Rüzgar Enerjisine Dayalı Ön Lisans Başvuruları Tarihleri Belirlendi

Rüzgar Enerjisine Dayalı Ön Lisans Başvuruları Tarihleri Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar belirlenen 3 bin MW’lık kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının alım tarihinin “24, 27, 28, 29, 30 Nisan 2015 olarak açıkladı. EPDK ayrıca doğalgaz piyasasında uygulanacak katılma payı oranları ile sertifika alma, yenileme, tadili ve sureti çıkartma ve vize bedellerini belirledi.

Service-Generation-1EPDK’nın kurul kararları Resmi Gazete’nin 31 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

EPDK 19 Aralık 2013 tarihli toplantısında; doğal gaz piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin karar aldı. Buna göre 2014 yılında “Yapım ve Hizmet Sertifikası”nda sertifika alma bedeli 3 bin 750 TL, sertifika tadil bedeli bin 250 TL, sertifika vize bedeli 635 TL, sertifika yenileme bedeli 3 bin 750 TL; sertifika çıkartma bedeli 250 TL olacak.

2014 yılında kuruma bedelin ödenmeyeceği, sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı iç tesisat ve servis hatları sertifikası bedelleri şöyle olacak:

Sertifika alma bedeli bin 250TL, sertifika tadil bedeli üçyüzaltmışbeş TL, sertifika vize bedeli 125 TL, sertifika yenileme bedeli bin 250 TL, sertifika sureti çıkartma bedeli 125 TL. Karar, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

EPDK, 12 Aralık 2013 tarihli toplantısında; TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar belirlenen 3 bin MW’lık kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının alım tarihinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin geçici 17. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 24, 27, 28, 29, 30 Nisan 2015 olarak belirlenmesine ve söz konusu tarihin kamuoyuna duyurulmasına karar verdi.

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Güneş EnerjisiB 0 Comments

Niğde’de Okullara Güneş Enerjisi Sistemi

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 10 okulda güneş enerji sistemi kurularak, elektrik ihtiyaçlarının güneşten elde edilmesi sağlanacak. Proje Ahiler Kalkınma Ajansı da desteği ile gerçekleşiyor. Eğitim kurumlarının güneş enerji sistemlerinden

HABERLER

“Yeşil Bina, Doğadan ve Geleneklerden Öğrenilen Bir Bina Anlayışıdır”

Mimar Selçuk Avcı: “Yeşil bina, doğadan ve geleneklerden öğrenilen bir bina anlayışıdır. Yeşil bir bina, yani çevreye duyarlı bir bina doğadan öğrenir ya da doğayı taklit eder. Aslında yakın zaman

Rüzgar enerjisi 0 Comments

Güriş Holding Zeliha RES’i Devreye Aldı

Güriş Holding, Kırklareli’ndeki 25.6 MW’lık Zeliha Rüzgâr Enerji Santrali’ni (RES) portföyüne ekledi. Güriş, yılda 92.000.000 kWh elektrik üretecek Zeliha RES ile birlikte “Yenilenebilir Enerji” üretimi yapan santral sayısını 16’ya çıkardı.