Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Yeşil İstihdam Oranları

Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Yeşil İstihdam Oranları

nacelleYenilenebilir enerji alternatiflerinin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve böylece enerji tüketiminin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılması, enerji arz güvenliğinin artırılmasıyla ekonomiye sağladığı katkıları yanında, istihdam üzerindeki olumlu etkisi de son yıllarda çalışma konusu olmaya başlamıştır. Tüm dünyada çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
yatırımları binlerce iş fırsatları yaratmaktadır. Çevre bilinci, Kyoto Protokolü, karbon vergisi, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji güvenliği, enerji ticaretinde uluslararası anlaşmalar ve işbirliği kurulmasını; yeşil meslekler olarak tanımlanan yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Yenilenebilir enerji danışmanlığı, yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgar enerjisi uzmanlığı, rüzgar enerjisi teknikerliği, karbon satış uzmanlığı, çevre ve enerji hukuku uzmanlığı, organik tarım mühendisliği, ekolojik turizm danışmanlığı, ısı yalıtım uzmanlığı, çevre mühendisliği, ekolojik bina tasarımcılığı, atık su uzmanlığı gibi “yeşil yakalılar” dikkat çeken ve gelecekte talep edilecek meslekler olarak görülmektedir.

Sürdürülebilir enerjinin endüstride yaygınlaşmasında enerji politikalarının desteği çok önemli bir etkiye sahiptir. Gerek iç gerekse dış piyasaya yönelik yatırımların veya Ar&Ge çalışmalarının endüstriyel enerji piyasasının güç kazanmasına, sürüdürülebilir enerjnin altyapı alanlarındaki dönüşümüne yardımcı olacağı, ayrıca yeni ihracat alanları yaratacağı ifade edilmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE İSTİHDAMA ETKİSİ

Yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalar, gelecek on yılda, sürdürülebilir enerji için gerekli olan yenilenebilir enerji sistemlerinin hızla çoğalmasına, ekonomik büyüme yanında yeni teknolojilerin geliştirilmesine, geleceği olan yeni işlerin yaratılmasına yol açacaktır.

Enerji politikalarının, birincil hedefleri arasında olan arz güvenliği, çevresel etkiler ve maliyet gibi faktörlerin yanında, enerji sektörü ile yaratılan doğrudan istihdam ve ihracat fırsatları da öne çıkmaktadır.Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) tahminlerine göre; 22 trilyon gibi devasa enerji yatırımları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin küresel piyasasını arttırırken büyüme rakamlarına iki haneli olmasını sağlamıştır.Yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik eden enerji politikaları, araştırma ve teknoloji geliştirmeye destek sağlarken; hükümetler yerli piyasanın, bir taraftan iç talepleri karşılarken diğer taraftan dünya piyasasında da rekabet gücünü artırması için destek vermektedir. Dünyada son on yılda enerji politikalarının desteği ile yenilenebilir enerjide yeni teknolojilerin artan piyasa payı beraberinde yeni istihdam ve ihracat olanakları da getirmiştir. Yenilenebilir enerji yatırımları ABD’de 450.000, Danimarka’da 20.000 istihdam yaratırken; Norveç gibi nüfusu az olan ülkelerde de borsada 9 milyar € gibi devasa büyüklüğe ulaşan şirketler yer almaktadır.

Lund, Danimarka’da ekonomik büyümeye yönelik, istihdam artırıcı ve CO2 azaltmak için geliştirdiği stratejilerin ve yenilenebilir enerjide devletin sağladığı sübvansiyonların, istihdam üzerinde net pozitif etki ettiğini bulmuştur. Bu konuda input-output yöntemi ile yapılan diğer çalışmalarda da, yenilenebilir enerji desteği
sağlayan politikalar ve istihdam arasındaki pozitif ilişkide, istihdamı artıran önemli bir unsur olan ihracatın önemine vurgu yapılmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının istihdamı artırdığı ülkelerde, iç piyasadan ziyade ihracata dönük yenilenebilir enerji teknolojileri ve yan ürünlerinin üretildiği alanların istihdamı artırdığına dikkat çekilmektedir. Ürün geliştirme, endüstriyel mühendislik, üretime geçiş, ön üretim geliştirme veya teknoloji geliştirme, istihdam kaynaklarını yaratan alanlardır.

Ev sahibi ülkenin iç pazarının büyüklüğünden ziyade dünya pazarındaki payı önemlidir. Örneğin Danimarka küçük iç pazarına karşın dünyada en büyük rüzgar türbinlerini üreten ülkedir.

Elektrik enerjisi üretiminde kaynak olarak kullanılan rüzgar, HES, termal ve PV
güneş enerjisi ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, bulundukları coğrafya, zaman itibariyle kullanım ömrü ve ön çalışma süreci göz önüne alınmaktadır. Sistemin kapasitesi arttıkça GHG emisyonu artmakta buna karşın enerji kaynağının geri-ödeme süreci azalmaktadır Sürüdürülebilir elektrik
üretiminde öncelikle rüzgar ve küçük ölçekli HES’lerin daha sonra da termal ve PV güneş enejisi sistemlerinin tercih edildiği görülmektedir.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Hareketi (NREAP), AB üyesi ülkelerde rüzgâr enerjisi teknolojisinde önemli gelişmelere neden olmuştur. AB-27’de 2009 yılı itibariyle yenilenebilir enerji yatırımları büyüklüğü 120 milyar € ulaşmıştır. Bunlar arasında en büyük pay, katı biyokütle ve fotovoltaik, termal güneş enerjisinin önünde, 38 milyon € yatırım ile rüzgar enerjisine aittir. 2009 yılında AB-27 yenilenebilir enerji sektöründe; 280000 kişi katı biyokütle, rüzgar ve fotovoltaik sektöründe sırasıyla 243000 ve 121800 olmak üzere toplamda 912 220 kişilik istihdam yaratılmıştır. Almanya’nın, hem yatırımlar hem de istihdam yaratmada Danimarka, Fransa ve İsveç’in yatırımlarının toplamı kadar olan yatırımları ile başı çekmektedir.

kaynak: http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_SBD/arsiv/2012_1/leman_erdal.pdf

About author

You might also like

HABERLER

Kadir Has Üniversitesi’nden Enerji Verimliliğinde Başarı Hikayesi

Kadir Has Üniversitesi “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği” projesi UNDP’de başarı hikayesi oldu. Bu hafta Enerji Verimliliği Haftası’nı kutluyoruz. Avrupa Birliği 2020 yılı enerji verimliliği hedefini

Genel

4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) 4-5 Kasım, Ankara

4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) 4-5 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da JW Marriott Otel’de düzenlenecek. 4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) 4-5 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da JW Marriott Otel’de gerçekleştirilecek.

Genel

Basın Bülteni

  Alternatif Enerji Seminerleri Gençleri Yeşil İstihdama Hazırlıyor   7-8 Mart 2014 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirelecek olan ilk “Alternatif Enerji Semineri” ile yeşil istihdam çalışmalarına da destek olan Alternatif Enerji,