Biyogazdan enerji üretiminin önümüzdeki 20 yıllık projeksiyon içerisindeki yeri ve önemi

future of biogasBiyogaz Derneği Başkanı Altan Denizsel:

Biyogazdan enerji üretimiyle ilgili Türkiye’nin 20 yılı kapsayan bir projeksiyonu maalesef yok.

Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Çağrı Özkök:

Dünyada çevre sorunlarına karşı duyarlılığın artması ile yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerjiye ilgi de artmıştır. Nüfusun, sanayinin ve tüketimin artması çevre sorunlarının daha karmaşık bir hal almalarına sebep olmaktadır ve her geçen yıl bu sorunlar artarken çözümünden de uzaklaşılmaktadır. Hiç şüphe yok ki bu sorunların çözümünde en güçlü enstrümanlardan biri biyogaz teknolojisidir.

Nüfus artışına paralel gıda ihtiyacındaki yükselişin karşılanabilmesinin en temel kaynakları olan tarım ve hayvancılık sektörlerini destekleyen, dolaylı bazı sorunlarını çözen biyogaz tesisleri çevreyi koruyan ve aynı zamanda enerji üreten tesislerdir.

Türkiye’nin 2023 vizyonunu gerçekleştirebilmesi için enerji alanında yapılması gereken yatırımlar çok önemlidir. Bu hedefler doğrultusunda halihazırda yaklaşık 62 bin megawatt olan enerji santralleri kapasitemizin 120 bin megawatt’a çıkarılması gerekiyor. Bunun için, her türlü enerji kaynağının atıl durumdan çıkarılarak ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Büyük küçük demeden rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyogaz ve sair tüm enerji santrallerinin fizible olmak kaydıyla kurulması özendirilerek yatırımcıların bu alanlara çekilmesi sağlanmalıdır. Ülkemizdeki biyo kütle potansiyelinin büyük bir kısmının atıl olduğu düşünüldüğünde, bu enerji hamlesinde nisbi olarak en fazla kapasite artışının biyogaz santrallerinde beklenmesi şaşırtıcı değildir.

Enfaş Çevre Teknoloji ve Regülasyon Yöneticisi Serkan Anacak:  

Pek çok Avrupa ülkesi yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimi içindeki payının arttırılması için kendine stratejik hedefler belirlemiştir. Rüzgar ve güneş santralleri yılın belli zamanlarında ve günün belli saatlerinde üretim yaparlar. Yani direkt olarak mevsim koşullarına bağlısınızdır. İyi işletilmekte olan bir biyogaz tesisinde ise saatlik üretilen elektrik miktarı sabittir. Böylelikle ulusal elektrik üretimi ve tüketimi arasındaki denge çok daha kolay kurulabilmektedir. Önümüzdeki yirmi yıl içinde beklentim, fosil kaynakların kısıtlı olduğunu düşünerek özellikle biyogaz, güneş ve rüzgar santralleri sayılarının dünyada ve Türkiye’de hızlı bir şekilde artmasıdır. Ar-Ge çalışmaları ile daha verimli çalışan tesisler elde edilmesi, biyogazın araçlarda kullanımı, depolanması, temizlenmesi ve taşınması konusunda pek çok ilerleme olacaktır. Biyogaz günlük hayatımızda her an kullanacağımız enerji kaynağı olarak karşımıza çıkacaktır.

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

Genel

Gerçek Olabilir Mi? Rockefeller Tamamen Temiz Enerjiye Yöneldi

Servetleri petrole dayalı olan ABD’nin ve dünyanın sayılı zengin ailelerinden Rockefeller’lar fosil yakıtlarına yaptıkları yatırımları elden çıkartıp tamamen temiz enerjiye yönelme kararı aldı. Rockefeller Kardeşler Vakfı (Rockefeller Brothers Fund), iklim

Genel

İnverterlerde doğru seçim ya da tasarım yapılmadığı durumlarda ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır?

Öncelikle sebebi ne olursa olsun inverterde meydana gelecek bir hata tüm santralin şebeke ile olan bağlantısını koparacağı için hayati bir öneme sahiptir. Yatırımın fizibilitesi yanında uygulayıcı firmanın vermiş olduğu garantileri