“Karbon Salınımı Azaltılarak, Ekonomik Büyüme Sağlanabilir”

“Karbon Salınımı Azaltılarak, Ekonomik Büyüme Sağlanabilir”

Avrupa Komisyonu Politika Düzenleyicisi Dimitrios Zevgolis: “Karbon salınımı azalılarak, ekonomik büyüme sağlanabilir. AB bunun kanıtıdır.  AB kapsamında, son 20 yılda Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 44’lük artış gösterirken karbon salınımı yüzde 44 azalma gösterdi.”

IMG_9516

İstanbul Karbon Zirvesi dün İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde çeşitli sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katımıyla açıldı. Konferansta konuşma yapan Avrupa Komisyonu Politika Düzenleyicisi Dimitrios Zevgolis, Avrupa Birliği’nin emisyon azaltımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında 2020, 2030 ve 2050 yılları için  hedefler belirlediğini dile getirdi. Zevgolis, AB’nin 2020 hedefi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının toplam enerji kaynaklarının yüzde 20’sini içermesi, sera gazlarının yüzde 20 oranında azaltılması ve yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlanması hedeflerini koyduğunu belirtti. Zevgolis, “Karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanım hedeflerini aşacağımız görülüyor. Enerji verimliliğinde ise ancak, yüzde 17’lik düşüş sağlayabileceğiz. Bu başarısızlıkta, ekonomik kriz nedeniyle, bankaların enerji verimliliği projelerini destekleyememesi önemli rol oynuyor” dedi.

Sanayi sektöründeki oyuncuların politikacılardan geleceğe yönelik kesin ve açık işaretler beklediğine değinen Zevgolis, “Bu açıdan, bizim hedeflerimizin ötesine geçmemiz gerekiyor. Yeşil enerjide büyüme ve istihdam yaratmamız gerekiyor. Daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz ve enerji güvenliğini sağlamamız çok önemli. Bu çerçevede, sera gazlarını 2030 yılı için yüzde 40 oranında azaltılması, 2050 yılı içinse yüzde 90 oranında bir azalma oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

“İşlevsel bir enerji pazarı oluşturmaya çalışıyoruz”

AB içerisinde tümüyle işlevsel bir enerji pazarının oluşmasını amaçladıklarını dile getiren Zevgolis, “Hiçbir iklim değişikliği politikası uygulanmayacak olursa, enerji fiyatlarının artması kaçınılmaz olacak. Karbon salınımı azaltılarak ekonomik büyüme sağlanabilir. AB, bunun kanıtıdır.  AB kapsamında, son 20 yılda Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 44’lük artış gösterirken, emisyon salınımı yüzde 44 azalma gösterdi. Karbon azaltımı 18 milyar Euro’luk ek tasarrufa yol açıyor. Ayrıca, kirlilik açısından da fayda sağlıyor” şeklinde görüşlerini ifade etti.

AB içerisinde tümüyle işlevsel bir enerji pazarının oluşmasını amaçladıklarını dile getiren Zevgolis, “Hiçbir iklim değişikliği politikası uygulanmayacak olursa, enerji fiyatlarının artması kaçınılmaz olacak. Emisyonu azaltarak ekonominizi büyütebilirsiniz. AB bunun kanıtıdır.  AB kapsamında, son 20 yılda kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 44’lük artış gösterirken, emisyon salınımı yüzde 44 azalma gösterdi. Karbon azaltımı 18 milyar Euro’luk ek tasarrufa yol açıyor. Ayrıca, kirlilik açısından da fayda sağlıyor” şeklinde görüşlerini ifade etti.

 “Türkiye liderlik üstlenebilir”

Zevgolis, 2015 yılında Türkiye’nin G20 Zirvesi’nin başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, “Türkiye’nin tüm tarafları bir araya getirip iklim değişiklikleri konusunda  bir liderlik üstlenmesi umudunu taşıyoruz” dedi.

 “Düşük karbon salınımı için güçlü politikalar gerekiyor”

Konferansta konuşma yapan  İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan “İklim değişikliği sorununa tüm ülkeler çözüm aramalı. Düşük karbon salınımı için güçlü politikalar hayata geçirilmeli” dedi.  Enerji ihtiyacı açısından kömür, petrol ve gazın yüzde 80 oranında bir yer tuttuğunu ifade eden Ceylan, fosil yakıtların gelecekte de ana yakıt kaynağı olmasının tahmin edildiğini aktardı.

Buna karşın, sanayinin rekabet gücünü kaybetmemesi adına yenilenebilir enerji yatırımlarının büyük önem taşıdığını dile getiren Ceylan, “Bu süreçte, yenilenebilir enerjinin ekonomik desteklerle desteklenmesi ülkemiz açısından büyük kazanç sağlayacaktır. Enerji ihtiyacımızı sürdürülebilir ve çevreyle dost şekilde karşılamamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji  yatırımlarının artırılması ve aynı zamanda üretim ve tüketim alışkanlıklarında topyekün değişime gitmemiz gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı. Ceylan, İSO’nun bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da dile getirdi.

“Ormanların yok olması konusunda tüm dünya işbirliği yapmalı”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi de yaptığı konuşmada, en önemli küresel sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu kaydederek, “FAO verilerine göre dünyada her yıl 5 milyon 300 bin hektar orman çeşitli nedenlerle yok oluyor.  Bu tüm dünyanın işbirliği yapması gereken bir konu” dedi.

Türkiye’nin orman alanlarını koruma, bozuk orman alanları iyileştirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Çiftçi, “Şu an orman alanımız 21.7 m”ilyon hektar oldu. 2008-2012 arası ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon 429 bin hektar sahada ağaçlandırma çalışması yapıldı. 1990 yılında yaklaşık 45 milyon ton karbon tutan ormanlarımız 2012 yılında 61 milyon ton karbondioksit eşdeğeri tuttu ve iklimle mücadelede etkin rol oynadı” diye konuştu.

“Elektrikli ringler geliyor”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, önümüzdeki dönemde, elektrikle çalışan ringlerin hizmete sunarak, bu alanda bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. İTÜ’nün ”ilk’lerin üniversitesi” olduğunu kaydeden Karaca, ciddi anlamda karbondan arınmış bir kampüs oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Karaca, Nisan ayı sonunda Enerji Teknokent’i hizmete sunacaklarını da ifade etti.

“Çevreyi az kirleten yakıtlara düşük vergi uygulanmalı”

Zirvede konuşmacı olarak yer alan OECD İklim Değişikliği Başkanı Anthony Cox, karbon azaltım sistemlerinden biri olan ürün karbon etiketlemesi konusundaki yetersizliklerin altını çizdi. Teknolojinin hızla ilerlediğini, dolayısıyla var olan kararlarımızı bu değişimi göz önünde bulundurarak yeniden değerlendirmemiz gerektiğini söyleyen Cox, çevreyi daha az kirleten yakıtlara, düşük vergiler uygulanması gerektiğini belirtti. Cox, “Türkiye’de enerji vergileri genellikle ulaşım sektöründen alınıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre OECD ülkeleri arasında benzindeki tüketim vergisinde yüksek sıralarda bulunuyor” dedi.

DSC_5755“Paris konferansı tüm dünya ülkelerini kapsamalı”

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Uzmanı Zsuzsanna Ivanyi da, iklim değişikliği ile mücadelede 2015’te Paris’te gerçekleştirilecek 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansında karara bağlanacak yeni küresel iklim anlaşmasının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

Dünyada artan nüfus oranıyla birlikte, enerji ve doğal kaynaklara olan ihtiyacın giderek arttığını belirten Ivanyi, imzalanacak yeni anlaşmanın tüm dünya ülkelerini kapsamı altına alması gerektiğini belirterek, “Doğal kaynakların sınırlı olması ve mevcut nüfusun artmasıyla beraber bu kaynaklara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulması,  küresel bir sorunu beraberinde getiriyor. 2015’te imzalanacak anlaşmayla üzerimize düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmeliyiz” dedi.

Birey olarak herkesin gelecekte yaşanabilecek felaketlerden sorumlu olduğunu dile getiren Ivanyi, yeni anlaşmanın girişimciler ve yatırımcıları motive etmesi gerektiğinin altını çizerek, çok geç olmadan herkesin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

“Farklı karbon piyasaları var”

Edinburg Üniversitesi Karbon Yönetimi Başkanı Francisco Ascui ise konferansta yaptığı konuşmada, uluslararası pazarda farklı karbon piyasalarının oluştuğuna dikkat çekerek, “Pek çok karbon piyasası arasında bağlantı var. Bu anlamda, “yakınsama” kavramı önem kazanıyor. Yakınsama, başta emisyonun azaltılması olmak üzere birçok unsuru içinde barındıran yenilikleri içeriyor. Yakınsamadan söz ettiğimizde, eskimiş bir fiyatlandırma sistemi dile getiriyoruz demektir. Karbonun küresel marjinal maliyetlerine bakmak gerekiyor. Karbon piyasaları için, likitide, fırsat ve daha iyi opsiyon bulma olasılığı var” şeklinde konuştu.

Ascui, karbon hesaplanmasında gereken kriterleri ise şöyle sıraladı: “Şeffaflık ve tutarlılık, ülkeler arasında geçerli standart bir yöntemle karbon ölçümü, uluslararası standartlara uyum, Emisyonun azaltılmasına yönelik gerçek bir istek var arzu oluşması, net olmayan sorumluluklardan kaçınılması, sıcak havadan uzak durulması, olası keyfi kısıtlamaların önüne geçilmesi.”

1.6 milyar dolarlık sürdürülebilir enerji kredisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yetkilisi Adonai Herrara-Martinez ise, konferansta yaptığı konuşmada, 1.6 milyar dolarlık sürdürülebilir enerji projelerine kaynak sağladıklarını belirterek, bunun sonucunda 4.6 milyon tonluk karbon azaltımının gerçekleştiğini ifade etti. Martinez Türkiye’de de enerji verimliliği ve karbon azaltımı konusunda 370 projeyi desteklediklerini ve bu paralelde yedi büyük Türk bankasıyla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

En büyük tüketici orta sınıfın nüfusu 5 milyar çıkacak

Konferansta konuşma yapan GTE Temsilcisi M. Kemal Demirkol ise, dünyada karbon salınımında, dünya nüfusu ve tüketimdeki artışın rol oynadığına dikkat çekt. Demirkol, önümüzdeki dönemde en büyük tüketici olan orta sınıfın 2 milyardan 5 milyara çıkmasının ön görüldüğünü ve tüketimin Asya, Afrika ve Orta Doğu’da da  yoğunlaşacağının beklendiğini dile getirdi.   

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Bosch, Güneş Enerjisi Sektöründen Çekileceğini Açıkladı

Bosch, ağır zarar eden güneş enerjisi operasyonunu kapatma kararı aldı. Bu kararda Alman Hükümeti’nin güneş enerjisine verdiği teşviği geri çekmesi ve Çin’in rekabet edilemeyecek seviyedeki ucuz fiyatların etkisi olduğu söyleniyor.

HABERLER

Suluova’da Biyogaz Tesisi Planlanıyor

Türkiye’de bazı belediyeler biyogaz tesislerine yöneliyor. Ama bu sayının yine de yeterli olmadığı, birçok belediyenin biyogaz tesislerine henüz sıcak bakmadığı da uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok,

HABERLER

Yeşil İçin GREAT Britain Otobüsü Ankara’da

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve yeni işbirlikleri yaratmak amacıyla başlatılan “GREAT Türkiye” kampanyası, Anadolu turuna başkent Ankara ile devam ediyor. Londra şehir hatlarında kullanılan ve Birleşik