Enerji Verimliliğinde Yeni Bir Dönem Gerçekten Başlıyor mu?

Enerji Verimliliğinde Yeni Bir Dönem Gerçekten Başlıyor mu?

Binalarda yalıtımsız bina uygulamalarının önüne geçilmesi, Kalkınma Planı’nında yer almasının ötesinde, o binalarda yaşayan daire sahiplerinin ekonomik gelir düzeyiyle de doğrudan ilişkili.

energy-efficient-cities-ranked-boston-skyline_71792_600x450Enerji Verimliliğinin, yalnızca bireylerin ve özel sektör kuruluşlarının gündeminde olmadığını, bir Devlet politikası haline geldiğini gösteren bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde. Hükümet tarafından açıklanan 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı’nda, Enerji Verimliliği öncelikli konu maddeleri arasında yer aldı. Eylem Planı’nda, binalarda ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu öngörüleri açıklandı.

Bu durumun binaların enerji verimliliği için çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu açıklayan XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, Türkiye’de “16 milyon yalıtımsız bina nedeniyle her yıl oluşan 10 milyar dolarlık zarar, bu eylem planının uygulanması ile azalacak “ dedi. Eylem Planı’yla binalarda enerji kaybıyla mücadele ve enerji tasarrufu konusunda büyük bir adım atıldığını belirten Eruslu, Eylem Planı için, “Binalarımıza enerji verimliliğinde çağ atlatacak” değerlendirmesi yaptı.

Çok iyimser bir yaklaşım

Eruslu’nun yaklaşımı çok iyimser. Çünkü çok açık ki, bir konuyu ya da uygulamayı ne kadar devlet programının parçası haline getirseniz de eğer, o konu bireyler ve toplum tarafından tam olarak anlaşılamıyor ama daha da kötüsü, önemsenmiyorsa, bütünüyle uygulanamaz. Yalıtımsız bina gerçeğinin önüne geçilmesi, Kalkınma Planı’nında yer almasının ötesinde, o binalarda yaşayan daire sahiplerinin ekonomik gelir düzeyiyle de doğrudan ilişkili. Bina yönetimlerine yalıtım, enerji verimliliği ve yeşil enerjiye geçiş gibi konularda mali alt yapının nasıl oluşturulacağının da açıklanması çok önem  taşıyor.

Yalıtım seferberliğinden söz eden ve sektör olarak tüm sanayicileri ile bu seferbirliğe hazır olduklarını belirten Eruslu da bu gerçeğin farkında olmalı ki,   vatandaşın da bu konuda bilinçlendirilerek ve teşvik edileceğini belirtti. Eruslu, Plan’da, özellikle binalara yalıtım için teşvik ve kamu binalarında enerji harcamalarının yüzde 10 azaltılması gibi yer alan hedeflerin Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacağını ifade etti. Eruslu, vatandaşın Türkiye’nin verimlilik hedeflerine ulaşmasında seferberliğin birer paydaşı olacağının altını çizdi.

Ama işte, enerji verimliliği konusunda Türkiye’de yaşanan bütün çıkmaz da burada görünüyor. Vatandaşın enerji verimliliğine yönelmesi için hangi teşvik mekanizmaları ve ikna metotları kullanılacak? Ayrıca, nasıl bir yöntemle gerçekleştirilecek bu uygulama? Önemli olan vatandaşın enerji verimliliğine katılımının sağlanmasıyla ilgili geniş çerçeveli bir strateji geliştirilmesidir. Yoksa, hedefler oluşturarak, sonuca ulaşmak kolay değil.

Plan’da ısı yalıtımı konusundaki öngörüler

Eruslu açıklamasını şöyle tamamladı: “Enerjisinin yüzde 75’ini ithal eden ülke olarak artan enerji ihtiyacının karşılanması ne kadar önemli ise de tasarruf yolu ile kazanılacak potansiyel enerji miktarı bir o kadar önemli. Ülkemizde yalıtımsız binaların sayısı 16 milyona ulaşıyor. Bu da mevcut binaların yüzde 85’inin yalıtımsız olduğu anlamına geliyor. Yalıtımsız binalar yüzünden enerjimizi boşa harcıyoruz ve her yıl bunun ülke ekonomisine bedeli 10 milyar doları buluyor. Yeni eylem planı ile bu binaların ısı yalıtımı konusunda teşvik edilmesi, vatandaşın bilinçlendirilmesi ve kamu binalarındaki iyileştirmeler ile büyük oranda enerji kaybının önüne geçilmesini sağlayacak.”

Eylem planında enerji verimliliğinin artışı için ısı yalıtımı konusunda öngörüler şöyle:

– 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin, 2012 yılı baz alınmak suretiyle belirlenecek göstergeler düzeyin­de ve verimlilik artışı uygulamaları ile yüz­de 10 düşürülmesi.

– Çeşitli finansman yön­temleriyle kamu binalarındaki enerji ve­rimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılması.

– Yalıtımı düşük ve/veya yetersiz yalıtıma sahip eski binalarda, binayı çevreleyen dış yapı zarfının ve ısıtma sistemlerinin yürür­lükteki standartları sağlayacak şekilde ısı yalıtımlı niteliğe dönüştürülmesi.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Almanya Güneş Enerjisi Kurulumunda Yavaşlama Yaşadı

Almanya’nın güneş enerjisi kurulumu 2014 yılında yüzde 42.4 oranında düşüş gösterdi.  Güneş enerjisi sektöründe dünya lideri konumundaki Almanya’nın güneş enerjisi kurulumuyla ilgili veriler dalgalı bir çizgi oluşturuyor. enerjigunlugu.net’inhaberine göre, Almanya’nın

HABERLER 0 Comments

MTA 19 Ruhsatlı Jeotermal Alanının İhalesini Yapacak

ANKARA – Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 19 ruhsatlı jeotermal alanın ihalesini yapacak. İhale edilecek alanlar için belirlenen geçici teminat tutarları ise 15 bin dolar ile 40 bin

Elektrik Dağıtım

Tüketiciler Son İki Yıllık Tüketimlerini Öğrenebilecek

Elektrik dağıtım şirketi, tüketicinin talebi halinde yılda en fazla iki defa son iki yıla ait tüketim bilgilerini ücetsiz olarak sunacak. Elektrik dağıtımı özelleştikçe, tüketici hakları da gündeme geliyor. enerjigunlugu.net’in haberine