İngiltere Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kökenli Açık Deniz (Offshore) ve Kıyılara Yakın Kara Rüzg â r Elektrik Santrali ( RES) Çiftlikleri (Onshore Wind Farms) Güç Üretimleri Profili

Özet

Bir ada ülkesi olan İngiltere konumundan faydalanarak pahalı aynı zamanda
baz yük kaynağı olmayanyenilenebilir enerji kaynakları (YEK) temelli
hem açık deniz (offshore) hem de sahil (onshore) rüzgâr enerjisi santralleri (RES) geliştirmeye önem vermektedir.
Doğa dostu, yeşil ve çevreci YEK projeleri projeksiyonları kapsamında biyoenerji kaynakları, hidroelektrik santralleri (HES), rüzgâr elektrik santralleri (RES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) elektrik üretimleri yer almaktadır. İngiltere açık deniz rüzgâr enerjisi santralleri (RES) kurulması Avrupa’nın diğer ülkelerine göre daha hızlı ilerlemektedir.
Ancak, verimliaçık deniz rüzgâr elektrik santralleri (RES) maliyetleri kararüzgâr enerjisi santralleri maliyetlerine kıyasla yüksek düzeylerde seyretmektedir.Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) e dayalı elektrik üretimi 2012 yılında yüzde 16 ile maksimum seviyeye ulaşan İngiltere’nin 2020 yılına kadar Avrupa Birliği (AB) yenilenebilir enerji kaynakları (YEK)güç üretimi portföyü hedefi olan yüzde 30‘ututturması olası görülmektedir. Bununla beraber yine ülkenin coğrafi konumuve iklim şartlarınedeniyle İngiltere yenilenebilir enerji
kaynakları(YEK)profili içeriğinde hidroelektrik santraller (HES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) elektrik üretimi payları düşük düzeyde kalmaktadır.

Kaynak: Ahmet Cangüzel Taner

Fizik Mühendisleri Odası
Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK 0 Comments

İnegöl-Oylat Jeotermal Kaynağının Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Özet Bu çalışmada, son yıllarda gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlayan jeotermal kaynaklardan yararlanarak uygulanan termal turizm konusu ele alınmıştır. Bursa ili jeotermal kaynakların sayısı bakımından zengin olup, çalışma kapsamında İnegöl-Oylat jeotermal

Makaleler

KSÜ Avşar Yerleşkesi BIPV Çatı Potansiyelinin Tespiti

Özet Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde, mevcut enerji kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı maliyetler ve çevreye verilen zarar artmaktadır. Yeni enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yenilenebilir enerji kaynakları yeni bir

Makaleler 0 Comments

Afyonkarahisar Jeotermal Sahalarının Hidrojeokimyası ve Jeotermometre Uygulamaları

Özet Afyonkarahisar bölgesindeki jeotermal sahaların sıcaklıkları ve kimyasal bileşimleri birbirinden farklıdır. Ömer-Gecek sahasındaki jeotermal sular Na-Cl-HCO3 tipli sular, Gazlıgöl sahasındaki jeotermal sular Na-HCO3 tipli sular, Heybeli sahasındaki jeotermal sular Na-Ca-HCO3-SO4

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply