Benzin Türlerine Etanol Harmanlaması Tebliği Yayınlandı

ANKARA – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı ‘Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2012 tarihli sayısında yayımladı. Benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden elde edilen etanol harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğde harmanlama yükümlülükleri yüzdelerle de ifade edildi.

Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2012 tarihli sayısında yayımlanan ‘Benzin Türlerine Etanol Harmanlaması Hakkında Tebliğ’ başlıklı yasal düzenlemenin tam metni aşağıda yer alıyor:

7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden elde edilen etanol harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ,  4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde yer alan,

a) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

b) Etanol üreticisi: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından benzin türlerine harmanlama amaçlıyakıt biyoetanolü üretme yetkisi verilmiş şirketleri,

c) Lisans: Bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesini,

ç) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri,özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlüdüzenlemeyi,

ifade eder.

Harmanlama yükümlülüğü

MADDE 5  (1) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin,

a) 1/1/2013 tarihinden itibaren en az %2 (V/V),

b) 1/1/2014 tarihinden itibaren en az %3 (V/V),

oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunludur.

(2) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içerisinde teslim edilen benzin türlerinin toplamının,

a) 1/1/2013 tarihinden itibaren en az %2 (V/V),

b) 1/1/2014 tarihinden itibaren en az %3 (V/V),

oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içermesi zorunludur.

Belgelendirme ve bildirim

MADDE 6  (1) Etanol üreticileri, yerli tarım ürünlerinden imal ederek bu Tebliğ hükümleri gereği teslim ettikleri etanole ilişkin olarak yeminli malî müşavir (YMM) tarafından her takvim yılına ilişkin düzenlenen raporlarınıŞubat ayı sonuna kadar Kuruma sunar.

(2) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, bu Tebliğ hükümleri gereği teslim aldıkları ve teslim ettikleri yerli tarım ürünlerinden imal edilmiş etanol ile bu Tebliğ hükümleri gereği teslim aldıkları ve teslim ettikleri harmanlanmışbenzin miktarlarına ilişkin olarak yeminli malî müşavir (YMM) tarafından her takvim yılına ilişkin düzenlenen raporlarını Şubat ayı sonuna kadar Kuruma sunar.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 7  (1)  7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:14)”nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

HABERLER

Türkiye’den “Sakarya Modeli” Bir Elektrikli Otomobil Çıkar mı?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Toyota yönetiminden “Sakarya modeli” bir otomobil üretmesini istedi. Ergün, yeni model Corolla’nın hattan çıkış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de otomotiv sektörünün çok önemli hedefleri

HABERLER

ABD’den Karbon Gazı Salınımı Azaltımı

Yenilenen Temiz Enerji Planı ABD’deki enerji santrallerinin ortaya çıkarttığı karbon gazı salımlarını 15 yıl içinde yaklaşık üçte bir oranında azaltmayı amaçlıyor. Karbon gazı salınımıyla mücadeleye ABD’de katıldı. ABD Başkanı Barack

HABERLER

Bu Fabrikanın Enerjisi Güneşten Gelecek

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Kazan’da bir fabrikanın çatısına kurulan güneş enerjisi tesislerini gezdi. Köktaş, “Önceliğimiz, projelerin hayata geçmesi, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek” dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply