Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılarak, “il ve ilçelerde birden fazla bedel tespit komisyonu kurulabilir, illerde kurulacak komisyonlarda farklı ilçelerden başkan veya üyeler görevlendirilebilir” ifadesine yer verildi.  

imagesCA0MBDDGHazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, yönetmelikte yer alan hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer ifade, sözleşme: idare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı, irtifak hakkı tesisinde ise idare ile müşteri arasında irtifak hakkına ilişkin hükümleri içerecek şekilde doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi,” şeklinde düzenlendi. Aynı yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan “malmüdürleri” ibaresi “varsa milli emlak müdürü, yoksa malmüdürü” şeklinde değiştirildi. 12’nci madde ise, “tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır” ifadesiyle yenilendi.

Gecikme zammı, gecikme faizi oldu

Aynı yönetmeliğin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, “Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir” ibaresi eklendi. Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gecikme zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde değiştirilirken, 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi: “Gerekli görülen hâllerde; il ve ilçelerde birden fazla bedel tespit komisyonu kurulabilir, illerde kurulacak komisyonlarda farklı ilçelerden başkan veya üyeler görevlendirilebilir.”

Yönetmeliğin 47’ inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarıma elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi” ibaresi “tarım arazilerinin kiraya verilmesi” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “tarıma elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesinde” ibaresi ise “tarım arazilerinin kiraya verilmesinde” şeklinde değiştirildi.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Sasa’dan Atık Yönetiminde Geri Dönüşüm İnovasyonu

Artık halı ve damacanalar geri dönüşümlü olacak. Market poşetleri ise toprağa gübre olarak karışabilecek. Adana’nın dev sanayi tesisi Sasa, 46 yıllık inovasyoncu geleneğini son zamanların yükselen trendi çevrecilikle yükseltecek. Türkiye

HABERLER

2050’ye Kadar Tüm Benzinli ve Dizel Araçlar Yollardan Kaldırılacak

İskoçya Hükümeti, 2050 yılına kadar tüm benzinli ve dizel araçları yollardan kaldıracak. İskoçya Hükümeti, çevreci ve ekonomik bir yaklaşımla tüm benzinli ve dizel araçları 2050 yılına kadar ortadan kaldıracak. Switched

HABERLER 0 Comments

Simav’da Jeotermal Isıtmalı Topraksız Sera Alanında Artış

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları’nda bulunan, jeotermal ısıtmalı topraksız sera alanı 100 dönüme çıktı. Jeotermal kaynaklı seracılık Türkiye’de artış gösteriyor. haberciniz.biz’in haberine göre, Kütahya’nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları’nda bulunan, jeotermal