Enerji Üretimi Ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasında Olacak

Enerji Üretimi Ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasında Olacak

hammer-1-1282167-m“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, endüstriyel işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümünü  karşılamak maksadıyla kurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemleri için, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olma şartı getirildi. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, eski yönetmelikte Proje Yerinden Üretim Bileşeni (PYÜB) tanımı içerisinde endüstriyel işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümünü  karşılamak maksadıyla kurulan , yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemleri için aranan endüstriyel işletmenin tesislerine en fazla on kilometre mesafe zorunluluğu, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olma şartı şeklinde değiştirildi. Bu kapsamda yer alan kojenerasyon veya mikrokojenerasyon sistemleri için getirilen toplam çevrim verimi en az yüzde seksen ve üzeri olma şartı ise, mikrokojenerasyon veya verimi Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Tebliğ ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlama gerekliliğine dönüştürüldü.

Yönetmelik kapsamında, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yoğunluğu hesabında endüstriyel işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülecek tesisler kapsamında yer alan kojenerasyon tesisleri için, verimi Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenen asgari verim değerinin üzerinde olma ve yurt içinde imal edilme nitelikleri eklendi.

Ayrıca, belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edileceği ifadesi eklendi. Bununla birlikte, başvurusu  kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış işletmeler arasında, sözleşme döneminin bitiminden önce bu belgeye sahip olamayanlara destek ödemesi yapılmayacağı vurgulandı.

Sanayi ve Bina Enerji Yöneticisi sertifikaları geçerli olacak

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, daha önce Sanayi veya Bina Enerji Yöneticisi sertifikası olanların sertifikaları Genel Müdürlüğe başvurarak yeniletmeleri durumunda geçerli olacak. Değişiklik kapsamında, Enerji Yöneticisi Sertikası olanlara, isteğe bağlı olarak, “fark sınavı” na girip, bina ve sanayide geçerli olan “Enerji Yöneticisi” sertifikası almaları hakkı tanındı.

Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yer alan “TS ISO 50001” ibaresi“belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelikte etüt proje eğitimleriyle ilgili olarak ise, şu değişiklik yapıldı: Teorik olarak verileceği belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programına dersliklerde sınıf eğitimlerine internet üzerinden uzaktan eğitimler de eklendi.  Uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programının süresinin seksen ders saatinden az olamayacağı ve bu sürenin en az yetmiş ders saatlik kısmına devam etme zorunluluğu olduğu vurgulandı.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

HABERLER

Türkiye’nin En Büyük Enerji ve Çevre Fuarı ICCI, 20 yaşında

Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenecek ICCI 2014 – 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki en büyük

Güneş EnerjisiB 0 Comments

Konya Rumi Güneş Enerjisi Santralinden Temmuz Ayında 500 Bin kWh Elektrik Üretimi

EOS Enerji Grubuna bağlı santrallerden biri olan Konya Rumi Güneş Enerjisi Santrali, geçtiğimiz Temmuz ayında 500 bin kWh elektrik üreterek ülke genelinde Temmuz ayında Güneş enerjisinden en çok elektrik üreten

HABERLER

Almanya’nın Güneş Şehri Devrimi

Almanya’nın “güneş şehri” Freiburg’a yaklaşık 40 kilometre mesafede, Kara Orman içinde yemyeşil bir doğa mucizesi Schönau. Bu küçük yerleşim yerini meşhur kılansa, enerji üretiminde gerçekleştirdikleri devrim. 2011 yılında Japonya’da yaşanan