Elektrik Üretiminde Kullanılan Yenilenebilir Enerjinin Payı Artıyor

Elektrik Üretiminde Kullanılan Yenilenebilir Enerjinin Payı Artıyor

Elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji yüzde 15,2 büyüme ile, kabaca global elektrik üretimindeki artışın tamamına eşit bir yükselme sağladı. Yenilenebilir enerjinin global elektrik üretimindeki payı da on yıl önceki yüzde 2,0 düzeyinden yüzde 6,7’ye ulaştı.

Dünyada elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı giderek artıyor. Bu yükselişte, yenilenebilir enerji maliyetlerinin azalması rol oynarken, global kömür talebindeki düşüş de önemli bir rol oynuyor.

Dünyada yenilenebilir enerji pazarındaki bu gelişmeler, yeni yatırımların da önünü açıyor. Yeni yatırımlar da yenilenebilir enerji pazarının büyümesine yol açıyor. Doğru orantılı bu ilişki uzun vadede yenilenebilir enerji pazarının daha da büyümesi anlamına geliyor.

Daha önce sitemizde yer verdiğimiz gibi dünyada yenilenebilir enerjilere 286 milyar dolarlık yatırım yapılarak 2015 yılında yeni bir rekor kırılmasına yol açmıştı. (Haber için tıklayın)

Global olarak, rüzgar enerjisi en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olurken, Almanya’nın en büyük büyümeyi kaydettiğini, güneş enerjisi üretiminde ise, Çin’in hem Almanya hem de ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi konumuna gelmesi ile artış gösterdiği görülüyor.

2016 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu yayınlandı. 2015 yılının enerji verilerini ortaya koyan 65. BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu, global enerji tüketiminin yavaşlaması ve enerji kaynakları arasında daha düşük karbonlu yakıtların kullanımının yaygınlaşmasıyla, global düzeyde hem talep hem de enerji arzında görülen dikkat çekici uzun dönemli trendlerin öne çıktığı bir yılı geride bıraktığımızı gösteriyor.

2015’de enerji tüketimi yavaşladı, dünya daha düşük karbonlu yakıtlara yöneldi. Rapora göre dünyanın enerjisinin yüzde 1’ini kullanan Türkiye’de 2015 yılında doğalgaz ve kömür tüketimi azalırken, petrol ve yenilenebilir enerji tüketimi artış gösterdi.

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu, 1952 yılındaki ilk baskısından bu yana enerji ile ilgili konularda tartışma, görüşme ve karar verme süreçleri için gerekli bilgiyi sağlamak amacıyla zamanında ve objektif veriler sağlıyor. Yıllık veriler, sektörün pazardaki salınım ve dalgalanmaları daha iyi yorumlayabilmesine yardımcı olurken tarihi veriler ise enerji piyasalarının gittiği yönün görülebilmesi için önemli bir bağlam sağlıyor.

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’nun geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve 2015 yılının enerji verilerini ortaya koyan 65. baskısının lansmanında konuşan BP Group CEO’su Bob Dudley raporla ilgili olarak “Raporumuzun bu baskısının net şekilde ortaya koyduğu gibi, enerji dünyası bir defa daha köklü değişim yaşanan bir dönemden geçiyor. Ancak, bu sektörümüz açısından yeni bir durum sayılmaz. Geride kalan 65 yıl içinde, rapor global enerji manzarasında sürekli bir değişim yaşandığını gözler önüne serdi. Sektör olarak bizim görevimiz de yakın dönemde dayanıklılığımızı sağlamak için gerekli adımları atarken geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlarımızı sürdürmek” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş ve biyoyakıt dahil)

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 2015 yılında da artışını sürdürerek on yıl önceki yüzde 0,8’lik düzeyinden global enerji tüketiminin yüzde 2,8’ine ulaştı.

Elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji yüzde 15,2 büyüme ile, kabaca global elektrik üretimindeki artışın tamamına eşit bir yükselme sağladı. Yenilenebilir enerjinin global elektrik üretimindeki payı da on yıl önceki yüzde 2,0 düzeyinden yüzde 6,7’ye ulaştı.

Global olarak, rüzgar enerjisi (+%17,4) en büyük yenilenebilir enerji kaynağı (yenilenebilir enerji üretiminin yüzde 52,2’si) olurken, Almanya (+%53,4) en büyük büyümeyi kaydetti.
Güneş enerjisi üretimi, Çin’in hem Almanya hem de ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi konumuna gelmesi ile yüzde 32,6 arttı.
Yenilenebilir enerji tüketimi Türkiye’de 2015’de yüzde 34,4 artış göstererek, dünyanın toplam yenilenebilir enerji tüketiminin yüzde 1’i oldu.

Global Primer Enerji Talebi

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu, 2015 yılındaki global primer enerji talebinin sadece yüzde 1 ile 10 yıllık ortalamasından daha yavaş büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Bu, global ekonomideki zayıflığı ve Çin’in sanayi merkezliden hizmet merkezli bir ekonomiye geçişine paralel olarak ülkenin enerji tüketimindeki zayıflayan büyümeyi yansıtıyor.

Arz tarafında ise, teknolojik ilerlemeler piyasadaki yakıt yelpazesini genişletirken aynı zamanda bu yelpazenin bulunabilirliğini de artırdı. ABD’deki kaya gazı devrimi, büyük miktarda petrol ve gaz kaynağını kullanıma açarken, teknolojideki hızlı kazanımlar ise yenilenebilir enerjideki güçlü büyümeyi destekledi. Doğal gaz ve petrol, 2015’te de sağlam büyüme kaydederken global kömür talebinde ise kayıtlardaki en büyük düşüş görüldü.

Tüm fosil enerji türlerinin fiyatlarında geçen yıl meydana gelen düşüş enerji piyasalarında bir takım ayarlamaları da beraberinde getirirken, bu durum başta 1999 yılından bu yana ilk defa pazar payını arttıran petrol olmak üzere, yakıt çeşitliliğinde kaymaya yol açtı.

Global enerji talebindeki
yavaş büyüme ile birlikte, enerji tüketiminde kömürden uzaklaşılması, karbon salımlarında yaklaşık çeyrek yüzyıldır en yavaş büyümeye yol açtı (2009 finansal krizinin hemen ertesinde meydana gelen yavaşlama hariç).

Rapordan Önemli Noktalar & Enerji Dünyasındaki Gelişmeler:

Global primer enerji tüketimi 2015’te sadece yüzde 1 büyüme kaydetti. Bu artış son 10 yılın ortalama yıllık yüzde 1,9 büyüme hızının çok altında kaldı.

Petrol, global enerji tüketiminin yüzde 32,9’u ile dünyanın en büyük yakıtı olarak yerini korurken 1999 yılından bu yana ilk defa pazar payını arttırdı.
Kömür ise, pazar payı itibariyle (yüzde 29,2) en büyük ikinci yakıt olmayı sürdürmesine rağmen 2015’te global pazar payı azalan tek yakıt oldu.
Doğal gazın primer enerji tüketimindeki pazar payı yüzde 23,8 oldu.
Enerji tüketimindeki büyüme, Avrupa ve Avrasya dışındaki tüm bölgelerde 10 yıllık ortalamanın altında kaldı.
Her ne kadar yükselen ekonomiler global enerji tüketimindeki büyümede başı çekmeyi sürdürmüşlerse de, 2015’te bu ülkelerde yaşanan büyüme (yüzde 1,6) yine 10 yıllık ortalamanın altında kaldı.
Çin’deki enerji tüketimi 2015’te yüzde 1,5 artarak neredeyse 20 yılın en düşük büyümesini kaydetti. Buna rağmen, Çin enerjide dünyanın en büyük büyüme pazarı olarak ardı ardına on beşinci yılını geride bıraktı.

2015 yılında, tüm fosil yakıtların fiyatları düştü. Ham petrol fiyatları, dolar cinsinden tarihin en büyük yıllık düşüşünü ve 1986 yılından bu yana da en büyük yüzdelik azaltmayı kaydetti.

Primer enerji kaynaklarının tüketimi, Türkiye’de 2015’de yüzde 7 arttı. Buna göre Türkiye, dünyanın enerjisinin yüzde 1’ini tüketiyor.

Karbon salımları enerji tüketiminden kaynaklanan CO2 salımları 2015 yılında sadece yüzde 0,1 oranında arttı. 2009’daki durgunluk dışında, bu 1992 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu. Düşüş, enerji tüketimindeki büyümenin yavaşlamasının yanı sıra yakıt karışımındaki değişimden de kaynaklandı. Bölgesel olarak, salımlardaki büyüme Avrupa ve Avrasya dışındaki her bölgede ortalamanın altında gerçekleşti.

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

ENERJİ YÖNETİMİ 0 Comments

Vestas’a Üç Ülkeden Sipariş

Vestas, Yunanistan`dan 40 MW, Çin`den 50 MW ve Finlandiya`dan 117 MW olmak üzere toplam 207 MW`lık türbin siparişi aldı. Dünyada rüzgar enerjisine yönelik yatırımların artışı, türbin satışlarının artışına yol açıyor.

HABERLER

Yusuf Yazar: Kaynaklardan En Değerlisi Biyokütle

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, sanayi için en değerli yenilenebilir enerji kaynağının biyokütle olacağının öngörüldüğünü söyledi. Yazar, “Biyokütlenin özellikle petrokimya sektöründe hammadde olarak kullanılmasının önem kazanması olasıdır” dedi. OSB’lerin,

ENERJİ YÖNETİMİ 0 Comments

Tahsis Edilen RES-GES Kapasitesi, 6 bin 395 Megawatta Ulaştı

Lisanssız güneş ve rüzgar enerji santralleri için tahsis edilen kapasite, 6 bin 395 megawatta ulaştı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ( TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, tahsis edilen lisanssız güneş ve

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply