“Lisanssız GES Finansmanında Tek Adres Haline Geldik”

“Lisanssız GES Finansmanında Tek Adres Haline Geldik”

ActusSolar Genel Koordinatörü Hakan Uzunhekim : “Güneş enerjisine özel tahsis edilmiş bir dizi kredi mevcut Türkiye’de. Bu kredilere yatırımcı hangi sektörden gelirse gelsin, Türkiye’nin neresinden olursa olsun ilgili finans kuruluşlarıyla organik ilişkisi olsun olmasın erişimini sağlıyoruz.”

ActusSolar Genel Koordinatörü Hakan Uzunhekim’le güneş enerjisi sektöründe finansman kaynaklarına ulaşma koşulları, ActusSolar’ın stratejisi ve faaliyetleri hakkında görüştük.

ActusSolar’ın çalışma alanından söz eder misiniz?

ActusSolar olarak finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz. ActusSolar Actus’un enerji ve bilhassa güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjideki birikimi sonucu hayata geçmiş bir oluşum. Londra merkezli finansal danışmanlık firması Actus 2007 yılından beri Türkiye ve çevre coğrafyaya hizmet veren ve 850 milyon dolarlar mertebesinde finansman sağlamış bir İngiliz firması. Bunun yaklaşık 400 milyon doları proje finansmanı. 450 milyon doları da şirket satın alımlarıyla gerçekleşti. Actus’un aynı zamanda 2 iştiraki daha var. Bu iştiraklerden biri olan Merkez Finansal Danışmanlık, tüm kredi ve sermaye piyasaları, şirket alımları, halka arzlar, tahvil ihtiyaçları, proje finansmanı, refinansman ve yatırımlara dair tüm finansman ihtiyaçları karşılayan bir hizmet gamı var. Merkez Faktoring ise Türkiye’nin önde gelen faktoring firmaları arasında bulunuyor.

ActusSolar’ın güneş enerji finansmanına yönelik çalışmaları nelerdir?

ActusSolar geçen yıl 18 MW’lık güneş enerjisi finansmanı sağladı. Bu yıl ise şimdiden 40 MW mertebesinde projelere finansman teklifi temin etti. Buradaki birikimi kullanarak Türkiye’deki ihtiyacı karşılamak amacıyla bu platformu hayata geçirdik. Bundan önce daha büyük projelere-5 MW üstü- finansman sağlıyordu Actus. 2 sene önce Bulgaristan’da da 10 MW’lık güneş enerjisi yatırımına finansman sundu. Beta versiyonu Kasım ayında hayata geçen ActusSolar Ocak başından beri resmen faal ve Türkiye’de konusunda çok spesifik bir hizmet veriyor.

Güneş enerjisindeki gelişmeler finansman sunumunu nasıl etkiliyor?

2013 Ekim Tebliği sonrası önü açılan lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımlarında çok hızlı bir büyüme var. Yaklaşık 3 sene içerisinde 300 MWı buldu kapasite.1500-2000 MW mertebesinde yeni yatırım bekleniyor. 5400 MWlık çağrı mektubu verildi elektrik dağıtım şirketleri tarafından. Dolayısıyla bu alanda çok ciddi bir finansman ihtiyacı var. Türkiye’nin dört bir köşesinden irili ufaklı, enerji sektöründen gelen gelmeyen farklı profilde yatırımcılar artık güneş enerjisine giriyor. Güneş enerjisine özel tahsis edilmiş krediler esasında Türkiye’de mevcut. Bu kredilere yatırımcıların hangi sektörden gelirse gelsin Türkiye’nin neresinden olursa olsun finans kuruluşlarıyla organik ilişkisi olmasına gerek olmadan erişimini sağlıyoruz.

Nasıl bir hizmet modeli sunuyorsunuz?

Biz şu anda en fazla aktivitenin olduğu 5 MW altı lisanssız projelere finansman sağlıyoruz. 5 MW üstüne ise kardeş kuruluşumuz Merkez Finansal Danışmanlık bakıyor. 5 MW altı için interaktif ve şu anda Türkiye çapında hizmet veren ve muazzam bir taleple karşı karşıya olan ActusSolar web platformu bulunuyor. Bu volumun yüksek olması, talebin bu denli hızlı büyümesini göğüsleyebilmek için teknolojiden sonuna kadar faydalanarak bir hizmet modeli kurma yönüne gittik.

Size nasıl ulaşılıyor?

Sektörel basın ve çözüm ortaklarımız dahil bir sürü farklı kanaldan bize ulaşılıyor. Ulaşıldığı zaman da projeleri ilk işleme alabilmek için web platformumuza yönlendiriyoruz. Oradan aldığımız detaylı bilgileri sonra işleme alıyoruz. Bayağı standardize ettik bu süreci. Şu anda Türkiye’de tekiz ve en kapsamlı hizmeti veriyoruz. Lisanssız GES finansmanında gerek leasing gerek banka kredisi tüm Türkiye’ye sunulan yurt içi ve yurt dışı kaynaklara tek kalemde erişebilen ve bunlardan tek seferde teklifleri sağlayıp yatırımcının önüne sunabilen tek platformuz. Bu noktaya kadar herhangi bir ücret de talep etmiyoruz. Onun için de lisanssız GES finansmanında tek adres haline geldik.

Finansman temininde hangi kuruluşlarla çalışıyorsunuz?

Türkiye’ye Avrupa İmar Kalkınma Bankası’nın sağladığı ve uygun şartları sunan fonlar var. Bu fonlar Türk bankaları kanalıyla Türkiye’de kredilendiriliyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye genelinde yüzlerce projeye kendisi bakamadığı için Türk bankalarını kullanıyor. 100 kW-5 MW arası projeler için TURSEFF isimli oluşumu kullanıyor. Aslında kendi bünyesinde Avrupa İmar Kalkınma Bankasının TURSEFF teknik danışmanlığını yaparak projeleri ön denetimden geçirip onaylıyor ve bir geçer not veriyor. Bu nota göre Türk bankaları projelerin kredi şartlarını belirliyorlar. Biz TURSEFF’le birlikte çalışıyoruz. Projeleri ilk onlar kanalıyla bankalara sunuyoruz ve bu suretle sadece bu projeler için tahsis edilmiş bu fonlar üzerinden en iyi şartları temin ediyoruz yatırımcıya. TURSEFF fonlarına ek olarak 10 seneye çıkan vadelerde de aynı şekilde Fransız Kalkınma Ajansı Proparco fonlarını Garanti Bankası üzerinden sunuyoruz. Keza leasing’de de Türkiye’nin önde gelen ve bu konuda en fazla iş yapmış lider leasing firmalarıyla işbirliği içerisindeyiz. 4MW üstü projelerde de ayrıca Türkiye Kalkınma Bankası’yla çalışıyoruz.

Çalışma sisteminiz nasıl işliyor?

Doğrudan çalıştığımız finansal kuruluşların tümünden tek seferde teklif alabiliyoruz. Yatırımcıdan bu teklifler alınana kadar hiçbir ücret talep etmiyoruz, hatta bu tekliflerden herhangi birini kabul etmezse yatırımcı bize hiç ödeme yapmadan çalışmayı bizden almış oluyor. İş modelini böyle kurduk. Yatırımcı gerçekten kendi istediği finansmana karar verene kadar bir mali yükümlülük bedeli altına girmesin diye yola çıktık. Bu cazip hizmet modelimizden dolayı da Türkiye çapında tek adres olduk ve çok ciddi bir talep ile karşı karşıyayız.

Ne tür kriterler uyguluyorsunuz?

Biz esasen Avrupa kaynaklı fonların Türk bankalarına şart koştuğu kriterleri birebir bildiğimiz için başvurularda bu kriterleri baştan uyguluyoruz. Sadece bu kriterleri karşılayan projeleri kabul ediyoruz. Onun için bize gelen projelerin neredeyse üçte ikisini şu anda işleme almıyoruz. Ancak vadettiğimiz en iyi şartları kesin temin edebilecek isek o projeyi üstlenip devam ediyoruz. Kriterler ve şartlar ise şöyle: Proje finansmanının olmazsa olmazları (1) kullanılacak panellerin akredite olması, (2) inverterlerin dünya çapında onanmış markalar olması, (3) anahtar çevir yüklenici firmanın iş bitirmesiyle ve finansal gücüyle uluslararası tecrübesiyle beyaz listede bulunması, (4) fizibiliteyi yapan kurum veya şahsın ehilliği, (5) onarım bakım anlaşmasının var olması, (5) yüklenici firmanın (EPC) performans garantisi vermesi gibi sıralanabilir.

Bu kriterlerin uygulanmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Biz bu kriterleri en baştan proje danışmanı olarak yatırımcıyla beraber tesis edip ancak ondan sonra kredi veya leasing başvurusu yapıyoruz. Çoğu zaman da fizibiliteyi yeniden yaptırmaktan tutun anahtar-çevir EPC’nin değiştirilmesine kadar yatırımcıyı yönlendiriyoruz. Başka bir deyişle gerektiğinde projenin gidişatına ve yapısına müdahil oluyoruz. Bu kriterler sağlanınca ancak bankalara gidiyoruz. Netice itibarıyla bankalar da bize bu konuda güveniyorlar. Bizden onaylı proje paketleri finansal kurumlara varınca hızlı bir şekilde onaylanıp doğru birime ulaştığı için bu standartlar konusunda çok hassasız. Bize gelen projeleri bu standartlar sağlanamazsa işleme almıyoruz.
Finansman sağlayan bir kuruluş olarak güneş enerjisi sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gelişmelerin çok sıcak yaşandığı ve değişikliklerin çok sık gündeme geldiği bir sektör. Lisanssız güneş enerjisi sektöründe 2013 yılı sonrasında açılan kapı ülkemiz için çok faydalı oldu. 300 MWlık bir kapasiteye ulaştık. Bu kapasite diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye için ciddi gelişme oldu. Bunun hızlı ilerlemesi için de bu kapının açık tutulup bürokrasinin daha azaltılması ve çıkan tebliğlerin sıklığının azalması ve resmi süreçlerin şeffaf olması gerekiyor. Hem yurt dışından gelecek teknolojiyi getiren mühendislik taahhüt firmalarını Türkiye’ye daha çok çekebilmek hem de Türkiye’de yatırımcının iştahını kabartabilmek adına, güneş enerjisinin dana önü görünebilir, daha şeffaf ve ani değişikliklerle u-dönüşlerin olmadığı bir sektör haline gelmesi bizim ümidimiz ve beklentimiz.

Güneş enerjisi projelerine baktığınızda finansman açığının ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını söyleyebilir miyiz?

Güneş enerjisi sektöründe finansman konusunda arzla talep bir araya gelemiyor. Esasında açığı doğru tanımlamak gerekiyor. Talebi karşılayabilecek arz var ama denklik kurulamıyor. Bizim şu anda doldurmaya çalıştığımız boşluk da bu. Talep edenlerle arz edenlerin bir araya geldiği ortak bir platform oluşturmaya çalıştık ActusSolar ile. Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Fransız Yatırım Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası, Japonya Kalkınma Fonu, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi dünya çapında bu işe fon ayırmış kuruluşların Türkiye’ye tahsis ettiği fonlar var. Dolayısıyla, sıkıntı çekilen konu bu fonların azlığı değil, bu fonların yatırımcıya ulaştırılması. Bu sürecin kolaylaştırılıp hızlandırılmasını, geçilen aşamaların kolaylaştırılmasını ve projelerin önünde de finansmanın bir engel olmaktan çıkmasını istiyoruz.

Türkiye’de güneş enerji finansmanı ile yurt dışında finansmana ulaşma arasında nasıl bir fark var?

Türkiye’de teminatsız finansman konsepti daha oturmadı. Güneş enerjisinde de bu sıkıntı yaşanıyor. Bu durum sektörün önünü tıkıyor. Bu yapı batıda çok daha oturmuş durumda. Avrupa’da devlet alım garantisiyle projeyi bankaya götürdüğünüz zaman bunun iki, üç misli teminat istenmiyor. Türkiye’de gerçekten rasyonel olarak açıklayamayacağımız, mantığa sığmayan ve geçmişten kalma alışkanlığın ötesine geçemeyen bir teminat ısrarı var bankaların. Bu durum gerçekten proje finansmanının ruhuna aykırı.

Hüseyin Bumin Ekmekçi

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

İNOVASYON

Rusya’da Elektrik Şarjı Zorunluluğu Getirildi

Rusya’da benzin istasyonlarında elektrik şarjı zorunlu olacak. Elektrikli araçlar için önemli bir sorun olan şarj istasyonlarının kurulması konusunda ülkeler farklı yaklaşımlar sergiliyor. Başbakan Medvedev’in, benzin istasyonlarında çevreci araçların şarj edilmesi

HABERLER

Elektrikli Otomobil Sahipleri Sayısı 2020’de 20 Milyona Ulaşacak

2012 yılı itibariyle 180 bin araçla dünyadaki toplam binek araçların yüzde 0,02’sini oluşturan elektrikli araçların sayısının, 2020’de 20 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye’de uzun zamandır “yerli otomobil” tartışması sürerken, hükümet kanadının, elektrikliaraç teknolojilerinin geliştirilmesinde, fosil yakıtlı araçlara

HABERLER

Güneş Enerjisi ile Çalışan Tekerlekli Sandalyenin Fikir Babası Bursa’dan

Bursalı engellinin güneş enerjisi ile çalışan tekerlekli sandalye fikri, Virginia Üniversitesi tarafından hayata geçirildi. Amerika ve Avustralya’da başlatılarak hızla dünya ülkelerine yayılan “World CP Day” (Dünya Cerebral Palsy Günü) farkındalık

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply