“Türk-Alman Biyogaz Projesi” Destekleri İle Projeler Hayata Geçiyor

Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın (BMU) Uluslararası İklim Koruma Girişimi (IKI), 2008 yılından bu yana, gelişmekte olan, yeni sanayileşmiş ülkelerde ve eşik ülkelerde yenilikçi iklim projelerine destek vermektedir. Almanya Federal Meclisi’nin almış olduğu bir karar temelinde, yıllık olarak CO2 emisyon sertifikalarının açık artırma gelirlerinden elde edilen 120 milyon Euro, bu girişimin kullanımına sunulmaktadır.

Federal Çevre Bakanlığı, bu tarz bir işbirliği sayesinde, federal hükümetin mevcut kalkınma işbirliğini tamamlamaktadır. Federal Çevre Bakanlığı, ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlarda destek vermektedir:
  1. İklim dostu bir ekonominin teşvik edilmesi (Partner ülkeler, iklime zararlı sera gazı üretimini azaltan bir ekonomi yapısının geliştirilmesinde desteklenecektir)
  2. İklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlanması (örn. su kaynakları yönetimi, iyileştirilmiş arazi kullanımı, sürdürülebilir biyokütle üretimi, afet önleme tedbirleri…)
  3. Karbon yutak alanları / Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) / Ormansızlaşmadan ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması
    (Karbon yutaklarının, özellikle ormanların ve sulak alanlar gibi diğer ekosistemlerin muhafaza edilmesine yönelik projelerin desteklenmesi)
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk-Alman Biyogaz Projesi’nin ulusal düzeydeki doğrudan işbirliği partneridir. Bu projede, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, proje lideri konumundadır. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de yürütülen işbirlikleri mevcuttur.

Detaylı bilgi: http://www.biyogaz.web.tr/tr

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

İpucu - Biyogaz

Türkiye’nin En Büyük Biyogaz Projesi Hayata Geçirildi

Türkiye´de ve dünyada meydana gelen anormal iklim değişikleri gözleri çevresel kirliliğe ve karbon emisyonlu enerji üretimine çevirdi. Ankara´nın Beypazarı ilçesinde bu amaçla kurulan tesiste tavuk gübresi kullanılarak elektrik enerjisi üretilmeye

İpucu - Biyogaz

Gazlaştırma Nedir?

Biyokütlenin gazlaştırılması; katı yakıtların ısıl çevirim teknolojisiyle yanabilen bir gaza dönüştürülmesi işlemidir. Sınırlandırılmış oksijen, hava, buhar veya bunların kombinasyonları reaksiyonu başlatmaktadır. Üretilen gaz karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen, metan, su ve azot’un

İpucu - Biyogaz

Bir Biyogaz Tesisinin Maliyet Analizi

  Solea Enerji firmasının web sitesinden edindiğimiz bu grafik güzel bir maliyet analizi olmuş. Şirket bu konuda bir çalışma da yapmış. Bu hayli detaylı çalışmayı görüntülemek için  lütfen tıklayınız