Henüz Isı Pay Ölçere Geçmeyenlere Duyurulur

Henüz Isı Pay Ölçere Geçmeyenlere Duyurulur

Merkezi sistemle ısınan binalarda Mayıs 2012’de pay ölçer sistemine geçiş süresinin dolmasıyla birlikte yarım milyona yakın konut bu sisteme geçiş yaptı.

ae_ekobina_isi_payolcer_verimlilikSistemin amacı enerji verimliliği ve daha adil gider paylaşımıydı ve sistem birçok tartışmaya rağmen ortalama %41 oranında yakıt tasarrufu sağladı. Isınma dönemi sonunda bu sektörün öncü kuruluşlardan DAF Enerji 2012 yılında sisteme kattığı binaların Doğalgaz Faturalarını analiz ederek sonuçları kamuoyuna duyurdu.

Fatura kıyaslamasına dayalı olarak yapılan araştırmaya göre 2012 Mayıs ayından itibaren pay ölçer montajı gerçekleştirilen binalarda sistemin ortalama %41 oranında Doğalgaz tasarruf gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yapılan araştırmada 2011 yılı faturalarına ulaşılabilen çeşitli büyüklükteki 1.125 binada 27.995konut incelemeye alındı. Her bir binaya 2012 yılında gelen gaz faturası ile 2011 yılındaki aynı dönemine ait doğalgaz faturası m3 cinsinden kıyaslandı. Kıyaslamaya göre incelenen 1.125 binanın %42’sinin %20’ye kadar tasarruf ettiği, %40’ının %40’a kadar % 18’nin ise %40 üzerinde tasarruf ettiği tespit edildi.
Firma yetkilileri ulaştıkları rakamlara göre bir konutun kış dönemi ortalama gaz tasarrufunun 276,40 m3 olduğunu, sisteme geçen yarım milyona yakın konut için bu miktarın 138 milyon m3’e tekabül ettiğini, 138 milyon m3 doğalgazın TL karşılığının ise 150 milyon TL tasarruf anlamına gelmekte olduğunu belirttiler

Konu ile ilgili Firmanın Hizmet Grup Müdürü Özer Çiçek şöyle konuştu:
Ülkemizin ekonomik olarak büyümesine, sanayileşmesine ve yaşam koşullarının iyileşmesine paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli olarak artıyor. Enerji üretiminde yerli kaynakları kullanamadığımız müddetçe enerjide dışa bağımlılığımız da artmaya devam edecek.
Bu duruma paralel olarak ülkemizde ithal edilen enerji hammaddesi talebi arttıkça fiyatların artması da engellenemeyecek bir durumdur. Bu da bizim doğalgaz enerjimizi tasarruf etmekten başka yolumuz olmadığını göstermekte.
Bizim yaptığımız, merkezi sitemle ısınan binalarda bireysel kontrol sağlayarak tasarrufa imkân tanımaktır. Tasarrufu yapacak olan bireylerin kendileridir. Biz bu sistemi kurmakla görevimizin bitmediğinin bilincindeyiz. Yaptığımız çeşitli analizlerle tasarrufun en uygun seviyeye yükseltilmesi için bina yöneticileri ve daire sakinlerinin bilgilendirilmesi uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi öncelikli planlarımızın arasında yer alıyor.

YAPTIRIM YOK, AMA ZORUNLULUK
Isı pay ölçerlerin mevcut binalarda kullanımı zorunluluk olarak öngörülmüştü. Isı pay ölçer kullanımı konusundaki gelişim nedir?
Çiçek: Isı ve sıcaklık kontrol ekipmanları olarak adlandırılan ısıölçerler, ısı sayaçları, termostatik vanalar ve oda termostatlarının kullanılmasını zorunlu hale getiren mevzuat 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’dur. Aynı kanunun Geçici 6. Maddesi’nde kanunun yayım tarihinden önceki merkezi ısıtma sistemli binalar için de 5 yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Yani 2 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla tüm merkezi ısıtma sistemli binalarda ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla uygulamanın yapılmasını zorunlu kılan ülkemizin bir kanunudur. İkincisi uygulamaya geçilmemesi durumu ile ilgili aynı kanunun idari yaptırımlar başlıklı 10. Maddesi’nde herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Yani herhangi bir şekilde belediyelerden veya Bakanlıktan
birisi gelip cezai işlem uygulayamazlar, ancak yine uygulama yapmayan mevcut merkezi ısıtma sistemli binalar 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na muhalefet yapmış durumda olurlar ki bu durumda da herhangi birisi bina yönetimleri hakkında kanuna muhalefet etmekten suç duyurusunda bulunabilir. Bu durumda mahkemenin vereceği karara göre işlem tesis edilir.

ISI PAY ÖLÇER ZORUNLULUĞU ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Isı pay ölçer kullanımı zorunluluğu ile ilgili eleştiriler gündeme getiriliyor. Binaların diğer özellikleri, özellikle yalıtım özellikleri enerji verimliliğine uygun hale getirilmeden ısı pay ölçer sistemine geçilmesinin kat malikleri arasında haksızlığa yol açtığı savunuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Çiçek: Sıcaklığın kontrol altına alınması konusunda 1 °C’lik sıcaklık farkında enerji tüketimimizde yaklaşık yüzde 7 gibi bir farklılık oluşmaktadır. Elbette ki yalıtımlı binada yalıtımsız binaya göre enerji tüketimleri daha az olacaktır. Ancak bu sistemin amacı tüketimlerimizin kontrol altına alınmasıdır ve tüketimlerin kontrol altına alınabilmesinde en önemli parametre ölçülebilir olmasıdır. Dolayısıyla bu sistem ile enerjinin kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Kat malikleri arasında haksızlığa yol açması değil kat maliklerinin gerçekten tüketimleri kadar enerji gideri ödemeleri üzerine kurgulanmış bir sistemdir.

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER

Polat Enerji: “Lisans İsteyen Ön Çalışma ile Gelsin”

Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Eriş, rüzgar santrali lisans başvurularının açılması, lisans verme sürecinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Eriş’e göre izin ve görüş alma süreçleri lisans öncesine çekilmeli, girişimciler

Elektrik Üretimi

“Türkiye Yatırımlarıyla Enerji Üssü Olma Yolunda İlerliyor”

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Seçilmiş Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürkan Kumbaroğlu: “ Konferansın Türkiye’de yapılıyor olması, özellikle Paris sürecinde dikkati ülkemize çeken bir adım oldu. Ülkemiz yatırımlarıyla enerji

HABERLER

“Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Stratejileri Hazırlıyoruz”

Zorlu Enerji Grup’un Genel Müdürü Sinan Ak: “Düşük karbonlu ekonomiye geçişte karşı karşıya olunan risk ve fırsatları, geleceğe yönelik stratejilere dönüştürebilmek için çalışmalar yürütüyoruz”  Zorlu Enerji Grup Genel Müdürü Sinan Ak, gruplarının