Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Rüzgar Enerjisinin Önemi ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler

Özet

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için istikrarlı ve sürekli bir enerji politikası oldukça önemli bir yere sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan, dünyada ve özellikle Avrupa’da büyük bir gelişme gösteren, rüzgâr enerjisinin Türkiye’de kullanımı oldukça düşüktür. Türkiye, Avrupa’da en yüksek rüzgar potansiyeline sahip olmasına rağmen gerekli gelişmeyi gösterememiştir. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, Türkiye’nin sahip olduğu rüzgar enerjisi potansiyeli öncelikle değerlendirilmelidir. Enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenme olasılığı da göz önünde bulundurulursa, rüzgar enerjisi teknolojilerinin yurt içinde üretilebilmesi için gerekli teşviklerin sağlanarak yatırım yapmanın cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bu teşvikler aracılığı ile hem rüzgar enerjisine dayalı bir sanayi oluşmakta hem de kullanılabilirliği yaygınlaşmaktadır .Bu amaçla çalışmada, rüzgâr enerjisinin önemi ve yatırım teşvikleri üzerinde durularak, Türkiye’deki durum değerlendirilmektedir.

Cansel Oskay
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 1,
s. 76-94
Yazının devamı için tıklayın
5000066646-5000085396-1-PB

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Araştırmalar

İki Konsept, İki Farklı Düşünce: Rüzgar Türbinleri – Dişli Kutulu Mu Dişli Kutusuz Mu?

RES Haber’in kurucusu Sayın Batur Gün, yıllarını verdiği rüzgar enerjisi sektöründeki bir tartışmayı kendi platformunda irdelemiş: Türbinlerde dişli kutusu olmalı mı yoksa olmamalı mı? Konuyu kapasite, emre amadelik ve ömür

HABERLER 0 Comments

Kadir Has Üniversitesi’nde Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı Açıldı

Kadir Has Üniversitesi tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına bir yenisini daha ekledi: Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı. Türkiye’de enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. Bununla birlikte, sektörde kalifiye

AKADEMİK

Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar

Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve değişen sosyoekonomik yapısına paralel olarak enerjiye olan ihtiyacı da artmaktadır. Artan enerji ihtiyacına karşılık enerji üretiminin aynı oranda artırılamaması, enerji açığı gibi önemli bir sorunu gündeme

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply