetçi bir elektrik piyasasının enerji verimliliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Solar Baba da fuardaydı

Fuarda Solar Baba standı da ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Solar Baba platformu Kurucusu Ateş Uğurel ve ekibi, ziyaretçilere güneş enerjisinin önemi ve enerji verimliliğine katkısı konusunda görüş ve değerlendirmeler paylaştı.

SOLAR BABA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solarbaba ekibinden Mert Oğuz, Onur Pay ve Ateş Uğurel (en sağda)

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

HABERLER

Türkiye Güneş’te de Lojistik Köprü Görevi Görecek

Petrol ve doğalgaz taşımacılığında köprü olan Türkiye yönünü güneşe çevirdi. Suudi Arabistan, güneş enerjisinden ürettiği elektriği Avrupa’ya Türkiye üzerinden satmayı planlıyor. Ortadoğu ve Orta Asya’nın petrol ve doğalgazını dünya ile

HABERLER

Naslı’dan Ankara İçin “Jeotermal Tarım” Çağrısı…

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Türker Naslı, Ankara’nın 9 ilçesindeki zengin jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı ile sektörün hızlı bir gelişim sürecine gireceğini bildirdi. Jeotermal enerji kaynaklarının Türkiye’de artırılması yönündeki çalışmalarda, jeotermal

HABERLER

Türkiye’nin Güneşi Büyüyor, 500kW’lık Güneş Santrali Yolda

2 bin 500 metrekare alanda 500 kilovat enerji üretecek tesis, kurulacağı mermer fabrikasının enerji ihtiyacının güneşten karşılanmasını sağlayacak. Türkiye’nin en büyük güneş santrali kuruluyor. Bu ay sonunda devreye girmesi planlanan,