“Enerji Verimliliğiyle Yıllık 15 Milyar Tasarruf Sağlayacağız”

“Enerji Verimliliğiyle Yıllık 15 Milyar Tasarruf Sağlayacağız”

ins1Bakan Yıldız: “Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda her sektörde yapılan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda yıllık yaklaşık 15 Milyar TL tasarruf sağlayabileceğiz.”

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Verimliliğinde Yeni Teşvik ve Uygulamalar konulu bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Yıldız, “Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda her sektörde yapılan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda yıllık yaklaşık 15 Milyar TL tasarruf sağlayabileceğiz. Bu miktar; Sanayide, Konutlarda, Kamuda, Sokak aydınlatmaları ve tüm alanlarda ölçebildiğimiz bir değer” dedi.
Enerji verimliliği kültürünü oluşturmak için şu ana kadar Enerji Hanım, Enerji Çocuk ve Sanayide Enerji Verimliliği uygulamalarının hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Taner Yıldız, “Şimdi 27 Haziran’da İstanbul’da yapacağımız bir lansmanla Ulaştırmada Enerji Verimliliği kampanyasını başlatıyoruz. Bu dört ayaklı yapıya “Enerji Takımı” adını verdik” diye konuştu. 

 Sanayide enerji verimliliği ve destekler

Sanayide enerji verimliliği çalışması kapsamında 2023 yılına kadar çeşitli sektörlerde ne kadarlık tasarruf sağlanabileceğinin hesaplandığını aktaran Yıldız, bunları Demir Çelik sektöründe 8.4 Milyar TL, Çimento sektöründe 4.2 Milyar TL, Petrokimya sektöründe 3 Milyar TL, Seramik sektöründe 700 Milyon TL olarak açıkladı. Tüm sanayi sektörüne bakıldığında gelecek 10 yılda ülke ekonomisine 65 Milyar TL`lik bir katkı sağlanacağını ifade eden Yıldız “Bu nedenle, sanayicimizin desteklenmesi amacıyla sanayide enerji verimliliği çalışmalarının teşvik edilmesi Hükümetimiz tarafından karara bağlanmıştır. Bu amaçla aldığımız Bakanlar Kurulu Kararı (9 Mayıs 2014) ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

Bakan Yıldız, bazı enerji yatırımlarının nerede yapılırsa yapılsın 5. bölge teşviklerinden (Katma Değer Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Faiz Desteği, Yatırım yeri tahsisi” yararlanacağını söyledi.

 

Hangi enerji yatırımları teşvik edilecek?

Teşvik edilecek enerji yatırımlarının, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgede sağlanan teşviklerden yararlanacağını vurgulayan Yıldız, teşvik sağlanacak bu yatırımları şöyle sıraladı:
– Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
– Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),
– Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,

Faydalanılacak 5. bölge teşvikleri

Bakan Taner Yıldız, 5. bölge teşviklerine ilişkin de ayrıntılar aktardı. Buna göre, teşik sağlanacak enerji yatırımları şu desteklerden yararlanacak:
– Katma Değer Vergisi İstisnası,
– Gümrük Vergisi Muafiyeti,
– Vergi indirimi,
– Sigorta primi işveren hissesi desteği,
– Faiz Desteği
– Yatırım yeri tahsisi,

Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi

Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması (5. Bölge için yatırıma katkı oranı yüzde 30; Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı yüzde 70)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanması

Faiz Desteği: Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’inekadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanması (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı),

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi

Kamu binalarında enerji verimliliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından şu ana kadar 150 kamu binasının enerji verimliliği etüdünün yapıldığını anlatan Taner Yıldız, bu etütlerin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl bütçeye 4 milyon TL ödenek aktarıldığını kaydetti. Enerji verimliliği etütlerinin daha hızlı şekilde yapılması ve uygulamasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yıldız, “Bu çalışmalar Kamu bütçesiyle devam etmekle birlikte süreci hızlandırmak adına alternatif bir yöntem olarak özel sektör eliyle etütlerin yapılması sağlanacak. Enerji Performans Sözleşmesi uygulamalarının önünü açmak için yapılan yasal düzenlemeler Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından tamamlandı, Bakanlar Kurulu imzasında” diye konuştu.

Genel aydınlatma enerji verimliliği

Bakan Yıldız`ın verdiği bilgilere göre genel aydınlatmada enerji verimliliğini sağlamak üzere, LED teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla mevcut aydınlatma sistemlerinin bu teknoloji ile yenilenmesine karar verildi. Ayrıca, genel aydınlatma kısmında yapılacak dönüşüm; sadece ampullerin LED teknolojisi ile değişimi şeklinde değil tüm sistemin (direk aralıkları, direk uzunlukları vb.) estetik, güvenlik ve verimlilik açısından revizyonu şeklinde gerçekleşecek.

6 milyon armatür led ile değişecek

LED dönüşüm projesi bir önceliklendirmeye göre başlatılacak ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Bu konudaki mevzuat çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yıldız “Ülkemizde toplam 6 milyon adet armatür var. Sadece armatürlerin değişimi için yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yapılacak” dedi. Bu yıl sokak aydınlatmaları için devletin kasasından 1.2 milyar lira para çıkacağını kaydeden Bakan Taner Yıldız, “Bu çalışmalarımızdan sonra bu paranın yarı yarıya düşeceğini hesaplıyoruz. Yani 600 milyon TL tasarruf edilecek. Yapılacak yatırım kendisini 3.5-4 yılda amorti edecek” dedi.

Kaynak: Enerji Günlüğü

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Rüzgar enerjisi 0 Comments

Yüzer Rüzgar Türbinlerinden Sonra Yüzer Rüzgar Ölçüm Direkleri

Rüzgar verileri için kurulan ölçüm şamandıralarının test edilmesi başarıyla tamamlandı reshaber.com’un haberine göre test edilen dört adet yüzer ölçüm platformu beklenilen talepleri yerine getirdi. Buna ek olarak 2015 baharında kurulan

YATIRIMCI

Hilton İstanbul Bomonti’ye Yeşil Yıldız

Hilton İstanbul Bomonti’nin çevreye duyarlılığı ‘Yeşil Yıldız’ ile tescillendi. Türkiye’de sürdürülebilirlik olgusunu ön plana çıkartan oteller dikkat çekiyor. Çevre dostu tasarımıyla sürdürebilirliği ön planda tutan İstanbul’un en büyük oteli Hilton

HABERLER 0 Comments

ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 Yeni Yeşil Şehir İnşa Edilecek

Bilim adamları karbon salımının %75’inden kentleri sorumlu tutuyor. ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sıfır karbon salınımlı kentler kuruluyor. Geleceğin kentleri ulaşımın bisikletle ya da yürüyerek sağlanabileceği şekilde tasarlanıyor. Ancak