Enerji Borsası Belirsizlikleri Kaldıracak

Enerji Borsası Belirsizlikleri Kaldıracak

Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı Enerji Borsası Raporu’nda yenilenebilir veya yerli kaynakların kullanımının çok sınırlı olduğu belirtiliyor. Üretilen elektrik enerjisinin temel enerji kaynaklarına göre dağılımında yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde1,3 ile çok düşük bir seviyede olduğu görülüyor. Yerli yatırımların artırılmasında ise elektrik fiyatları konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak olan Enerji Borsası’nın çok büyük bir paya sahip olacağı üzerinde duruluyor.

KALFORNYA YENELEBLR ENERJ-1HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi uzmanları Doç. Dr. Fatih Macit, Dr. Cemil Ertem gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla Enerji Borsası Raporu’nu kamuoyuna duyurdular. Uzmanlar hem raporu açıkladılar, hem de enerji piyasasına ilişkin merak edilenleri yanıtladılar.

Türkiye’nin enerji merkezi olmasında önemli bir adım

Toplantıda bilgi veren Doç. Dr. Fatih Macit Türkiye ekonomisinin hızla büyümesiyle birlikte enerji tüketiminin de yüzde 60 artış gösterdiği belirterek tüketim oranının büyük kısmının ise ithal edildiğini belirtti. Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 43’ünün sağlandığı doğal gazın ithal ettiğinin altını çizen Macit; “Türkiye’nin bu dengesizliği giderebilmesi için nükleer ve diğer yerel enerji kaynaklarının geliştirilmesine büyük ihtiyacı var. Yatırımların önündeki en büyük engel ise belirsizlik. Enerji borsası ile fiyatlar belirlenecek. Enerji Borsası Türkiye’nin enerji hubu olması yönünde ve kendi altyapısını hazırlaması için atılacak önemli bir adımdır ” şeklinde konuştu.

Macit açıklamasını şöyle sürdürdü: “İlk etapta elektrik sözleşmeleri işlem görecek. Bu ortamda likidite artacak, piyasada alıcı ve satıcı sayısı artacak. Kamu elindeki gücün tamamını elinden çıkarmadan piyasada düzenleyici olarak yer almaya devam edecek. Borsa ile üretici önündeki belirsizlik giderilerek geleceğe ilişkin fiyat belirsizliği kalkacak ve piyasada şeffaflık sağlanacak. İleride Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) da elektrikten sonra gaz ve petrolde işlem görecek.”

Enerji kaynakları bütün olarak değerlendirilmeli

Dr. Cemil Ertem de Türkiye’nin gündeminde yenilenebilir enerjinin yer aldığını vurgulayarak, Türkiye’de önümüzdeki dönemde özellikle güneş enerjisi alanının öne çıkacağını ve çok ciddi bir şekilde doğrudan yabancı yatırımcı çekeceğini umduklarını söyledi. Ertem bu alana ilişkin değerlendirmelerini şu şekilde açıkladı: “Coğrafi koşulları itibariyle Türkiye gerek güneş gerekse de rüzgar enerjisi konusunda önemli bir potansiyele sahip. Fakat, özellikle güneş enerjisi alanında Türkiye’nin önemli bir aşama kaydedeceğini öngörüyoruz. Güneş enerjisi alanında Almanya kaynaklı bazı kurumların çok ciddi yatırımlarına girdiğini biliyoruz. Diğer tarafta Amerikalıların Kilis’te yine güneş enerjisi ile ilgili bir projesi var. Yenilenebilir enerji konusundaki yatırımları Türkiye Ar-Gesi’yle birlikte alıyor. Ar-Ge konusunda enerji bakanlığının da önemli çalışmaları mevcut. Türkiye’nin başta nükleer enerji olmak üzere şu anda yaptığı enerji yatırımlarını ikame etmeyen ama onları tamamlayan ve Türkiye’nin enerji kapasitesini güçlendiren ilk aşamada yenilenebilir enerji yatırımları olacak. Türkiye alternatif enerji kaynaklarıyla birlikte, fosil yakıtları ve diğer enerji kaynaklarını hep birlikte geliştirmek ve birlikte adım atmak zorundadır.”

Enerji üretimi tek başına yeterli değil

Ertem; doğalgaz, petrol ve fosil enerji yakıtlarına bağlı enerji kaynakları Türkiye şuana kadar değerlendirememesini de eleştirerek; “Türkiye yer altı enerji konusunda yeterli zenginliğe sahip değil. Dolayısıyla bunları ithal etmeye ve çok ciddi paralar vermeye mahkumuz. Türkiye fosil enerji kayaklarını değerlendirme, fiyatlandırma, geçişi sağama ve bunları ticarileştirme potansiyeline sahip olması bunların üretiminden çok daha önemli olabilir. Enerji üretimi tek başına yeterli değil. Çeşitli enerji kaynaklarını hepbirlikte değerlendirmek, bunları birbirine entegre etmek ve bu yolla geçişi sağlamak çok önemli. Bu anlamda hiçbir enerji kaynağının diğerine ikame edilemeyeceğini ve Türkiye bir enerji kaynağını baz alıp diğerini göz ardı edemez” şeklinde konuştu.

Doğal gaz fiyatları 500 dolar seviyesinden yarı yarıya düşebilir

Kuzey Irak ile yaşanan gelişmelere de değinen Dr. Cemil Ertem Hazar gazının TANAP ve TAP ile tüketici piyasalara ulaşmasının ve yaşanan entegrasyonun önemine de değinerek konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “ Enerji fiyatlarının belirlendiği en önemli merkez Ceyhan olacak. Türkiye attığı adımlarla spekülatif ve derinliği olmayan fiyatlamaların ortadan kaldırıp, daha gerçekçi bir fiyatlama yapılabilmesine önemli katkı sağlayacak. Hazar ve Kuzey Irak kaynaklarının Türkiye üzerinden ticarileşmesi çok önemli. İki ülke arasındaki yumuşama sonucu İran gazı da devreye girecek. Ekonomik olarak Güney Gaz Koridoru’ndan başka çıkışı yok. Bu tüm bölge için barışa ve entegrasyona katkı sağlayacak önemli bir gelişme. Bu sayede doğalgaz fiyatlarının 500 dolar seviyesinden yarı yarıya düşebileceğini öngörebiliriz. Bu da Türkiye’nin enerji maliyetlerinde yüzde 20-25 azalma sağlar. Bu sayede önemli bir bölgesel bütünleşmenin önü açılacak.”

Hüseyin B. Ekmekçi

huseyin.ekmekci@alternatifenerji.com

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

Elektrik Üretimi 0 Comments

G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde Enerji Konusuna Yer Verildi

Dünya Enerji Kongresi 2016’nın ana gündem maddeleri G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde yer aldı. Enerji, 21. yüzyılın en önemli konularından biri olarak öne çıkıyor. Elektrik arzı ve iklim değişikliğiyle mücadelede

HABERLER

2011 Avrupa Birincisi Proje, Atık Konusunda Bilinçlendirmeye Devam Ediyor

JCI İzmir, Kasım ayında kutladığı Avrupa Atık Azaltımı Haftası ile çok güzel bir projeye imza attı. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinin 7.si olan Çevresel Sürdürülebilirliğin sağlanması ile örtüşen “Atık Azaltımı” konusunu duyurmak ve bu

HABERLER

P&G 15’inci Global Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı: 2020 Hedeflerimize Büyük Oranda Ulaştık

Çevresel ve sosyal sorumluluk yaklaşımını ürün ve hizmetlerine entegre ederek insanların her gün daha iyi ve daha sürdürülebilir bir yaşam sürmesi için çalışan P&G, 15’inci Global Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Çamaşır