Biyogaz tesisleri kurulumu için yapılan fizibilite çalışmalarında hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?

biyogaz hammade

 

Biyogazder Başkanı Altan Denizsel:

Biyogaz tesisleri kurulumu için fizibilite çalışması işin en önemli kademesidir. İlk önce, organik atık hammaddeler tespit edilmelidir.  Hammadde analizi yapılarak, organik madde, katı madde ve sülfür içerikleri bulunmalıdır. Daha sonra, eldeki hammaddeden ne kadar gaz çıkacağı tespit edilir ve bu gazın CHP kullanılarak ne kadar elektrik ve ısıya döndüğü bulunur. Saha çalışmaları yapılarak, zemin etüdleri gerçekleştirilir. Daha sonra, günlük giren hammaddeye göre digester ve diğer ekipman kapasiteleri tespit edilerek sabit yatırım miktarı bulunur. En son aşamada ise, tesise giren hammaddelerin satın alınma veya nakliye masrafları ile beraber işletme giderleri tespit edilir. Giderler belli olunca, gelir kalemleri fizibiliteye eklenerek yatırımın öz sermaye ve genel geri dönüş süresi hesaplanarak yatırımın karlılığı hesap edilir. Türkiye’de maalesef biyogaz tesisleri kurulumunda bu çalışma detaylı yapılmadığı ve bu hizmet için yatırımcılar para ödemek istemediklerinden genel kabullere göre, teklif isteyerek bu işi çözmeye çalışıyorlar.

Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Çağrı Özkök:

Biyogaz tesislerinin yatırım kararı alınırken, göz önünde bulundurulması gereken en temel unsur hammadde tedarikinin sürdürülebilir ve ekonomik olmasıdır. Bu unsur tesisin kurulacağı yeri, tesisin kapasitesini önemli ölçüde belirleyeceği gibi yatırımın geri dönüş süresinin hesaplanmasındaki parametrelerden işletme maliyeti içinde önem bir yere sahiptir. Biyogaz tesisi yatırımı için bir bu kadar önemli diğer bir konu; proses tasarımının, proje ve mühendislik işlerinin yerli firmalara yaptırılarak yatırım maliyetinin düşürülmesidir. Böylelikle, tamamen know-how bedeli olarak Avrupalı firmalara ödenen maliyetler düşerek yatırımın geri dönüş süresi ciddi miktarda kısalmaktadır.

Bu konuda dikkate alınması gereken diğer bir konu, tesisin kurulumu için tedarik edilecek makine ve ekipmanın olabildiğince yerli imalatçılardan tercih edilmesidir. Son yıllarda, ülkemizde kaliteli makine ve ekipman imalatı yapan firmaların sayısı artmıştır. Bu sayede, hem yatırım maliyeti düşecek hem de Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında “yerli imalat” desteklerinden istifade etme imkanı olacaktır.

Biyogaz tesisi yatırımı için dikkate alınması gereken diğer bir husus tesis kapasitesinin 1 megawatt’dan daha düşük olmaması gerektiğidir. Biyogaz tesisleri profesyonel olarak işletilmesi gerekli kimyasal tesislerdir. Tesis kapasitesi düştükçe işletmede çalışacak personel sayısı ve niteliğinde tasarrufa gidilmekte bu da tesisin emniyetli ve verimli çalıştırılmasını zorlaştırmaktadır.

Enfaş Çevre Teknoloji ve Regülasyon Yöneticisi Serkan Anacak

Biyogaz tesislerinin en önemli gelir kaynakları tesisin üç önemli çıktısı olan elektrik, sıcak su ve-veya buhar ve gübredir. Fizibilite çalışmaları yapılırken, üretilen elektriğin satış gelirleri dışında üretilen ısının da nasıl değerlendirileceği önceden belirlenmeli ve fiyatlandırılmalıdır. Tesiste işlenen organik atıkların gübre içeriğine katkısı ve elde edilen gübrenin piyasa değeri mutlaka belirlenmelidir. Bu gelirlerin yanında tesiste işlenen atıklar sadece kütlesel olarak düşük bir oranda biyogaza dönüşmektedir. Atıklar işlendikten sonra elde edilen çürütülmüş malzeme tarım arazilerinde direkt olarak gübrelemede kullanabileceği gibi, katı-sıvı ayrımı ile katı ve sıvı faz ayrı ayrı değerlendirilebilir. Burada tesisin lokasyonu, yakın çevredeki tarım arazilerine uzaklığı, çevrenin gübre ihtiyacı gibi unsurlar hem gelir hem de gider kalemlerini önemli oranda etkileyecektir. Tesis fizibilitesi yapılırken tüm bu unsurlar mevcut işletmede olan biyogaz tesisleri de göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

 

 

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

ENERJİ YÖNETİMİ

IFC’den Trakya Cam’a Enerji Verimliliği Kredisi

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Trakya Cam’a Türkiye ve Bulgaristan’daki fabrikaların enerji verimliliğini artırması amacıyla 75 milyon ABD doları tutarında finansman sağladı. Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC,

Genel

“Akıllı Bir Şehir İçin, Akıllı Belediyecilik Şart”

WICS 2013 Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Conrad İstanbul Hoteli’nde 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Zirvenin ikinci gününde düzenlenen Belediye Başkanları Paneli’nde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, akıllı bir dünya

Genel

Türkiye’nin biyoyakıt potansiyelinin değerlendirebilmesi için hangi stratejiler geliştirilmeli?

Biyogazder Başkanı Altan Denizsel: Biyoyakıt sektörü en önemli sektörlerden biridir. İşletmelerden çıkan her türlü katı veya organik atıklar biyogaz, yakma ve gazlaştırma teknolojileri ile enerjiye dönüşebilir. Yerli hammadde sürekli bulunmaktadır.