Güneş Enerjisi Yatırımcısı Batı’ya Türkiye Üzerinden Adım Atacak

Güneş Enerjisi Yatırımcısı Batı’ya Türkiye Üzerinden Adım Atacak

Ernst& Young’ın “Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi” raporuna göre,toplam enerji içerisinde yenilenebilir enerjinin payı 2013’te önemli derecede artacak. Raporda Güney Afrika, Fas ve Şili temiz enerjinin yükselen yıldızı olarak gösterilirken, Türkiye ise yenilenebilir enerji yatırımları içerisinde Batı’ya açılan kapı olarak gösteriliyor.

ae7Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young, “Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksleri” raporununyeni sayısını yayınladı. İçinde Türkiye’nin de yer aldığı raporda, 40 ülkenin ulusal yenilenebilir enerji piyasası, yenilenebilir enerji altyapısı ve farklı teknolojilere uygunluk kriterlerine göre notları yer alıyor.

Yenilenebilir Enerji Endeksi sıralamasında,yenilenebilir enerji yatırımlarında bölgedeki dinamo olmaya aday olan Türkiye,26’ıncı sırada yer alıyor. Türkiye, Ernst & Young’ın rüzgar enerjisi endeksinde 28’inci, güneş enerjisi endeksinde ise 22’inci sırada yer alıyor. Çin’in 2013 kapasite hedeflerini ve ülke dışı yatırım stratejisindeki artışı açıklamasının ardından Çin üst konumdaki yerini koruyor. Çin’i sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fransa takip ediyor.

 

Güneşenerjisi yatırımcıları Batı’ya Türkiye üzerinden adım atmayı planlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 500 kWaltı elektrik üretiminde lisans zorunluluğunu kaldırması, güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik taleplerde ciddi bir artışa yol açtı ve bu uygulama ile birlikte güneş paneli üretimine yönelik yatırımların da Türkiye’ye yönelmesini sağladı. Yenilenebilir enerjiye yönelik yapılan uygulamalar veyenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payını yükseltme hedefleri,yakın gelecekte yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımların artacağınınsinyallerini şimdiden veriyor.

China Sun Enerji’nin Çin’den sonra en büyük ikinci üretim tesisi konumundaki Tuzla’da yapılması planlanan tesis ile Türkiye’ningüneş paneli ticaretinde Batı’ya açılmada köprü görevi göreceği öngörülüyor.

Türkiye var olan yenilenebilir enerji potansiyelinden tam olarakyararlanamıyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjilere yönelik uygulamalarını değerlendiren Ernst & Young Enerji sektörü lideri EthemKutucular, “Türkiye’nin enerji ithalatı 2012 yılında, 2011 yılına göre %17.8büyüyerek 29 milyar 351.5 milyon dolara ulaştı ve Türkiye enerjide dışa olan bağımlılığını azaltmak adına yeni enerji politikalarını gündemine aldı. Buanlamda 2023 vizyonuna bağlı olarak toplam enerji tüketiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte toplam enerji tüketimiiçerisinde yenilenebilir enerjinin payı üst seviyelere çıkarılmaya çalışılsa da, Türkiye var olan yenilenebilir enerji potansiyelinden tam olarak yararlanamıyor” dedi.

2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin %30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması için:

·        Teşvikler arttırılmalı. Yenilenebilir enerji,özellikle güneş ve rüzgâr enerjisikonusunda verilen teşvikler Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük. Güneş santrallerinin halen yüksek olan yatırım maliyetleri ve  mevcut yasal düzenlemeler yatırımcıları teşvik etmek için yeterli değil.

·        Türkiye, yenilenebilir enerjiyle ilgili küresel oluşumların yanı sıra, bölgesel girişimlerin oluşturulmasında etkin rol oynamalı ve bu işbirliği süreçlerine etkin katılım sağlamalı.

Tüketici tercihleri yenilenebilir enerjilere yönelik yatırımlarıteşvik edecek

Rapora göre, tüketicilerin aldığı ürünün hangi enerji kaynağıyla üretildiğine yönelik tutumları,şirketleri daha sürdürülebilir enerji üretimine yönlendirecek ve yenilenebilirenerji politikalarının ve piyasasının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak.

Ernst & Young’ın güncel tahminlerine göre gelecek on yıl içerisinde yenilenebilir enerjiye yönelik altı piyasa; Endonezya, Yeni Zelanda, ABD, Kenya, Filipinler ve Meksika % 78 oranında bir gelişme gösterecek. Endonezya’nın 6.4 GW’lık toplam enerjisinin %28’ini yenilenebilir enerjiden sağlamasıyla en aktif piyasa olması bekleniyor. Aynı zamanda Japonya, Etiyopya, Türkiye ve Latin Amerika bölgelerindeki pazarlarındaönemli ölçüde bir büyüme göstereceği öngörülüyor.

Raporada, global temiz enerji yatırımı,2011’de 268.7 milyar dolarlık rekor seviyeye göre 2012’de %11 oranında düşüş gösterdiğine dikkat çekiliyor. Toplam yatırımlar içerisinde sadece Çin, Avusturalya ve Meksika’da artış görülüyor. Global ekonomik krizin zorluklarına rağmen 2013için daha pozitif bir hava öngörülüyor.

2012’de en büyük yeni yatırım oranlarının görüldüğü güneş enerjisi, 2013’te küresel piyasa genelindeki ticari korumacılık önlemlerini ve fiyatları düşürecek. Global rüzgar enerji sektörü 2012 boyuncadüşüş gösterirken, 2013’te deniz aşırı rüzgar enerjisi yatırımları ve işlemlerindeise önemli bir büyüme olacağı öngörülüyor.

Rapora göre, yenilenebilir enerji teknolojisi maliyetlerinin azalması; enerji güvenliği ve enerji fiyatları esnekliği gibi kurumsal riskleri yönetme ihtiyaçları, küresel düzeyde yenilenebilir enerji stratejileri geliştirmek ve uygulamak için daha fazla şirketi harekete geçirecek.

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Jeotermal enerji 0 Comments

Exergy’den Yerli Teşvikli Türbin

2009 yılında EXERGY jeotermal ve atık ısısından elektrik enerjisi üreten ileri bir teknoloji türbiniyle yenilenebilir enerji kaynakları için yeni bir potansiyel ve pazar yarattı. En önemli pazarı Türkiye olan EXERGY,

HABERLER

Honda Global Karbon Yükünü Türkiye Fabrikasından Azaltıyor

Honda’nın dünya genelindeki karbon emisyonunu azaltma hedefine Türkiye fabrikası, çatısına kurduğu güneş panelleri ile enerji üretmeye başlayarak katkı sağlıyor. “Blue Skies For Our Children – Çocuklarımız için Mavi Bir Gökyüzü”

HABERLER 0 Comments

Tesla Model 3’e Rekor Sipariş

Elon Musk tarafından ay başında resmen tanıtılan ve önsiparişe açılan yeni Model 3 elektrikli otomobil, kimsenin beklemediği kadar büyük ilgi gördü. Daha bir ay dolmadan şirkete verilen önsipariş sayısının 400.000