Rüzgar Enerjisinde Kurulu Güç Artıyor

Rüzgar Enerjisinde Kurulu Güç Artıyor

Türkiye’deki toplam rüzgar kurulu gücü, 2015’in ilk yarısında 4.192 megawatt kapasiteye çıktı.

Türkiye rüzgar enerjisi üretiminde atağa kalktı. 2023 hedeflerine ulaşma konusunda önemli aşama kaydediyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) her altı ayda bir açıkladığı rüzgar enerjisi istatistikleri raporu yayınlandı. Raporda Türkiye’deki toplam rüzgar kurulu gücü, 2013’de 2.958 megawatt iken, 2014 sonunda 3.762 megawatt’a, 2015’in ilk yarısında ise 430 megawatt’lık bir artışla 4.192 megawatt kapasiteye çıktığı belirtiliyor.

2015’in ilk yarısında 430 megawatt kurulu güç

İlk yarıyılda gerçekleşen 430 megawatt’ın 295 megawatt’ını Hatay, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Balıkesir illerinde işletmeye alınan yeni santraller, 135 megawatt’ını ise hali hazırda var olup kapasite artırımı yapan projeler oluşturuyor.
İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından bölgelere göre dağılımında geçtiğimiz yıla oranla bir değişiklik yok. Yüzde 38’i Ege’de, yüzde 36’sı Marmara’da. Fakat bu yıl Akdeniz (yüzde 16) ve İç Anadolu (yüzde 6,77) bölgelerinde yüzde 0.5 ile yüzde 1 arasında artış görülüyor.

İllere göre sıralamada yine ilk dört şehir değişmiyor. Balıkesir, İzmir, Manisa ve Hatay’ın ardından bu yıl Koru RES’in işletmeye geçmesiyle Çanakkale beşinci sıraya yükseliyor.

Raporda işletmede olan santrallerin yatırımcılara göre dağılımında ise; geçen yılın aynı döneminde 401 megawatt olan kurulu gücünü 551 megawatt’a çıkaran Polat enerji ilk sırada yer alıyor. 320 megawatt’tan 339 megawatt’a çıkan Demirer Enerji onu izliyor. Üçüncü sırada geçen yıl 110 megawatt’lık kurulu gücünü 298 megawatt’a çıkaran Borusan EnBW var. Dördüncü sırada ise 295 megawatt ile Bilgin Enerji var.
2015 yılı ilk altı ayında 100 proje ile toplam rüzgar kurulu gücü 4.192 megawatt kapasiteye ulaşırken, inşası devam eden 43 RES’in toplam kurulu gücü 1.427 megawatt’ı buluyor. İnşaası devam eden santrallerde en büyük pay 169 megawatt ile Güriş’e ait. Sonra 103 megawatt ile Bereket Enerji ve 87 megawatt ile Gestamp geliyor.

Adıyaman’dan Edirne’ye kadar 23 ilde RES var

Raporda, işletmede olan santrallere bu yıl Bursa ve Sivas’ın eklendiği görülüyor. Rüzgar santrallerinin bulunduğu iller : Balıkesir, İzmir, Manisa, Hatay, Çanakkale, Osmaniye, İstanbul, Kırşehir, Mersin, Afyon, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Uşak, Bursa, Kırklareli, Sivas, Amasya, Bilecik, Tokat, Muğla, Adıyaman ve Edirne olarak belirtiliyor.

2015’in ilk yarısında rüzgardan elde edilen elektrik Gaziantep şehrinin yıllık ihtiyacı kadar

2013 yılında 3,5 milyon hanenin elektriği rüzgar enerjisinden karşılanırken, 2014 yılı sonunda 4,5 milyon hanenin elektriği rüzgar enerjisinden karşılandı. Bir başka deyişle 2013 yılında İstanbul kadar bir şehrin elektriği rüzgardan karşılanırken, 2014 yılı sonunda hem İstanbul hem de İzmir büyüklüğündeki bir şehrin elektriği rüzgar enerjisinden karşılandı. 2015 yılının ilk yarısında ise bunlara bir Gaziantep şehri eklendi diyebiliriz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından rüzgar enerjisi yatırımlarına kapatılan bölgelerin çözüme kavuşamamasından dolayı, geçen yılın aynı döneminde 465 megawatt olarak gerçekleşen kurulu gücün, 2015’te 430 megawatt olarak gerçekleştiğini belirten TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yıl içinde sorun çözülemezse 2016 ve 2017 yıllarında rüzgar sektörünün daha fazla etkilenebileceğini söyledi. Ataseven, geçtiğimiz yılın sonlarından bugüne kadar yaşanan sert iklim koşullarının da inşa halinde olan santrallerin yılın ilk yarısında işletmeye alınamamasında etkisinin olduğunu vurguladı.

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Ülke Enerji, 3D Yaklaşımı İle Servis Hizmetleri Veriyor

Ülke Enerji Operasyon Müdürü Burak Aydın: “Servis yaklaşımımızı biz, “Dinamik, Deneyimli ve Donanımlı” açılımı ile “3D Yaklaşımı” şeklinde adlandırıyoruz. Dinamik; çünkü yerli ve genç bir ekip kurduk. Diğer yandan da

HABERLER

AB Çin Arası Güneş Enerji Savaşları Gıdaya da Yansıdı

Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen güneş enerjisi panelleri için dün yürürlüğe soktuğu damping karşıtı vergi uygulamasına cevap olarak Çin, AB’den ithal edilen şaraplara karşı damping ve sübvansiyon soruşturması başlattı. Çin,

HABERLER 0 Comments

Gaziantep’te Çöpten Elektrik Üretiliyor

Gaziantep’te 1995 yılında kurulan katı atık depolama alanında 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim gerçekleştiriliyor. Sahadan sızan ve ağır metal içeren sular da arıtılarak tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor. Türkiye’de