Konya Türkiye’nin Enerji Merkezi Olacak

Konya Türkiye’nin Enerji Merkezi Olacak

Konya, güneş enerjisi ve kömür rezervleriyle Türkiye’nin enerji merkezi olmaya aday.

ae_konya_yenilenebilir_enerjiCiner Grubu 1 milyar doları geçen yatırım yapıyor. Güneş enerjisi için de pek çok yerli yabancı şirket Haziran ayında dağıtılacak lisansları bekliyor. Konya ile Karaman bölgesinde 110-120 güneş ölçüm istasyonu mevcut. İttifak Holding, Konya Şeker, Uran Holding ve Kombassan ilde enerji alanında her türlü fırsatı değerlendiriyor. Konya, Türkiye’nin en önemli enerji merkezlerinden biri olmaya aday… Kayagazı, güneş enerjisinden elektrik üretimi, Karapınar bölgesinde bulunan kömür kaynakları gibi pek çok kaynak, önümüzdeki yıllarda Konya’nın Türkiye’nin önemli bir enerji merkezi haline geleceğinin sinyallerini veriyor.

Bölgede doğalgaz çevrim santralleri ve rüzgar enerjisi türbinleri kurmak gayet kârlı hale geliyor. Mevcut termik rezervlerin yatırıma dönüştürülmesi Konya’nın çevre coğrafya ve endüstri bölgeleriyle yakın olması nedeniyle de cazip görünüyor.

Konya’da şimdilik iki önemli fırsat var. Biri güneş enerjisi, diğeri de kömür rezervi. Karapınar’da yaklaşık 2 milyon ton civarında kömür rezervi bulundu. Bu rezervle yaklaşık 6 bin megavatlık elektrik santrali kurulabilecek. Güneş enerjisinde de Konya en önemli potansiyele sahip şehirlerden biri. Çünkü ilde hava açık ve zemin düz. İlin rakımı yüksek ve bu nedenle güneş ışınlarını uygun açıyla alan bölgelerin başında geliyor.

Konya’nın gündeminde olan bir diğer konu da kalker kayaları. Kalker kayalarından da belirli yöntemlerle kayagazı çıkarılabiliyor. Özellikle Toros’ların tamamı kalkerden oluşuyor. Enerji alanındaki bu çeşitliliğin yanı sıra Karapınar’ın Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmesi, Konya’nın enerjide merkezi bir konuma gelmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Farklı alanlardaki bu enerji potansiyeli, yerli yabancı şirketlerin Konya’da yatırıma soyunmasına neden oluyor.

CİNER, TERMİK SANTRAL KURUYOR
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Ciner Grubu’na ait Ilgın Elektrik Konya’da 500 MW termik santral için 49 yıllığına üretim lisansı aldı. Ciner Grubu’nun Konya’da yatırım yapmasının en önemli nedeni, kömür madeninin burada olması ve ekonomi bölgeleri ile bağlantının rahat kurulması olarak görülüyor.

Projenin başında bulunan Ciner Group Enerji Departmanı’ndan Aytekin Arslan, “Konya’daki proje çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle santrale yakıt sağlayacak kömür maden bölgesinde yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Maden planları ve yeraltı susuzlandırma proje planları hazırlıyor. Yine maden bölgesini içeren jeoteknik çalışmaları bitirdik. Santralın yapımı için birçok firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ana yüklenici firma seçimini kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Arslan, maden için yapılacak yatırım dahil toplam yatırımın 1 milyar doları geçeceğini açıklıyor. “Hedefimiz santralın 2017 yılının başında devreye girmesi. Santral baz yükle çalışacak ve yıllık ortalama 3.500.000 MWh elektrik üretecek” diyor. Bu santralin uluslararası emisyon limitlerinin çok altında çalışacak şekilde tasarlandığını da belirten Arslan, “Grup olarak proje yaptığımız her bölgede ana hedefimiz çevreye duyarlı, temiz tesisler kurmak ve işletmek. Ayrıca tüm tesislerimizde çalışan personel bölgeden istihdam ediliyor. Konya’da da amacımız yine aynı şekilde bir istihdam yaratmak. Proje ile birlikte maden dahil sadece şirketimizin istihdam edeceği kişi sayısı yaklaşık bin 500 olacak. Bu rakam dışarıya vereceğimiz işler ile birlikte daha da büyüyecek” şeklinde konuşuyor. Ciner Grubu’nun bu yatırımın yanında Konya’da güneş santralı projesi üzerine çalışmaları da devam ediyor.

GÜNEŞTE POTANSİYEL İNANILMAZ
Gerçekten de Türkiye güneş enerjisi potansiyelinde, Avrupa’nın güneşe destek veren en büyük ülkesi Almanya ile kıyaslandığında, yaklaşık iki kat daha verimli bir coğrafyaya sahip. Konya da yenilenebilir enerjide Türkiye’nin en verimli bölgesi olarak tespit edildi. Özellikle güneş enerjisinde 92 MW ile Türkiye içinde en yüksek payı alıyor. Bu nedenle de Konya’da 59,7 milyon metrekarelik bir alanda potansiyel kurulu gücü 4 bin MW olan bir arazi Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Bölgede yapılacak yatırımla 1 metrekarelik alanda yılda 60 ila 90 KWh enerji üretebilecek. İşte Endüstri Bölgesi ilan edilen bu alan, Konya’yı pek çok yerli ve yabancı yatırımcı için çok cazip bir yatırım alanı haline getiriyor. Konya-Karaman da 110-120 ölçüm istasyonu mevcut ve yatırım öncesi Polat Holding’ten Eksim Holding’e GİTAŞ’a kadar pek çok büyük firma bu alanda araştırmalar yaptırıyor. Firmalar, bu yatırımlar için 2013 Haziran ayında dağıtılacak olan lisansları bekliyor. Solimpeks Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca, sektörle ilgili kurdukları “Stratejik Eylem Planını” şöyle açıklıyor: “Konya enerji sektörünü stratejik bir bakış açısı ile değerlendiriyoruz. “Stratejik Eylem Planımız” üçlü bir mekanizmaya sahip. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yerli imalata daha fazla teşvik verilmesi nedeniyle bazı avantajlarımız söz konusu. Yatırımcılar kullanacağı bazı makine ve ekipmanı Konya’daki firmalara ürettirerek ciddi avantajlar elde edecek. Ayrıca sektörde üretim yapan yerli üretici sayısında da özellikle son yıllarda büyük gelişim içindeyiz. Üçüncü stratejik hedefimiz olan sektörün AR-GE ve inovasyon merkezi olması yolunda da somut adımlar attık. Yakında kurulacak “İnovasyon Merkezi”nin önemli birimlerinden birisi enerji sektörüyle ilgili araştırma ve geliştirmeler yapacak” diye konuşuyor.

İTTİFAK HOLDİNG’İN YENİLEBİLİR PLANLARI
İttifak Holding de Konya’daki bu potansiyeli görenlerden… Holding, Konya’da rüzgar ve güneş enerjisi üretmeyi planlıyor. İttifak Holding, yeni bir iş kolu olarak yüksek büyüme potansiyeli taşıyan enerji sektörüne girmeyi hedefliyor. Holding, geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmak üzere Afen, Afta ve Erpa adında üç şirket kurdu. Karaman ve Karapınar’da ölçüm istasyonlarını devreye alarak deneme ölçümlerine başladı. İstasyonlardan alınan ölçüm sonuçlarına göre Haziran ayında yaklaşık 14 megavat güneş üretim lisansına başvurmayı planlıyor. Bu da yaklaşık 300 bin metrekare alan üzerinde 20 Milyon Euro yatırım anlamına geliyor.

İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı Tahir Atila, “Lisans almamız halinde mevcut konjonktürü değerlendirip fizibilitemizi yapacak ve bu minvalde yatırıma karar vereceğiz. Planladığımız yatırımlarla Konya ve Karaman için belirlenen 130 megavatın yaklaşık yüzde 10’unu kurmaya talibiz. Grup olarak yıllık yaklaşık 65 milyon kWh enerji tüketimimiz söz konusu. Bu çerçevede öncelikle kendi elektrik enerjimizi üretmeyi, ardından da piyasaya elektrik arz eden bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz” diyor.

Holding, güneş enerjisinin yanı sıra HES ve rüzgar santralleri gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile de ilgileniyor. Atila, “Konya’yı tercih etmemizde iki neden var. Birincisi Konya-Karapınar’ın Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmesi ki bu birçok alanda devlet desteği anlamına geliyor. İkincisi, işletmelerimizin merkezleri Konya’da bulunuyor. Tesislerimize yakın olmak, erişim ve yönetim anlamında bize büyük kolaylık sağlayacak. Şu anda birçok firma Konya’da güneş enerjisi santrali kurmak için sırada bekliyor” diye konuşuyor.

KONYALI HOLDİNGLER DE TALİP
Konya’daki enerji yatırımları bunlarla da sınırlı değil…. Eti Alüminyum’un sahibi Cengiz Holding, Konya’da Oymapınar ve Seydişehir’de yapılan yatırımlar sonucu ilave 62 milyon Kwh enerji üretimi sağladı. 8 milyon Euro’ya santralleri yeniledi. Konya Şeker de enerji işine soyunanlardan. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Sivas’ta kazandıkları Kangal Termik Santrali ihalesinin enerji sektöründe büyüme hedeflerinin bir adımı olduğunu açıklıyor. “Konya Şeker otoprodüktör olarak kurulduğu günden bu yana kendi elektriğini üretiyor. Bu nedenle elektrik üretiminde 59 yıllık kurumsal bir tecrübeye sahibiz” diyen Konuk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Karapınar’da tespit edilen kömür rezervi ve burada kurulacak enerji havzası ile

ilgilendiğimizi de birçok kez ifade ettik. Süreci hem yakından takip ediyoruz. İhale sürecini heyecanla beklediğimizi, Karapınar konusunda çok daha istekli olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

Konya’da enerji alanında bulunan büyük firmalardan biri de Kombassan. Konyalı holding, mevcut yatırımlarının yanın da yeni enerji yatırımları da planlıyor. Kombassan Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aydemir, “Bugünün ve geleceğin en önemli ve vazgeçilmez sektörlerinden olan enerji üretimi yapmak istiyoruz. Bu kapsamda araştırmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilk adımı olarak, Konya’daki kağıt fabrikamızda ve Tekirdağ da kurulu Muratlı karton tesislerimizde 5,5 MW gücünde iki adet doğalgaz türbinimiz 2004 yılında devreye aldık.

Sistemimiz TEİAŞ’la enterkonnekte olarak hizmet veriyor. Üretimimizin ihtiyaç fazlası kısmını sisteme aktarıyoruz. Toplam kurulu gücümüz 11 MW. Yıllık yaklaşık 72 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz” diyor.

Uran Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arcan Uran
“8 MW’LIK GÜNEŞ TESİSİ KURACAĞIZ”

ALIM GARANTİSİ DÜŞÜK
Konya,güneş radyasyonu ve iklim özellikleri bakımından çok elverişli değerlere sahip. Ortalama 1700 kWh/m2 gibi yüksek bir ışınım oranı var. Ayrıca, bu tip büyük projeler için gerekli düz ve geniş araziler var. Konya’da ilk etapta 1 adet 8 MW kurulu güce sahip fotovoltaik tesis kurmayı planlıyoruz. Bu tesisin yıllık elektrik üretiminin 12 bin 400 MW olması planlanıyor. Daha sonra çevredeki trafo kapasitelerinin izin vermesine bağlı olarak tesis sayılarını artırmayı istiyoruz.Alım garantisi olarak verilen 13,3 $c/kWh bedelin düşük kaldığını düşünüyoruz. Bundan dolayı yapılacak anlaşmalarla, özel sektöre bu rakamın üzerinde bir değerle satış yapmayı planladık. İlk aşamada kuracağımız 8 MW’lık tesisin yatırım maliyeti, arazi, ekipman ve eleman kalitesine göre 10 -12 milyon Euro olacak.

ANAHTAR TESLİM GÜNEŞ ÇİFTLİĞİ
Bu alanda yatırımcı olmanın dışında güneş panelleri satışı ve anahtar teslim güneş üretim çiftlikleri de kurmayı planladık. Şu an için dünyadaki sayılı büyük panel üreticilerinden distribütörlüklerimiz var.Türkiye pazarına panel sağlayan sayılı firmadan biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş büyük bir güneş çiftliği yok.

Bizde yurtdışındaki temsilcisi olduğumuz uzman firmalarımızın know-how’ları ile Uran’ın sektörlerdeki gücünü birleştirerek enerji pazarına değer katmayı ve hizmet vermeyi amaçladık. Güneş dışında, rüzgâr ve hidroelektrik de önceliklerimiz arasında. Bu kaynaklarda da araştırmalarımız sürüyor.”

Kaynak: Capital

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER

Yerel Ortaklarla Büyüyen Upsolar İlk Projesini Devreye Aldı

Upsolar önde gelen solar fotovoltaik modül tedarikçilerinden biri olarak, Türkiye’deki ilk güneş enerjisine dayalı elektrik sisteminin tamamlandığını bugün duyurdu.  Şirket ülkenin büyüyen güneş enerjisi potansiyelinden yararlanmak için yerel EPC partnerleri

HABERLER

Güney Ege’de Kakınma Ajansı’ndan Yenilenebilir Enerji Projelerine Destek

Güney Ege Kalkınma Ajansı, yenilenebilir enerji alanındaki 8 projeye 4 milyon lira destek sağladı. Türkiye’de yenilenebilir enerjiye verilen kamu destekleri de artış gösteriyor. enerjigunlugu.net’in haberine göre, Güney Ege Kalkınma Ajansı`nın

HABERLER

Tübitak’ın Enerji Verimliliği Çağrıları Açıldı

Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN04-Enerji Öncelikli Alanı Enerji Verimliliği” başlıklı yeni bir çağrı programı başlatılmıştır. Çağrı