“Şartname İle Ülkemizin Her Bireyini Enerji Üretici Olarak Görebiliriz”

“Şartname İle Ülkemizin Her Bireyini Enerji Üretici Olarak Görebiliriz”

Artık ülkemizin her bireyini artık bir “enerji üretici” olarak görebiliriz. Enerjinin başka hiçbir alanında bu durum geçerli değildir. Dolayısıyla, gelecek güneş enerjisinin olacaktır.

GÜNDER ve Solarturk Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özberk’e dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 50 kW’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi’nin güneş enerjisi sektörüne yönelik etkilerini sorduk.

50 kWa kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi’nin içeriğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle bu mevzuatın çıkmasında ve hazırlanmasında büyük çabası olan TEDAŞ yetkililerine de teşekkür ederiz. Ülkemizde yeni gelişmekte olan solar enerji sektöründe bu şartnamenin oluşması küçük yatırımcıların uzun süren izin sürecinin kısalması ve proje maliyetlerinin düşmesi anlamındadır. Şartnameyi incelediğimizde, standart bir tip şartname olup, AG üzerinden bağlanacak sistemler için tasarım uygunluk belgesine enerji yönetmenliklere uygun proje yapılarak yapı denetim şartı ile başvurulacak ve bundan doğacak her türlü sorumluluk proje müellifine ait olacaktır.

Bu Şartnamenin güneş enerjisi sektörüne katkıları neler olacaktır?

“LÜY Kapsamında 50 kWa kadar “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi”nin yürürlüğe girmesiyle, güneş enerjisine dayalı küçük güçteki santrallerin de yaygınlaşacağı “güneş enerjisinde” 50 KWe kadar yatırımlarda’’ büyük kolaylık getireceği inancıyla sektörün önü açılacaktır. 7-8 ay süren ön izin ve projelendirme süreçlerinin kısalmasıyla, Avrupa’da gördüğümüz bireysel ve çatı uygulamalarının benzerlerini, KOBİ işletmelerinde, petrol ofislerinde, yazlık sitelerde ve kurulmasında sıkıntılar yaşayan tarımsal sulamadaki GES’i kısa bir zaman içinde ülkemizde görmeye başlayacağız.

Öz tüketim modelinin yaygınlaşmasına ne yönde katkıda bulunacaktır?

Ülkemizde küçük işletmeler ve bireysel yatırımlarda güneş enerjisinin kullanımı hızla artarak ekonomimize ciddi katkıları olacaktır. Enerji alt yapımımızın bazı noktalarda eksik olmasından dolayı, GES kurulumuna müsaade verilmemesi sıkıntıların asgariye inmesine neden olacaktır. Evler ve sitelerin dışında küçük işletmeler ve tarımsal sulamalardaki uygulamaların önümüzdeki dönemde yaygınlaşarak lisansız üretimdeki öz tüketim mantığına uygun GES kurulumlarının oluşmasıyla sektörümüz ivme kazanacaktır. Diğer önemli katkısı ise, ülke çapında enerji sektöründe yan sanayide çalışan kesime istihdam desteği olacaktır.

Solar sektöründe yeni bir dönüm noktası kabul ettiğimiz bu şartname, ülkemizin enerji politikasının bir nevi yeniden oluşması anlamındadır. Artık ülkemizin her bireyini artık bir “enerji üretici” olarak görebiliriz. Enerjinin başka hiçbir alanında bu durum geçerli değildir. Dolayısıyla, gelecek güneş enerjisinin olacaktır. Bu kurulumların başlamasıyla ekonomimize ciddi katkıları olacak ve her geçen gün enerji bağımlılığımızın azaldığına şahit olacağız.

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Elektrik Satışı

EÜAŞ’ta Elektronik İmza Dönemi

EÜAŞ`ta elektronik imza kullanılarak oluşturulan inceleme, soruşturma, cevaplı teftiş raporları ve ekleri, tek nüsha olarak düzenlenecek ve ihtiyaç halinde düzenlenen rapordan yeterli sayıda çoğaltılacak. Elektronik imzayla ilgili çalışmalar enerji sektöründe

HABERLER

Teşvikli Jeotermal Destekli Organize Sera Bölgeleri Kurulacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’de jeotermal kaynakların bulunduğu bütün şehirlere, organize sera bölgesi kurma kararı aldı. Bu kapsamda pilot bölge seçilen Denizli, Afyon ve Kütahya gibi illere tarıma dayalı

HABERLER

Rüzgar Enerjisi Baltık Ülkelerinde Yaygınlaşıyor

İskandinav ülkelerinde rüzgar enerjisinin artması ile doğalgaz ve kömür yakıtlı türbinler arka planda kalıyor. Bu yenilenebilir enerji fazlalığının etkileri, Baltık bölgesinde termik santrallerin kar marjlarının aşınması olarak görülecek.  Finlandiya devlet