TEİAŞ’dan Lisans Başvurularıyla İlgili Duyuru

TEİAŞ’dan Lisans Başvurularıyla İlgili Duyuru

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 12.05.2014 günü saat 10:00’da TEİAŞ Genel Müdürlüğü 4.kat Toplantı Salonunda EK-7’de listede verilen bölgeler için ve aynı bölgeye başvuran şirketler arasında bir yarışma yapılacak.

Teiaş_logo

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans başvurularına ilişkin yarışma yönetmeliğiyle ilgili bir duyuru yapıldı. Duyuru şöyle: “Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans başvurularına ilişkin yarışma yönetmeliği gereğince, güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış ön lisans başvurularından aynı sahada ve/veya bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için EK-1’de verilen yarışma yönetmeliği doğrultusunda, 12.05.2014 günü saat 10:00’da TEİAŞ Genel Müdürlüğü 4.kat Toplantı Salonunda EK-7’de listede verilen bölgeler için ve aynı bölgeye başvuran şirketler arasında bir yarışma yapılacaktır.

 

 Gerekli belgeler

 

Aşağıda adı geçen örnek formlara uygun şekilde hazırlanmış; kapalı zarfın içerisinde; a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, b) Taahhütname (EK-2), c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu (EK-3), ç) Şirketin tebligata esas ikamet adresi, d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı ve kaşeli teklif mektubu formu (EK-5), e) Hangi bağlantı bölgesi ve/veya bağlantı noktası için teklif verildiğine ilişkin şirketin beyanı (EK-6) Teklif mektubunun bir zarf içerisinde, diğer belgelerin ayrı zarf içerisinde toplayarak iki zarfın büyük bir zarf içerisine konulup en geç 12.05.2014 günü, saat 10:00’a kadar Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 T Blok TEİAŞ Genel Müdürlüğü 4.kat Toplantı Salonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Yeşil Şarj İstasyonu İzmir’in Sosyalleşme Noktası

İzmirliler artık yeni bir hizmetten faydalanıyor. Yeni bir sosyalleşme alanı haline gelen bu alan aslında çok işlevsel ve pratik bir amaca hizmet ediyor. Günümüzde güneş enerjisi yaşantımızın birçok alanına girmiş

HABERLER

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nden Farkındalık Turları

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Türkiye genelindeki 96 belediyenin 120 personeline Kırşehir’de mevzuat ve yatırım eğitim veriyor- Birlik Başkanı Bahçeci: “Türkiye’de jeotermal hızla gelişiyor, inşallah daha da gelişecek. Daha güzelleşecek. Türkiye

HABERLER

Antalya’nın Enerji Eylem Planı Hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı envanterini oluşturdu. Başkanlar Sözleşmesi (Convenant of Mayor) üyesi olan Büyükşehir Belediyesi, sözleşme