“Güneş Enerjisinde Yabancı Yatırımcılar Vazgeçme Eğilimine Girdiler”

“Güneş Enerjisinde Yabancı Yatırımcılar Vazgeçme Eğilimine Girdiler”

2015 Lisanslı güneş enerjisi santralleri başvurularıyla ilgili düzenlenen toplantıda sunum yapan GÜNDER Yöneticileri, “Yabancı yatırımcılar yavaş yavaş ülkemize yatırım yapmaktan vazgeçme eğilimine girdiler” dedi. 

Solar-Farm-7574102015 Lisanslı güneş enerjisi santralleri başvurularıyla ilgili düzenlenen ”Lisanslı Başvuruların Bir An Önce Sonuçlanması’’ konulu toplantı, 5 Ağustos 2014 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Selahattin Çimen başkanlığında gerçekleştirildi. Lisanslı başvuruların dünü, geleceği ve beklentilerin gündeme getirildiği toplantıya Enerji Bakanlığı, YEGM, EPDK, TEİAŞ,  ELDER, GÜNDER ve GENSED katıldı.

Organizasyonun düzenlenmesine öncülük eden kuruluşlardan GÜNDER’in yöneticileri  toplantıda lisanslama sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda görüş ve önerilerini bir araya getirdiği sunum yaptı.

GÜNDER Yönetimi’nin sunumu 3 konu başlığı altında oluşurken, öncelikle sürecin uzamasının sektöre ve firmalara olan maliyeti açıklanmaya çalışıldı. Daha sonra ise, 2015 Lisans başvuruları için ivedilikle yapılması gereken işlemler belirtildi ve sürecin kısaltılması ve hızlandırılması için geliştirilen öneriler katılımcılarla paylaşıldı.

2013 Lisans başvuruların sonuçlanmasının gecikmesinin yatırımcı firmalara birçok maliyet getirildiği belirtilen sunumda, bu maliyetler şöyle sıralandı:

–  Gecikme yüzünden arsa için verilen kaporalar yandı, arsa fiyatları fırladı.

–  Firmalar teminat mektubu bedellerinden ciddi zararlara uğradılar

–  Firmalar GES yatırımı ile ilgili personel istihdamına devam ediyorlar.

–  Gecikme ve belirsizlik yüzünden finans sektörü ciddi kaygı içinde, yatırımcılar uygun finans bulamıyorlar.

–  Yabancı yatırımcılar yavaş yavaş ülkemize yatırım yapmaktan vazgeçme eğilimine girdiler.

– Lisanssız başvuru yatırımcı için en önemli araç haline geldi.

Ölçüm zorunluluğu kaldırılmalı

2015 lisans başvuruları konusunda yapılması gereken düzenlemelerle ilgili şu unsurlara yer verildi.

– Öncelikle ölçüm zorunluluğu kaldırılmalıdır. Bu bilgiler açık kaynaklar dahil birçok merkezden edinilebilir. Akredite kuruluşlar veya MGM den bedeli karşılığında sağlanabilir. Her bir ölçüm istasyonunun 50.000 TL’ye mal olduğu düşünülürse (direk bedeli, arazi kirası, betonlama, tel çit, seyahat masrafları vs) 500 başvuru için yaklaşık 25.000.000 TL’lik bir kaynağın yarısını yurt dışına gönderdik yarısını da sokağa attık. Bu konuda mutlaka bir adım atılmalıdır.

– 2015 başvuru süreci tüm aşamaları tarihlenmiş bir şekilde bir takvim halinde ilan edilmelidir. Kimin hangi işlemi ne zamana kadar ve nasıl sonuçlandıracağı açıkça kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu açıklık hem yerli ve yabancı yatırımcıları hem de finans kurumlarını önemli şekilde etkileyecektir.

–  2015 yılı lisans başvurularının yapılacağı bölgelere ilişkin kapasiteleri bir an önce açıklanmalıdır. Kim hangi bölgede neye göre arazi arayacağına bir an önce karar vermelidir.

–  Şu andaki mevzuata göre yarışmayı kazanan firma yatırımdan vazgeçerse yarışmada kazandığı lisans kapasitesi bir sonraki lisans başvurusuna kadar açıkta kalmaktadır. Bu konuda düzenleme yapılarak bu kapasitenin başvuru yapmış diğer firmalar tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Çünkü bir dahaki lisans başvurusuna kadar güneş enerji üretmeye devam edecek, sizi beklemeyecektir. Bu enerjiden faydalanma adına benzer gecikmelerin önüne geçilmelidir.

 

–          Yarışmayı kazanan firmaya verilen 2 yıllık inşa süresi uzun bir süredir. 30-40 MW lık bir tesis günümüz teknolojisi ile 5-6 ayda bitirilebilmektedir. Ön lisans sonrasında verilen uzun inşa süresi birçok spekülasyona sebep olacak bir süredir. Firma 10-15 ay elindeki lisansı pazarlamak için uğraşacak, satamazsa ya vazgeçecek ya yatırıp yapacaktır. Görüşümüz inşa süresiniz 8-10 ay olmasıdır.

– Arazi uygulamaları konusunda farklı bölgelerde farklı uygulamalar mevcuttur. Tarım bakanlığı bir çalışma yaparak uygun arazi standartlarını belirleyebilir ve bu konuda taşra teşkilatını da bilgilendirerek yatırımcılar açısından önemli bir sorunun üstesinden gelinmiş olunur.

–  İzleyici (tracker) sistemlerin kullanıldığı yatırımlar için arazi miktarı konusunda yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 1 megawatt yatırım için getirilen 20 bin metrekare sınırı bu tür yatırımlar için ihtiyacı karşılamamaktadır. Ayrıca bu tür sistemlerin kurulduğu alanlarda tarım yapılabilmesi mümkün olduğundan hareketle bazı tarım alanlarında izleyici sistemlerin kullanılabileceği ile ilgili düzenlemelerin faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Sunumda, lisanslı başvurularda sürenin kısalması ve kaynakların bir an önce yatırıma dönüşmesi için alternatif olarak önerilen lisanslama süreci şöyle özetlendi:

–  TEİAŞ kapasiteleri açıklar.

–  Firma YEGM den arsası ile ilgili yerleşim yeri uygunluk yazısını alınca başvuru dosyasını hazırlar.

–  Ölçüm zorunluluğu yoktur.

–  Başvurular TEİAŞ ‘ın açıkladığı kapasitelere göre YEGM e yapılır.

–  YEGM başvuruları topladığında diğer bölgeleri beklemeden dosyaları inceleyip TEİAŞ a gönderir.

–  TEİAŞ yarışmayı yapar.

–  Kazanan firma Lisans için EPDK’ya başvurur.

GÜNDER’in toplantıyla ilgili değerlendirmesi  

GÜNDER tarafından toplantıyla ilgili değerlendirmeyi içeren bir metin yayımlandı. Değerlendirmede, toplantıda Türkiye’nin maddi ve manevi çıkarları doğrultusunda, lisanslı GES tesislerinin kurulumu için en uygun çözümün bulunması ve tarafların tümünün bu çözümlerde mutabık olmasının işaret edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Değerlendirmede işaret edilen diğer konular ise şöyle belirlendi:

Bu toplantıda alınan somut bir karar yoktur. Hem EPDK hem de Enerji Bakanlığı yetkilileri sadece dinlemek ve not almakla yetinmişler ve sanıyoruz 2015 yılında alınacak lisans başvurularının daha hızlı sonuçlanması için çabaları var ve bu süreç yeniden kurgulanırken, sektör temsilcilerinin de düşüncelerini almak amacı ile bu toplantıyı düzenlemişlerdir. Bu düşünce ve davranışı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Toplantıda yapılan konuşmalardan edindiğimiz kanıya göre önümüzdeki günlerde sektörümüzde önemli bir canlanma göreceğiz. Umuyoruz üç, dört hafta içerisinde 600 MW lık lisanslı başvurularla ilgili kurul kararı alınıp dosyalar askıya çıkmak ve sonrasında yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a gönderilecektir. Elbette bu süreç piyasanın hareketlenmesi ve büyük kapasiteli yatırımların başlaması için önemli dönüm noktası olacaktır.

2013 başvuruları sırasında Başbakanlık Genelgesi’nin başvuru ve ölçüm tarihine yetişmemesi nedeni ile bazı yatırımcılar zorunlu olarak düşündükleri tesis arazisi yanında buldukları özel mülkiyete ait arazilere ölçüm direği dikmişler ve tesis arazisi ile ölçüm yaptıkları yeri birleştirerek ‘’kuyruk ya da koridor’’ denilen bir sahayı projelerine dahil etmişlerdir. Bu alanlara sahip başvuruların iptal edilebileceği ihtimali, anılan bölgelerdeki yarışmalara sekte vuracağı ve bu bölgelerdeki lisans başvurularının biraz daha uzamasına neden olabilecektir.

Bunun dışında önümüzdeki 5 yılın perspektifine baktığımızda 600 megaewatt’lık lisans başvuruları neticelendirilmesinden sonra 2015-2019 dönemi için bakanlar kurulu tarafından yaklaşık Lisanslı ve lisanssız toplam 7500 megawatt kurulum kapasitesi açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bunun yaklaşık, yüzde 40’ı ülkemizde yatırım yapacak üreticiler için verilecek lisans kapasitesi, kalanı ise 2015 lisans başvuruları ile şu anda çığ gibi artan lisanssız başvurular için açıklanacak kapasiteler olacaktır. Elbette, bu kapasitelerin açıklanması gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok yatırımcının dikkatini çekecektir. Sadece yatırımcılar değil birçok finans kurumu birçok üretici ve birçok EPC firması için de ülkemiz önemli bir cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz.

Lisanslı başvuru sürecinin yeniden tasarlanması ve işlemlerinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlayıcı tedbirler alınması bu yatırımların süratle hayata geçmesini sağlayacaktır. Bu kapasitelerin açıklanmasının hem yerli üretici hem de yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Bu arada lisanssız başvurulara sınır getirilmesi ile öz tüketim şartının da gündemde olan konular olduğu kanısındayız. GÜNDER olarak tüm çalışmaların içinde yer almayı ve bu sürecin etkin ve verimli şekle gelmesi için her türlü çabayı göstereceğimizi taahhüt ediyor, yapılacak çalışmalarda tüm paydaşlara başarılar diliyoruz.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Nazilli Jeotermal Enerji ile Tanışmaya Hazır

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Erzurum’da yapıldı. Olağan meclis toplantısına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ta katıldı. Aziziye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı Palandöken Kayak Merkezi’ndeki

HABERLER 0 Comments

Invelox Teknolojisi Artık Çin’de de Kuruluyor

Geliştirilmesi 3 sene öncesine dayanan SheerWind firmasına ait Invelox teknolojisi, Çin’de hayat bulacak. Sizlerle daha önce detaylarını paylaştığımız bu özel rüzgar türbinler ile, standart RES’lere göre çok daha avantajlı ve

Mevzuat

YEKDEM Desteklerinden Hangi Sektörler Yararlanacak?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiye yönelik destekleme mekanizmasından gelecek yıl 93 enerji üretim tesisi yararlanacak. Gelecek yıl 40 hidrolik, 21 rüzgar, 9 jeotermik, 23 biyokütleye dayalı tesiste üretilen elektrik için