Biyogazın diğer temiz enerji kaynaklarından farkı nelerdir?

temiz-enerji

 

Biyogazder Başkanı Altan Denizsel:

Biyogaz tesisleri sadece elektrik üretecek tesisler olarak görülmemelidir. Bu tesisler çevreye zarar veren birçok atığın yok edildiği veya başka bir yararlı ürüne dönüştürüldüğü tesis olarak görülmelidir. Elektrik ve ısı bence yan ürünlerdir. Ülke nüfusu arttıkça ortaya çıkan çöpler, hayvansal ve organik atıklar artmaktadır. Bunları gömerek veya etrafa bilinçsiz şekilde atarak yaşam alanlarını ve ekolojik dengeyi bozuyoruz. Vatan toprakları elden gidiyor ve gelecek nesillere yaşam ve üretim alanı kalmayacak.


Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Çağrı Özkök:

Biyogaz teknolojisinin diğer temiz enerji türlerine göre, iki ana farklılığı vardır. Biyogaz tesisleri, diğer yenilenebilir enerji türlerinden daha çevreci santrallerdir. Zira, diğer yenilenebilir enerji santralleri sadece çevreye zarar vermemektedir, ancak biyogaz tesisleri doğru tasarlandıkları ve doğru işletildikleri sürece çevreye zararlı malzemelerin bertarafını da sağlamaktadırlar. Kuruldukları bölgelerdeki hayvansal, tarımsal, endüstriyel ve insan kaynaklı atıkları hammadde olarak kullanarak, bu atıkları bertaraf ederlerken bir yandan da enerji üretirler.

Biyogaz tesislerinin diğer farklı yönleri, kapasite faktörlerinin yüksek oluşudur. Rüzgar santralleri bulundukları yerdeki rüzgarın belli hız aralıklarındaysa çalışır, hidroelektrik santralleri o sezon yağış durumuna bağlı olarak akarsudaki su debisine bağlı bir verimlilik gösterirler. Güneş enerjisi santralleri de güneş olduğu saatlerde ve dönemlerde enerji üretirler. Biyogaz santralleri ise, hammadde beslendiği sürece enerji üretirler.

Kuruldukları yere bağlı farklılık arz etse de kapasite faktörleri, rüzgar santrallerinde yüzde 30-35, hidroelektrik santrallerinde yüzde 40-45, güneş enerjisi santralleri yüzde 15-20 iken biyogaz tesislerinde yüzde 95’dir. Diğer bir deyişle, 2 megawatt kapasitesindeki bir biyogaz tesisinden bir yılda üretilecek elektrik enerjisi için 6 megawatt gücünde rüzgar santrali, 4-5 megawatt gücünde hidroelektrik santrali veya 12-13 megawatt gücünde güneş enerjisi santrali kurulması gerekmektedir.

Enfaş Çevre Teknoloji ve Regülasyon Yöneticisi Serkan Anacak :

Biyogaz diğer temiz enerji türleri ile karşılaştırıldığında, daha faz iş gücü ve biyokimyasal proses tecrübesi gerektirmektedir. Hemen hemen tüm organik atıklar uygun teknoloji kullanıldığında çevreye zararsız hale getirilirken, ürün olarak biyogaz ve organik gübre elde edilmektedir. Ayrıca küresel ısınmaya neden olan metan gazı karbondioksite çevrilmekte, böylelikle diğer temiz enerji türleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek miktarda emisyon azaltımı sağlanmaktadır. Biyogaz tesisleri diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı olarak çevre kirliliğine yüksek duyarlılıkta tesisler olup, enerji üretirken aynı anda atık bertarafı da yapmaktadır. Biyogaz tesisleri yeterli miktar ve uygun nitelikte atık girdisi ile güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi diğer yenilenebilir kaynaklara oranla çok daha yüksek üretim saatlerine sahiptir.

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

Genel

Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Yeşil İstihdam Oranları

Yenilenebilir enerji alternatiflerinin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve böylece enerji tüketiminin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılması, enerji arz güvenliğinin artırılmasıyla ekonomiye sağladığı katkıları yanında, istihdam üzerindeki olumlu etkisi de son

Genel

Güneş elektriği (fotovoltaik) sistemlerde inverterin işlevi nedir?

Fotovoltaik sistemler bilindiği üzere güneşten gelen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş panellerinin gruplar halinde bağlanmasıyla oluşturulan enerji santralleridir. Bu santrallerde üretilen elektrik enerjisinin şebekeye bağlantısını sağlayan cihazlar inverterlerdir. Güneş

Genel

“Yeşil Enerji Yeşil Bursa”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması için Batı Atıksu Arıtma Tesisi’nde güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı.  Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması için Batı Atıksu Arıtma Tesisi’nde güneş enerjisinden elektrik üretmeye