“GAP Bölgesi Yatırımcılar İçin Çok Avantajlı Koşullar Sağlıyor”

İSTANBUL – Geçtiğimiz hafta 8-9 KAsım tarihleri arasında İTÜ’de gerçekleşen “TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLAR ARAMA VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU”nu sizler için takip ettik. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü Proje Uzmanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Nedret Özel’le Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, turizm faaliyetleri ve yatırım olanakları konularıyla ilgili görüştük.

Yenilenebilir enerji kaynakları alanı açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bildiğiniz gibi, GAP bölgesi, 9 ilden oluşmaktadır. Bu iller, Kilis, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Şanlıurfa’dır. Bu illerimizden sadece Kilis ve Gaziantep’te sıcak su kaynaklarına rastlanmadı. Bunun yanında, bölgede yaptığımız çalışmalarda Şanlıurfa Karaali’de yeraltı su kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklarda genel sıcaklık 42 derece ve saniyede 6 litre ve üzeri olarak, çalışmalarda analiz sonuçları elde ettik. Bölgede bu jeotermal su kaynakları, özellikle salon ve süs bitkileri yetiştirilen büyük seralarda kullanılmaktadır. Ayrıca, bu seralarda sebze üretimi yapılıyor ve özel tırlarla birlikte yurt dışına ihraç ediliyor. Böylece, önemli bir mali gelir sağlanıyor. Bölgede İl Özel İdaresi tarafından yeni kuyular açılma çalışmaları sürmektedir. Son olarak bölgede elde ettiğimiz emareler ışığında Kabahaydar’da yeni bir jeotermal kuyu açılması planlanmaktadır. Bu kuyunun ortalama 1000 ya da 1200 metrelik bir sondaj çalışmasıyla elde edilebileceğine inanıyoruz. Kuyudan elde edilecek su kaynaklarının kullanımında turizm ve kür merkezleri yapılması olasılıkları da bulunuyor. Şanlıurfa’nın dışında Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde turizme yönelik yatırımlar bulunmaktadır. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle seracılık daha az gelişmiştir. Çermik kaplıcaları su kaynakları, 52 derece ve ortalama olarak 27-30 litre saniyede su sağlamaktadır.  Bölge, turizmin geliştiği ilçelerden birisi konumundadır, yatırımcılar için cazip özellikler içermektedir.  Batman’a bağlı Sason ilçesinde bulunan su kaynağımızda yaptığımız ölçümler üzerine 82 derecelik bir ısıya rastladık. Bu kaynakla ilgili  raporumuzu, Valilik ve MTA işbirliği ile Kalkınma Bakanlığı’na sunduk. Böylece, bölgede beş yıldızlı bir kür merkezi ve turizm merkezi oluşturulmasıyla 70 kişiye geçim olanağı sağlanmış oldu. Bu kaynakların yanı sıra, Şırnak Güçlükonak’taki kaynak sularında Hazreti Süleyman’ın ayak izi olmasından dolayı, buranın kendine özgü mistik bir yapısı var ve İran ve sınır ülkelerden turistler geliyor. Kaymakamlığın yapmış olduğu çok güzel konaklama tesisleri bulunmaktadır. Bir de Mardin Dargeçit’te sıcak su kaynaklarımız bulunmaktadır. Ana hatlarıyla belirlemeye çalıştığım tablodan da anlaşılacağı gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi sıcak su kaynakları açısından oldukça zengin bir bölgedir ve seracılık ile turizm yatırımları için çok büyük olanaklar sunmaktadır. Buna karşın, son dönemde Suriye sınırında yaşanan olaylar sonucunda, özellikle Urfa’daki turizm olumsuz derecede etkilendi.

Bölgedeki jeotermal kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi konusunda kullanılmasıyla ilgili değerlendirmeleriniz nedir?

GAP bölgesi, Jeotermal sahaları açısından önemlidir. Bu kaynaklardan elektrik üretimi için ise, 120 santigrat derece gerektiği için şimdiye kadar açılmış jeotermal sahalarındaki su sıcaklığı yeterli görünmüyor. Bu sahalardaki su sıcaklığı 100 santigrat’ın aldında yer alıyor. Bölgemizdeki yüksek sıcaklıktaki su kaynaklarına biz rastlamadık. Ama yapılabilecek derin sondajlarla bu sıcaklığa ulaşılması  mümkün olabilir. Bu çerçevede, GAP bölgesinde yer almamasına karşın,  Bingöl’deki su kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi şansı olabileceğini düşünüyorum. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri birçok çatlak ve faydan oluştuğu için zengin jeotermal kaynaklara sahip.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi diğer yenilenebilir enerji kaynakları açısından ne tür olanaklar içeriyor?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en fazla güneş alan bölgesidir. 365 günün ortalama olarak 305 günü güneş görmesi nedeniyle büyük bir güneş potansiyeline sahiptir. Bölgede evlerde güneş enerjisi kullanılmaktadır. Çoğunlukla, doğal gaz ve petrol kaynağı konut ısıtmasında tercih edilmez. Bu doğrultuda Diyarbakır Belediyesi’nin başlattığı Güneşevi Eğitim ve Uygulama Parkı Projesi bölge için örnek oluşturdu.  Buna yönelik olarak projeler geliştirilmektedir. Urfa’da da bu uygulamayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sulama alanlarında kullanılan normal elektrik enerjisi yerine güneş enerjisi kullanılması yönünde çalışmalar yapıyoruz.

Rüzgar enerjisi konusunda bölge büyük bir potansiyel içeriyor. Bölgemizde en fazla rüzgarı alan il Kilis’tir. Kilis’te rüzgar yatırımcılarının gelmesini bekliyoruz. Bu konuda da elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum.

Sözünü ettiğiniz zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip Güneydoğu Anadolu bölgesi, siyasi  ve toplumsal durumdan nasıl etkileniyor?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olaylar ağırlıklı olarak kırsal yerlerde gerçekleşmektedir. Kent merkezlerinde yaşam oldukça güvenlidir. Bu konuda, medyanın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Yani il ve ilçe sınırlarının dışında kırsal bölgede gerçekleşen bir olayı, sanki o şehir merkezinde olmuş gibi yansıtmaları buraya gelecek yatırımcıları ve turizmi kesinlikle baltalamaktadır. Örneğin, Suriye sınırımızda sıfır noktasında yaşanan olayların illerin merkezinde oluşuyormuş gibi yansıtılması bölge turizmini olumsuz etkiledi. Gerçekte durum şu; bölge yatırımcılar için son derece elverişli koşular taşıyor ve kent merkezleri son derece güvenli. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yenilenebilir enerji kaynakları, turizm potansiyeli, zengin maden yatakları ve seracılıkla ilgili çok önemli potansiyele sahip. Yatırımcılarımızı,  bu bölgede yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bölgede yapılacak yatırımcılarla istihdam olanağı sağlanacaktır. Böylece, toplumsal ve bireysel mutluluk sağlanacak ve Batı’daki büyük kentlere göçün önüne geçilecektir. Kalkınma Bakanlığı olarak bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. İTÜ Maden Fakültesi’nde düzenlenen Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu’nda jeotermal enerji konusunda yatırımcı sıfatıyla gelmiş Alman girişimcilerle görüşme yaptık. Görüşmede girişimciler, bölgeyi ziyaret edebileceklerini ve özellikle jeotermal ve rüzgar konusunda yatırım yapmaya sıcak baktıklarını ifade etmişlerdir.

Röportaj: Hüseyin Bumin Ekmekçi

huseyin.ekmekci@alternatifenerji.com

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Murat Doğru:”Enerji Verimliliği ve Yeşil Binalar Ayrılmaz İkili”

İSTANBUL – Dünya arzındaki artışın enerji kaynakları üzerinde yarattığı baskı ve artan çevre kirliliği sonucunda “yeşil renovasyon” kavramının önemini günbegün artırıyor. Ecobuild Green Consultancy Genel Koordinatörlüğünü yürüten, LEED AP ve

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Atilla Gurbuz: “Güneşte Başvurular 600MW’ı Aşacak”

İSTANBUL – ICCI 2012’ye katılım gerçekleştiren ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Gürbüz, elektrikli araçların yaygınlaştırılması için Ar-Ge çalışmalarının sürmesi gerektiğini söyledi. ICCI 2012’nin Türkiye’nin dinamizmini yabancı yatırımcıya sergilemesi açısından

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Erdem Selim: “Türkiye’de İlk Defa Uygulanacak Bir Finansman Modelini Sunacağız”

İSTANBUL – 1998 yılında kurulan Daruma’nın Genel Müdür Yardımcısı Erdem Selim, bu yıl 18.’si düzenlenecek Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda (ICCI) Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir finansman modeli ile