“İl İl Enerji Verimliliği Projesi”Başladı

“İl İl Enerji Verimliliği Projesi”Başladı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi DEK-TMK tarafından başlatılan “İl İl Enerji Verimliliği” Projesinin detayları aşağıda belirtilmektedir:

Light bulb against a background of dollar billsMilli Komitemiz, BM’lere bağlı UNDP teşkilatının yürüttüğü “Küçük Destek Programı” Türkiye Koordinatörü Sayın Gökmen Argun’un desteği ile “İL İL ENERJİ VERİMLİLİĞİ” Projesi’ne başlamış bulunmaktadır.

Adana, Gaziantep, Denizli, Konya, Kayseri, Samsun illerini kapsayacak enerji verimliliği çalışmasının gerekçesi ve ana hatları aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye enerji konusunda gittikçe artan ve önem arz eden bir taleple karşı karşıyadır. Son 20 yılda enerji tüketimi yılda ortalama %4 civarında bir oranla ile sürekli olarak artmıştır. 2011yılında birincil enerji tüketimi 114 milyon TEP olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam Türkiye’yi dünyada en fazla enerji tüketen 25 ülkeden biri haline getirmiştir. CO2 eşdeğeri olarak 2010 yılı sera gazı emisyonlarında en büyük payı %71 ile enerji kaynaklı (üretim/tüketim/çıkarma/iletim/çevrim vb) emisyonlar oluştururken, ikinci sırayı %13 ile endüstriyel işlemler almaktadır. Türkiye’de sera gazı toplam emisyonları 1990 2010 yılı arasında enerji tüketimindeki artış seyrine paralel olarak, %115 artış göstererek 2010 yılında 401,9 milyon ton CO2 Eşdeğerine yükselmiştir. Türkiye’de hızlı ekonomik büyüme, sanayileşme ve nüfus artışıyla ülkenin fosil yakıta bağlı olarak artan enerji ihtiyacı nedeniyle, emisyon artış oranlarının yükselmesi kaçınılmazdır. Enerji verimliliği gerek enerji tüketimindeki artan talebin karşılanması, enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve seragazı emisyonlarının azaltılmasındaki en önemli ve maliyet etkin önlem ve girişimdir. 

Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve ardından yayınlanan 40 civarında yönetmelik ve tebliğ gibi düzenlemeler olmasına rağmen, hâlâ enerji verimliliği üzerinde daha etkili stratejiler geliştirmeye ve adımlar atmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle söz konusu düzenlemelerin enerji yoğunluğunun düşürülmesinde öncelikli hedef grubu olması gereken profesyonel kuruluş ve kişilerin mevzuatı içselleştirmesi, yukardan aşağıya doğru toplumsal farkındalık yaratma açısından da çok önemlidir.

Acil olarak EV mevzuatının yanı sıra 2012’de yürürlüğe giren ve ülkemizdeki herkesi ve neredeyse tüm kuruluşları ilgilendiren Enerji Verimliliği Stratejisi konusunda haberdarlık seviyesi çok düşük ve yanlış bilgilendirme çok yaygındır. Bu mevzuat yapısı bu konuda doğru bilgilendirmiş profesyoneller aracılığı ile kamuoyuna anlatılmalı toplumda eksik ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmelidir.

Bu proje, EV mevzuat ve Stratejisinin;  sanayi ve ticaret odaları, il özel idareleri, belediyeler ve TMMOB a bağlı odaların şubeleri gibi yerel kuruluşların desteği de alınarak Türkiye’nin 6 ilinde düzenlenecek workshoplar, oluşturulacak network çalışmaları ile projenin hedef grubu olan yerel profesyonel guruplara tanıtılması ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak “İllerde Enerji Verimliliği Platformu” çalışması çerçevesinde İl bazında Enerji Verimliliği Eylem Planı geliştirilmesi ve “Linkedin” altında oluşturulan grup ile Projeden sonra da,  bu konuda iletişim devam edecek ve diğer illerde bu çalışmalar proje içerisinde hazırlanan dokümanlar ile diğer illerde çok kısa sürede planlanarak uygulanabilecektir.

Bu proje çerçevesinde; enerji verimliliği mevzuat ve EV stratejisi konusunda bilgilendirmeler ile Anadolu’nun başlıca şehirlerindeki kişi ve kurumlarda farkındalığın artması sonucunda mevzuattan beklenen gelişmelere ve dolayısı ile Türkiye’nin enerji verimliliği artışına ve sonuçta sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER

AB’den Yenilenebilir Enerji Onayı

AB Komisyonu,İngiltere ve Almanya`nın yenilenebilir enerji düzenlemelerine onay verdi. AB Komisyonu, Almanya`nın yeni yenilenebilir enerji yasasına ve İngiltere`nin enerji kapasite piyasası oluşturmasına ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin desteklenmesi uygulamasına onay

HABERLER

Çevreci Sokaklara %45 Oranında Hibe Desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Çevreci Sokak Projesi Kapsamında, proje geliştiren belediyelere yüzde 45 oranında hibe verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevreci Sokak Projesi kapsamında proje geliştrien tüm il ve ilçe belediyelerine projenin yüzde 45’ine kadar hibe desteği verecek. Belediyeler projelerini Bakanlığa 31 Aralık 2013’e kadar sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Genel

Biyogaz neden avantajlı bir enerji üretim yöntemidir?

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün konumu göz önüne alındığında, biyogaz tesisleri kurulmasının avantajları nelerdir?   Biyogaz Derneği Başkanı Altan Denizsel: Türkiye’de mısır sılajı yeterince olmadığı için Avrupa’daki gibi biyogaz tesis