Bodrum’da Enerjisini Güneşten Karşılayacak Eko Sanayi Sitesi

Bodrum’da Enerjisini Güneşten Karşılayacak Eko Sanayi Sitesi

Bodrum’un yazın oldukça yoğun güneş alması dolayısıyla, sanayi sitesinin elektrik ihtiyacının güneşten karşılanacağı  Küçük Sanayi Sitesi’nin (KSS) geleneksel yöntemlerin yenilikçi teknolojilere dönüştüğü bir “Eko Sanayi Sitesi” olması hedefleniyor. 

slide02Bodrum’da kurulması planlanan küçük sanayi sitesinin, teknik araştırmalar ve yatırım planlaması yoluyla, geleneksel yöntemlerin yenilikçi teknolojilere dönüştüğü bir “Eko Sanayi Sitesi” olması hedefleniyor.
Bodrum’un yazın oldukça yoğun güneş alması dolayısıyla, sanayi sitesinin elektrik ihtiyacının güneşten karşılanacağı  küçük sanayi sitesi (KSS) Türkiye’de bu kapsamda  ilk olacak.  Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasının en büyük bölümü oluşturduğu projede; Bodrum’un yoğun yağış alan bir bölgede olması, denize ve ormanlık alana yakın doğal bir çevrenin içinde olması gibi nedenlerle iklim değişikliğini, atıkları ve atık ve yağmur sularının yönetimini dikkate alan yöntemler üzerinde çalışıldı. Ayrıca, küçük sanayi sitelerinin iştigal ettikleri imalat ve tamirat iş alanları nedeniyle, atıkların geri dönüşümlü bir sistem içerisinde değerlendirilmesi planlandı.

Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yetkililerinin yaptığı açıklamada, sürdürülebilir çevre ve yenilenebilir enerji ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğuna değinildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında karbon emisyonu azaltım projeleri ve karbon satışı ile ilgili danışmanlık ve proje geliştirme hizmetleri konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Yetkililer,   bu alanda yapılan çalışmaların ve karbon piyasasının düzenli olarak incelendiğini ifade etti.

Eko inovasyon ve çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Kooperatif Yetklilileri, proje çerçevesinde eko inovasyon ve çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:  “Bu yönde, gerçekleştirilecek yenilikler sayesinde sera gazı emisyonunda azalma, su ve hammadde kaynaklarının daha etkin kullanımı, geri dönüştürülen malzemelerin yenilenebilir enerjiye kaynak oluşturacağı, istihdam yaratma gibi açılardan kobilere pek çok getirisi olduğu belirlendi. Hedefimiz yenilikçi sistemleri uygularken ortaya çıkacak ek maliyet girdilerini doğru planlayarak esnafın bilinçlenmesini sağlamak ve Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Projesi’ni hayata geçirebilmektir.

Bodrum’da yeni bir küçük sanayi sitesi oluşturulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması, kayıt dışı istihdamın il veya bölge ekonomisine etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarla da doğrudan ilgilidir. Piyasaya erişim engellerinin ortadan kaldırılacağını düşünülerek, ürünlerin sisteme uygunluğu, dayanıklılığı, garantisi konusunda analizlerinde bir alt yapı oluşturması hedeflenmiştir.”

Bodrum Eko Sanayi Çarşısı’nın her anlamıyla ulusal bir model olacağını vurgulayan Yetkililer, projenin her gün atmosfere salınan sera gazı miktarında artış ve enerji maliyetleri konusunda dışa bağımlılık sorununa çözüm olarak planlandığını dile getirdi.    Yetkililer, “Bu açıdan, fizibilite çalışmaları kritik önem arz etmektedir. Bilindiği üzere projede yer alan yenilikçi unsurlar ve alt yapı maliyetleri inşaata ek maliyetler yüklemektedir. Bu maliyetin karşılanmasını esnafın sırtına yüklemek yerine, farklı hibe ve kredi olanakları bulabilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de bu kapsamda ilk proje

Bakanlık yetkililerinin de belirttiği üzere ülkemizde kurulu KSS’inde uygulanmış bir ‘eko sanayi sitesi’ projesi yok, dolayısıyla bu örnek bir proje olacaktır. Görüştüğümüz bir çok uzman da, Bodrum bölgesinin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin çok güçlü olduğunu fakat gerektiği şekilde kullanılamadığını belirtmektedir. Hem güneş enerjisi potansiyeli hem de Bodrum-Çeşme hattında var olan kuzey rüzgar koridorundaki rüzgar potansiyeli çok önemli doğal kaynaklardır” diye ifade etti.

Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda, projenin hedef gruba sunulmasında bir algılama güçlüğünün görüldüğüne işaret eden Yetkililer, “Kooperatif üyelerinin büyük çoğunluğu tamirci, hırdavatçı, demirci, teknisyen, tesisatçı, v.b gibi esnaf grubundan oluşmaktadır. Üyelerin bu çalışmaların verimlilik ve kapasite artırımı açısından çok önemli olduğunu anlamaları kooperatif yönetiminin işini daha kolaylaştırdı.

Sanayi esnafı yenilikçi bazı terimleri duymaya ve öğrenmeye başladıklarında, hedef grup ilgi ve heyecanla yapılacak projeyi desteklemeye başladı.

Bunun sonucunda da yenilikçi yöntemler ve yatırımları konusunda daha net ve kesin sonuçlar elde olduğunda proje yönetimi daha kolay işleyecektir. Aksi takdirde bir an önce sanayi çarşısı inşa edilmesiyle işletmeye açılan eski sistemli çalışmalar sürecek, kayıt dışı istihdam artmaya, vasıfsız eleman istihdam edilmeye devam edilecektir” diye açıklama yaptı.

 

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

Elektrik Üretimi 0 Comments

Küresel Enerji Talebi Yüzde 25 Artış Gösterecek

ExxonMobil tarafından her yıl yayınlanan Energy Outlook raporuna göre, küresel enerji talebinin 2014-2040 yılları arasında yüzde 25 oranında artış göstermesi bekleniyor. BP Enerji Görünümü 2035 raporuna göre, küresel enerji piyasaların­daki

HABERLER

Soma RES Mayıs’ta Tamamlanıyor

Polat Enerji, 100 megawattlık kapasite artışı yatırımı devam eden Soma RES projesini Mayıs 2015’te tamamlamayı planlıyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında önemli bir ivme yaşanıyor. Rüzgar enerjisi de bu paralelde önemli

HABERLER 0 Comments

Amerika Yüzünü Rüzgar Enerjisine Döndü

Amerika`nın rüzgar enerjisinde kurulu güç kapasitesi 70 GW ile rekor düzeye ulaştı. Dünyada yenilenebilir enerjiye yönelim artarken, ABD’de rüzgar enerjisinde önemli atılımlar içerisinde. enerjigunlugu.net’in haberine göre, Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği