Gün Işığı İle Aydınlatma Alanında Geliştirilen Yeni Teknolojiler Hakkında Bir Araştırma

Özet
Bu çalışmada, gün ışığı ile binaların aydınlatılması, ihtiyacına cevap verebilecek olan sistemler ve bu sistemlerle ilgili geliştirilen yeni teknolojiler ve malzemeler hakkında toplanılan bilgiler sunulmaktadır. Sürdürülebilir mimari ve enerji tasarrufu konularında ümit verici ufuklar açan bu sistemleri kullanıcılara, tasarımcılara ve üreticilere tanıtmayı amaçlayan bu çalışmada; gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım hedefleri, bazı sistemlerle ilgili uygulanmış örnekler ve maliyet ve enerji tasarrufları hakkında bilgi verilmektedir.
Yukarıda belirlenen amaca yönelik olarak çalışma beş bölümden oluşmaktadır:
Giriş bölümünde, çalışmanın amaçları, içeriği, yöntemi ve kapsamı belirlenmektedir.
İkinci bölümde; gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemlerinin, ne olduğu, ortaya çıkma nedenleri ve bu nedenlere giden süreç kısa bir şekilde anlatılmıştır. Bu sistemlerin tasarım amaçları ve uygulama hedefleri ortaya koyulduktan sonra, buna bağlı olarak; gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemlerinin yerine getirdikleri işlevler hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Son olarak bu sistemlerin sınıflandırılmasında izlenen yöntem ve sistem matrisi ortaya konmuştur. Bu matriste; gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemleri iki ana gruba ayrılmıştır: yayınık gök ışığını bina içerisine alan sitemler ve direkt güneş ışığını bina içerisine alan sistemler.
Üçüncü bölümde; yayınık gün ışığını ana ışık kaynağı olarak kullanan ve buradan gelen ışığı bina içerine çeşitli yöntemlerle alan sistemler anlatılmıştır. Bu bölümde yer alan sistemler, kendi içlerinde de bina içindeki konumlarına (pencere bölgesveya çatıda) göre ayrılmaktadır. Ayrıca sistemlerin teknik tanımları, fiziksel özellikleri ve çalışma ilkeleri, amaçları, işlevleri, maliyet ve enerji tasarrufları ve uygulanmış örnekleri anlatılmıştır.
Dördüncü bölümde; direkt güneş ışığını birincil öncelikli olarak bina içerisine almayı hedefleyen sitemler anlatılmıştır. Bu sistemlerin bazılarının başlıkları veya benzerleri 3. bölümde de yer almakta olduğundan bunların özellikleri üzerinde fazla durulmamış bazılarında direkt uygulanmış örnekler sistem grubunu oluşturmuştur.
Dolayısıyla bu sistemlerin bina içindeki konumlarına göre değil uygulamalarına göre sıralanmıştır. En son teknoloji ürünü olan ışık taşıyıcı sistemlere de bu bölümün sonunda yer verilmiştir. 3. bölümde olduğu gibi bu bölümde de, sistemlerin teknik tanımları, fiziksel özellikleri ve çalışma ilkeleri, amaçları, işlevleri, maliyet ve enerji tasarrufları ve uygulanmış örnekleri anlatılmıştır.
Beşinci bölümde, genel bir değerlendirmeden sonra, tartışma bölümünde sistemler özetlenmiş ve sonuçlar kısmında da elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir.

Mehmet Şener Küçükdoğu, Burak Erel

İTÜ Polen Tezler Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Lisansüstü Programı Mimarlık Lisansüstü Programı – Yüksek Lisans

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Enerji Kütüphanesi

Karbon – Fırsat mı, Tehdit mi?

Yazar: Rıza Kadılar Destek Yayınları, 2010 ISBN: 975-8337-40-8 “250 milyar dolar dış ticaret hacmi olan Türkiye’nin küresel gelişmelere ilgisiz kalması, herhangi bir küresel düzenleme ve piyasa dinamiğinden kendini izole etmesi düşünülemez.

Elektrik Üretimi 0 Comments

Infrared Termografi Solar Yatırımlarda En Yüksek Karlılığı Garanti Ediyor

Infrared Termografi teknolojisi, Yatırım Geri Dönüş hesaplarını pozitif etkileyen bakım teknolojileri içerisinde en etkili, verimli ve pratik uygulamaların başında gelmektedir. Projelerde maksimum enerji üretimi, risklerin azaltılması, ekipmanların kullanım sürelerinin sağlıklı yönetimi,

Araştırmalar

GÜNEŞ ENERJİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Geçmişte neler olmuş? Güneş elektriğinin mucidi 1839 yılında bazı yarı iletkenlerin güneş ışığına maruz kaldığında elektrik üretebildiğini bulan Alexandre Edmond Becquerel kabul edilir. Becquerel’in çalışmalarının günümüzün güneş elektriğinin temelini oluşturması