Yükleniyor Etkinlikler

« Tümü Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti

IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, İstanbul

26/05/2016 | 08:00

alternatif-enerji-irenec-2016

IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde Maltepe’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 yenilenebilir enerjiye geçişi ancak çözüm tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel hükümetlerle gerçekleşebilir.

Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılması olarak belirtiliyor.

Küresel yaşam alanında geleceğin enerji sistemlerinin geleceğin teknolojileriyle planlanması ve eski teknolojilerin bir pazardan diğerine kaydırılmasının önüne geçilmesi için enerji-ekonomi-ekoloji alanında karar verme modelleri ve dış maliyetlerin içselleştirilmesinin gerekli olduğu vurgulanıyor.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye), birliğin vizyonu doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak için her yıl IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenliyor.

Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle %100 Yenilenebilir Enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef, IRENEC 2016’nın ana temasını oluşturuyor.

KONFERANS BAŞLIKLARI

%100 Yenilenebilire Geçişte Yerel veya Küresel Faaliyetler

• Enerji Eğitimi ve Öğrenimi

• Yenilenebilir Enerjiler ve Toplum

• Her Seviyede Kapasite Geliştirme

• Yenilenebilir Enerji Kaynak Değerlendirmesi

Biyokütle

• Küçük Ölçekli Biyokütle Yakma Enerji Üretimi

• Büyük Çaplı Uygulamalarda Elektrik ve Isı Üretimi için Biyokütle

• Biyokütle Gazlaştırma Enerji Üretimi ve Uygulamaları

• Biyokütle Kalıp Yakıtların Üretimi ve Uygulanması (atı Biyoyakıtlar: Peletler/Briketler)

• Biyoenerji Kaynakları ve Potansiyelleri

• Orman ve Tarım Artıklarından Biyokütlenin Üretim Amaçlı Tedariği ve Lojistiği

• Evsel Biyogaz Üretimi ve Kapsamlı Kullanımı

• Biyoelektrik Üretimi

• Gelecekteki Ulaşım Sistemlerinde Biyoyakıtlar

• Biyokütlenin ve Biyoenerjinin Çevresel Sürdürülebilirliği

• Biyokütle ve Biyoenerjinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi

• Biyoenerjinin Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Entegrasayonu

• Ulusal Biyoenerji Politikaları ve Uluslararası İşbirliği Stratejileri

• Bioenergy National Policies and Strategies for International Cooperation

• Biyoenerji ve Biyoyakıt Pazarları ve Uluslararası Ticareti

• Biyokütle ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular

Enerji Geçişi

• Avrupa´daki Deneyimler

• Küresel Deneyimler

• Yerel Deneyimler

Enerjiyle İlgili Ekonomik, Çevresel ve Politik Konular

• Enerji Ekonomisi, Teşvikler

• Yenilenebilir Enerjinin Ticarileşmesi.

• Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri

• Yasal Çerçeve

• Yenilenebilir Enerji Entegrasyonun Önündeki Engeller

• İklim Değişikliğinin Etkileri, Azaltımı ve Adaptasyonu

• Karbon Yönetimi ve Finans

• Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler

• Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği

• Dışsal Maliyetlerin ve Sosyal Faliyetlerin İçselleştirilmesi

Fotovoltaik

• PV Hücreleri, Malzemeler ve Bileşenler

• Gelişmiş Malzemeler ve Kavramlar

• Kristal Silikon Solar Hücreler ve Modüller

• İnce Film Silikon Solar Hücreler ve Modüller

• PV Sistemlerinin Tasarımı, Operasyonu ve Performansı

• PV Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu

• Yoğunlaştırılmış PV

• Açıkhava Performansı

• Hata Analizi

• Kullanım Ömrü Testi

• PV Temel İlkeleri ve Teknolojileriyle İlgili Diğer Konular

Hidrojen & Yakıt Hücreleri

• Hidrojen Enerji Sistemleri

• Hidrojen Üretimi

• Hidrojen Tedariği ve Depolaması

• Hidrojen Son Kullanım Teknolojisi

• Hidrojen Taşıtları

• Hidrojen Sistemleri için Malzemeler

• Hidrojen Üzerine Uluslararası Perspektifler

• Hidrojen Üzerine Devlet Politikaları

• Yakıt Hücreleri

• Nakliyede Yakıt Hücresi

• Yakıt Hücresi Enerji Tesisleri

Jeotermal

• Elektrik Üretimi

• Jeotermal Sahası

• Jeotermal Isı Pompaları

• Jeo-Isı

• Çevresel Konular

• Jeotermal ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular

Mimaride “Enerji Verimliliği” ve “Sıfır/Artı Enerji” Kavramları

• Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım

• Pasif Tasarım

• Artı Enerji Binaları

• Yeşil Binalar / Net Sıfır Enerji Binaları

• Solar Mimari ve Bina Entegrasyonu

• Gün Işığı

• Binalarda Enerjinin Rasyonel Kullanımı

• Gelişmiş HVAC

• Bina Malzemeleri ve Bileşenleri

• Akıllı Şehir

Okyanus Enerjisi

• Okyanus Enerjisi

• Açık Deniz Rüzgar Enerjisi

• Okyanus Marin Biyokütle

• Derin Deniz Suyu Uygulamaları

• Enerji için Okyanus Kaynakları

Rüzgar Enerjisi

• Politikalar

• Saha Değerlendirmeleri ve Tahminleri

• Açık Deniz Rüzgar Enerjisi

• Rüzgar Türbini Teknolojisi

• Tesis Tasarımı ve Yönetimi

• Şebeke Bağlantısı ve Elektrik Sistemleri

• Küçük ila Orta Rüzgar Türbinleri

• Büyük Rüzgar Türbini ve Rüzgar Çiftlikleri Uygulamaları

• Sosyal ve Çevresel Konular

• Rüzgar Enerjisi Aeroakustiği

• Enerji Karması

• %100 Yenilenebilir için İnovatif Depolama Teknolojileri, Yük Dengeleme ve Metodolojiler

• Çevre ve Havacılık ile Uyumlu Rüzgar Teknolojisi

Sektörlerde %100 Yenilenebilir Enerjilere Geçiş

• Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planları.

• Kırsalda Enerji Tedariği.

• Evsel / Yerleşimlerde Enerji Tedariği.

• Endüstriyel Enerji Tedariği.

• Ulaşımda Enerji Tedariği.

Solar Enerji

• Solar Toplayıcılar

• Solar ve Isı Pompası Sistemleri

• Solar Domestik Sıcak Su ve Karma Sistemler

• Solar Soğutma ve Klima

• Endüstriyel ve Ticari Sistemler için Solar Isı

• Bölgesel Solar Isıtma ve Soğutma

• Solar Ocak

• Solar Distilasyon ve Solar Termal Desalinasyon

Temiz Ulaşım Teknolojileri & Stratejileri

• Ulaşım Sektöründe Yenilenebilir Enerji

• Ulaşım Elektrifikasyonu ve Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu

• Solar Enerjili Taşıtlar

• Hidrojen Taşıtları

• Politika, Planlama ve Ekonomi

• Ulaşımda Enerji Verimliliği

• Nakliye Uygulamaları

• Yenilenebilir Enerjiye Dayanan Sürdürülebilir Nakliye

Detaylar

Tarih:
26/05/2016
Saat:
08:00
Etkinlik Etiketler

Organizatör

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye)
Telefon:
0 533 395 58 39
E-mail:
eurosolar@eurosolar.org.tr
Website:
http://www.eurosolar.org.tr/

Mekan

Türkan Saylan Kültür Merkezi
Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol Üzeri Maltepe / İstanbul
İstanbul, Türkiye
+ Google Haritalar
Telefon:
0216 589 36 00
Website:
www.tskm.org.tr