Enerjide Paradigma Değişikliği Yaşanıyor

Enerjide Paradigma Değişikliği Yaşanıyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Nihat Özdemir, “Dünyada enerjide paradigma değişikliği yaşanıyor. Dünya 20 sene önceki dünyadan farklı. Enerji hayatımızın en önemli parçası. Doğayı kirletmeden, doğaya karbon atmadan enerjiyi nasıl üreteceğimiz konusunda bütün dünya kafa yoruyor” diye konuştu.

hhTürkiye Enerji Haftası 2014 Konferansı 27-28 Ocak 2014 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotels’de gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Nihat Özdemir, son iki yılda AB ülkelerinde başta doğal gaz santralleri olmak üzere, 51 bin megawatt’lık klasik yakıt santrallerinin üretimden çekildiğini belirterek, “Dünyada enerjide paradigma değişikliği yaşanıyor. Dünya 20 sene önceki dünyadan farklı. Enerji hayatımızın en önemli parçası. Doğayı kirletmeden, doğaya karbon atmadan enerjiyi nasıl üreteceğimiz konusunda bütün dünya kafa yoruyor” dedi.

Özdemir, İtalya, Fransa ve İspanya’nın çok önemli derecede yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığını kaydederek, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefleri için 220 milyar dolarlık bir yatırım gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin de yenilenebilir enerji kapasitesi açısından şanslı bir bölgede olduğunun değerlen dirildiğini söyleyen Özdemir, “Türkiye su kaynakları açısından orta drece bir ülke. Rüzgar açısından da orta derecede bir ülke. Güneş enerjisinde hiçbir şey yapılmamış, yolun başındayız. Çok önemli bir potansiyel var. Türkiye de bu konuda hızlı hareket etmeli” diye konuştu.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları üretimine ağırlık vermeye ve çeşitliliği artırmaya çalıştığına işaret eden Özdemir şöyle konuştu: “Talep yönlü bir eğilim izliyoruz. Türkiye olarak 2023’ü hedef olarak koyduk, yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’nin şartlarını düşündüğümüzde yüzde 30 hedefine ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Türkiye jeotermal yönünden iyi bir ülke gibi görünüyor. Bizim için önemli bir kaynak. Rüzgarda kurulu güç 2500 megawatt civarında şu anda. 7500 megawatt daha yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye bunu yaparsa yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yüzde 30’a çıkacak. Doğalgaz da yüzde 45’lerden yüzde 30’ların altına düşebilir.”

Özdemir Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimi için verilen 13.3 cent’in Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin çok altında olduğunu belirterek, buna karşın, lisanslı güneş enerji santralleri başvurularında bir yarış yaşandığını aktardı. Özdemir tek yönlü enerji akışındaki azalışın yüksek kapasiteli iletim hatları gereksinimi azalttığını belirterek,dağıtım sisteminde teknik kalite, güvenilirlik ve emre amadelik gibi unsurların çok önemli olduğunu belirterek, çok kanallı bir yaklaşımın önemine işaret etti. Özdemir akıllı şebekelerin enerji dağıtımında oynadığı rolün de altını çizdi.

“Enerji sektörü yapısal dönüşüme uğradı”

Konferansta konuşma yapan Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü ve Yeşil Dünya Konferans Başkanı Süleyman Boşça, Türkiye’de enerji sektörünün 2001 yılından itibaren yapısal dönüşüme uğradığını belirterek, enerji hukukunun başlı başına bir alan geldiğini ifade etti.

Enstitülerinin bu paralelde 2007 yılında kurulduğuna işaret eden Boşça, eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar ve seminerler düzenlediklerini aktardı.

Boşça Türkiye’nin enerji kaynakları açısından fakir bir ülke olduğunu dile getirerek, alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak gerektiğini söyledi. Boşça, artan enerji tüketimine paralel olarak, sera gazı etkinsin ve çevre kirliliğinin de artış göstermesi ve arz güvenliği açısından yenilenebilir enerjiye öncelik verilmesi ve enerji çeşitliğinin sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Boşça,enerjinin Türkiye’nin cari açığındaki yerinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin sonuna kadar kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Türkiye’nin enerjiyi kullanma kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Boşça, “Türkiye enerji sektörünün geleceğine ayak uydurmak için gerek Yenilenebilir Enerji Kanunu gerekse de Elektrik Kanunu ve diğer ilişkili kanunlarda düzenleme yapmaktadır. Yenilenebilir enerji alanına yönelik yatırımların önünde birçok engel bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları önündeki bürokratik koordinasyonsuzluğundan kaynaklanan engeller kaldırılmalı. Enerji kaynakları yatırımlarının çevre ile uyumlu olmasına dikkat edilmeli. Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının doğru kurgulanması için yetişmiş personelin önemi çok büyüktür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının istihdama yönelik etkisi çok önemlidir. Bu çerçevede, üniversite ve enerji sektörüne büyük bir görev düşüyor” diye konuştu.

Dünyadaki ekonomik krizler ile dönemsel olarak yaşanan ekonomik sıkıntıların yenilenebilir enerji kaynakları yatırımını olumsuz etkilediğini aktaran Boşça, yatırımlar planlanmadan önce, finansal kaynağın sağlanmasının yatırımların aksamaması açısından önemli olduğunu ifade etti.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmayı planlıyoruz”

Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Atilla Gürbüz ise konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’de enerji verimliliği yeterince sağlanamadığı için bu yönde büyük bir potansiyel olduğunu ifade etti. Yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelini maksimum düzeyde kullanmak istediklerini dile getiren Gürbüz, iklimi koruma, ekonomik potansiyel ve istihdam ile enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği açısından yenilenebilir enerjinin önem taşıdığını söyledi.

Gürbüz, şeffaf ve liberal bir enerji piyasa yapısını gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye’nin enerji yatırımı için uygun bir ortamı olduğunu kaydetti. Gürbüz, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de enerji piyasasına yatırım yapmalarını beklediklerini ifade etti.

GAP bölgesine yenilenebilir enerji yatırım olanakları

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de konferansta yaptığı konuşmada, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi başlattıklarını ve bir aksiyon planı hazırladıklarını söyledi. UNDP ile gerçekleştirilen projenin ilk safhasında 1.9 milyon lira harcandığını kaydeden Karahocagil, analiz raporunun hazırladığını ve aksiyon planını başlattıklarını ifade etti. Karahocagil analizleri sonucunda güneş enerjisi, biyokütle, tarım, biyogaz ve jeotermal konularında yatırım imkanları olduğunu saptadıklarını dile getirdi. Harran Üniversitesi ve Danimarka Teknik Enstitüsü’yle birlikte projeyi yürüttüklerini söyleyen Karahocagil, projenin ikinci safhasında 4.9 milyon lira harcanacağını ve Gaziantep Üniversitesi ve Ticaret Odası işbirliği ile inkobasyon merkezi kurulacağını dile getirdi. Karahocagil bölgede yeşil otelciliği yaymaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye en fazla finansal destek alan ülkelerden biri

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi Europen Investmen Bank Yetkilisi Massimo d’Eufemia ise konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB ülkesi olmamasına karşın, AB kapsamında en fazla finansal destek verdikleri yedinci ülke olduğunu belirtti. Maliyeti 10 milyon doların aşağısında yer alan projelere finans sağlamadıklarını belirten d’Eufemia, bu durumda Türkiye’de yer alan bankalar aracılığı ile finans sağladıklarını söyledi. d’Eufemia Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha fazla yenilenebilir enerji yatırımları yapılması ve bölge ülkeleri ile ortak enerji stratejileri geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hüseyin B. Ekmekçi

huseyin.ekmekci@alternatifenerji.com

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER 0 Comments

Peugeot’dan Güneş Enerjisi Kullanan Şarj İstasyonu

Peugeot’nun geliştirdiği Driveco Parasol adı verilen istasyon, 88 adet fotovoltaik panelin bulunduğu 150 metrekarelik büyük bir güneş şemsiyesinden oluşuyor. Elektrikli arabaların yaygınlaşmasını engelleyen en önemli faktörler arasında özel veya kamuya

HABERLER

İkizdere HES’lerinde Su Sıkıntısı Kapıda

Hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimine başladığı İkizdere Vadisi’nde su kalmadı. İkizdere Deresi kuruma tehlikesi yaşıyor. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 22 Ekim 2010 tarihinde doğal SİT alanı ilan edilen ve 26 HES projesinin yapımının planlandığı

HABERLER

Cibuti’den Jeotermal Enerji Yatırımı Çağrısı

Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdullahi, “Enerji sektöründe Türk yatırımcıları görmek istiyoruz. Güç santralleri inşa edebilirler” dedi. Doğu Afrika’da çok büyük sayılamayacak bir ülke olan Cibuti’nin Kızıldeniz’e ve Aden Körfezi’ne kıyısı bulunuyor.