Elektrikli Araçların Türkiye Alçak Gerilim Dağıtım Şebekelerine Etkilerinin İncelenmesi

Özet

Ekonomik ve çevresel etkenler elektrikli araç sayısını küresel boyutta azımsanmayacak bir seviyeye ulaştırmıştır.
Bu durum, elektrikli araçların dağıtım şebekelerinin tasarım ve yönetimi üzerine etkilerinin incelenmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır.
“Elektrikli Araçların Dağıtım Şebekelerine Etkisi” üzerine birçok çalışma gerçekleştirilmesine rağmen,Türkiye dağıtım şebekesine uygulanan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışma, elektrikli araçların Türkiye alçak gerilim dağıtım şebekelerine etkilerinin analizi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Bu çalışmada, farklı kullanıcı davranışları ve şebeke yapılarına sahip iki adet Türkiye ve bir adet de genel model olmak üzere üç adet dağıtım şebekesi modellenip incelenmiştir.
Olasılıksal modeller ve varsayımlar kullanılarak geniş çaplı bir elektrikli araç modeli geliştirilmiştir. Şarja takılma zamanları için Gauss dağılım fonksiyonu, günlük seyahat mesafeleri için Weibull dağılım fonksiyonu Digsilent PowerFactory benzetim aracına uyarlanmıştır. Dağıtım şebekelerinin farklı tarife, viii elektrikli araç ve yük senaryolarına verdiği cevabı değerlendirmek üzere Monte Carlo tabanlı yük akış analizi uygulanmıştır.

Bunlara ek olarak, transformatör ve hat yüklenmeleri, gerilim düşümleri
ve şebeke kayıplarına dayalı sonuçların elde edilmesi ve sunulması üzerine bir yöntem geliştirilmiştir.
Bu yöntem, dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları ve zamanlarını belirlemede yardımcı olacaktır. Bu yaklaşım dağıtım şirketlerinin planl
ama mekanizmasını geliştirecektir. Böylece, dağıtım şirketleri daha gerçekçi ve doğru yatırım planlarını düzenleme kuruluna ibraz edebilecektir.

Armağan Temiz

Master of Science in Electrical and Electronics Engineering
Department, Middle East Technical University
Yazının Devamı İçin tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Eğitimler

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı 3-4 Nisan ve 10-11 Nisan 2015

Enerji sektörü hızla büyüyor. Ancak özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin giderek daha da önemli hale gelmesi, enerji sektöründe bu alanda bilgi sahibi profesyonellere olan ihtiyacı arttırmakta. Bu ihtiyacı fark eden Business

Makaleler 0 Comments

Yarı Direkt ve Karma Aydınlatma Türlerinin Teknik Yönden Karşılaştırılması

Özet Bu çalışmada, iç mekân aydınlatmasında yarı direkt ve karma aydınlatma türlerinin teknik yönden karşılaştırılması yapılmış ve bu aydınlatma türlerinin seçiminin iç mekân aydınlatmasına katkısından bahsedilmiştir. Çalışma için örnek iki

Rüzgar Enerjisi 0 Comments

Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Rüzgar Enerjisinin Önemi ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler

Özet Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için istikrarlı ve sürekli bir enerji politikası oldukça önemli bir yere sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan, dünyada ve özellikle Avrupa’da büyük bir gelişme gösteren,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply