Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemler İçin Flyback Mikro- Evirici Tasarımı

Kesikli iletim kipinde çalışan flyback mikro eviriciler açık çevrim, kontrol edilebilmeleri ve akım algılayıcısı olmadan çalışabilmeleri nedeniyle oldukça ilgi görmektedirler. Bu makalede flyback dönüştürücü tabanlı şebekeye bağlı bir fotovoltaik mikro eviricinin
çalışma karakteristikleri incelenmiş ve tasarım detayları verilmiştir.
Maksimum güç noktası izleme için “değiştir ve gözle” algoritması kullanılmıştır. 80 Wp gücünde bir prototip mikro
eviricinin tasarımı yapılmış ve üretilmiştir. Maksimum güç noktası izleme, adalama koruması, seri haberleşme, güç kontrolü gibi eviricinin bütün kontrolleri PIC24FJ64GA002 mikrodenetleyicisi ile gerçekleştirilmiştir.
Mikroeviriciden alınan ölçümlerin tasarım değerleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Tasarlanan eviricinin maksimum verimi yüzde 80 olarak ölçülmüş ve oluşan kayıpların nedenleri irdelenmiştir.

Giriş

Fosil yakıtlardan açığa çıkan zararlı yayınımlar ve küresel ısınma olgusu yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını ön plana çıkarmıştır. CO2
yayınımı olmayan, hareketli parçası bulunmayan ve modüler bir yapıya sahip olan fotovoltaik
sistemler (PV) ise yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde
önemli bir yere sahiptir [1]. Son yıllarda dünyada ve
ülkemizde artan oranda görülen teşviklerle foto
voltaik sistemler hızla yaygınlaşmaktadırlar. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı (PVPS) 2010 yılı raporuna göre, programa dahil ülkelerdeki kurulu PV gücü bir önceki yıla göre iki kattan fazla artarak 35GW’a
ulaşmıştır.

[2]. Türkiye’nin Kurulu PV gücü ise 2011 yılı sonu
itibariyle 6.5-7 megawatt seviyelerindedir. Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği’nin (EPIA) 2020 yılına kadar Avrupa’da tüketilen elektriğin yüzde 12’sinin fotovoltaik sistemlerden üretilebileceğini açıklaması [3]
PV sistemlerin potansiyelini göstermesi açısından önemlidir

Sinan Zengin, Fırat Deveci, Mutlu Boztepe

Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 21(2), 30-36, 2015

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK 0 Comments

Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları

Özet Afyonkarahisar bölgesindeki jeotermal sahaların sıcaklıkları ve kimyasal bileşimleri birbirinden farklıdır. Ömer-Gecek sahasındaki jeotermal sular Na-Cl-HCO3 tipli sular, Gazlıgöl sahasındaki jeotermal sular Na-HCO3 tipli sular, Heybeli sahasındaki jeotermal sular Na-Ca-HCO3-SO4

AKADEMİK

Petrol Değil Toprak

Yazar: Vandana Shiva Sinek Sekiz Yayınları, 2012 ISBN : 9786056147562 Petrol Değil Toprak, ekoloji, feminizm ve küreselleşme hakkında en ilham verici metinleri kaleme alan Hintli yazar ve aktivist Vandana Shiva’nın en son

Hidro enerji 0 Comments

Büyüyen Temiz Enerji Sektörüne Yönelik Sertifika Programı 2017’de Başlıyor

2004 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapan  BMI ve İTÜ Enerji Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı” gördüğü ilgi sayesinde 6-7  ve 13-14 Ocak 2017 tarihlerinde tekrarlanıyor. İTÜ Enerji