Biyogaz neden avantajlı bir enerji üretim yöntemidir?

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün konumu göz önüne alındığında, biyogaz tesisleri kurulmasının avantajları nelerdir?

 

ALTAN DENİZSEL

Biyogaz Derneği Başkanı Altan Denizsel:

Türkiye’de mısır sılajı yeterince olmadığı için Avrupa’daki gibi biyogaz tesis kurmak mümkün değildir. İşletmelerin birleşerek ortak biyogaz tesisi kurmaları gerek. Süt ve hayvancılık koopearatifleri ortak tesisleri kurmalı. Büyük işletmeler kendi tesislerini kurmalı yada her işletme eldeki kapasite kadar ufak tesis kurmalı. Tesis kurmanın avantajlarına gelince; zaten her işletme elektrik parası ödemekte, hibe alarak kurulan tesislerin genelde yarısı devlet tarafından desteklenmektedir, geri kalanı da banka tarafından finanse edilerek elektrik parası karşılığı geri ödenebilmektedir. Ayrıca, çevresel zararlardan kurtulurlar, kendi ısılarını üretirler ve organik gübre ile tarlalarını beslerler.

çağrı özkök

Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Çağrı Özkök:

Biyogaz tesisleri diğer enerji üretim tesislerinden farklı olarak çevre boyutu da olan işletmelerdir. Hammaddesi genellikle atık olan biyogaz tesisleri; doğaya, çevreye zarar veren atıkları bertaraf ederek enerji üretirler. Biyogaz tesisleri bu yönüyle tarım ve hayvancılık sektörlerinin en büyük sıkıntısı olan hayvan dışkılarının, tarım atıklarının bertarafını sağlayarak bu sektörleri destekler niteliktedir.

Son yıllarda, ülkemizde artan endüstriyel tarım ve hayvancılık yatırımları, bu faaliyetlerin atıklarının bertarafı sorununu da beraberinde getirmektedir. Büyükbaş ve kanatlı hayvancılığın yoğun yapıldığı yerlerde bu hayvanların dışkıları doğaya atılmak suretiyle soluduğumuz hava ve yer altı sularımız kirletilmektedir. Sanıldığının aksine, bu dışkılar fermente edilmeden toprağa döküldüğünde toprağa çok faydalı değildir. Hayvan dışkıları oksijensiz ortamda fermente edilerek stabilizasyonu sağlandığında, gübrenin içindeki besin maddeleri mineralleşerek bitkilerin yararlanabileceği forma dönüşmektedir.

Biyogaz tesisinde fermente edilmiş biyo kütlenin (fermenterden ıslak olarak çıkan posa) kurutularak organik gübre olarak kullanılması, biyogaz tesislerinin tarım sektörü için sunduğu katma değeri olan bir üründür. Biyogaz prosesi içinde fermentasyon sonucu stabilize olan ve kurutma işlemi sırasında sterilize edilerek bakterilerden, dışkı içinde gelen tohumlardan ve kokudan arınan bu organik gübre organik madde fakiri ülke topraklarımız için mevcut kimyasal gübrelere oranla daha faydalıdır. Biyogaz tesisleri bu yönleri ile tarım sektörünü destekler niteliktedir.

Enfaş Çevre Teknoloji ve Regülasyon Yöneticisi Serkan Anacak

Son yıllarda, hayvancılık sektörü hızla gelişmekte, özellikle büyük kapasiteli sayabileceğimiz çiftlik sayısı artmış durumdadır. Küçük köy yerlerindeki birkaç hayvanın dışkısı çevre için fazla bir problem oluşturmazken, yüzlerce hayvanın bir arada bulunduğu bir büyük baş çiftliğinden günlük olarak tonlarca hayvan dışkısı oluşmaktadır. Mevcut durumda pek çok çiftlik bu problemle baş edememektedir. Çiftliklerin hayvan dışkısının tamamının kullanılabileceği büyük tarım arazilerine sahip olmaması, bu gübrelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu akla getirmektedir.

Biyogaz tesisleri diğer yenilenebilir enerji üretim tesislerinden farklı olarak hem atık bertaraf problemine çözüm olan, hem de elektrik ve ısı enerjisinin üretildiği tesislerdir. Üretimin bir yan çıktısı olan ısı çiftliklerin sağım hanelerinde, idari binaların ısıtılmasında, sera ısıtılmasında rahatlıkla kullanılabilir. Üretilen ısı ile katı gübrenin veya bitkisel ürünlerinde kurutulması da düşünülebilir. Çiftlik ve tarımsal kaynaklı hemen hemen her türlü organik atık biyogaz tesisi için hammadde olabilirken, biyogaz tesisi çıkışı gübre de tarımsal alanlarda hem gübreleme hem de toprak iyileştirici olarak kullanılabilir. Hayvan dışkılarının biyogaz tesislerinde işlenmesi hem hayvan dışkısının bitkiye yarayışlı azot ve fosfor değerini arttıracaktır hem de büyük ölçüde patojen giderimi sağlanmış olacaktır. Tarım ile uğraşan kişilerin ve çiftlik sahiplerinin biyogaz tesisi çıktısı gübrenin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, kimyasal gübre kullanımında azaltılmasını ve verimsiz toprakların ıslah edilmesi sağlanacaktır.

 

 

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

Genel

“Yatırımcılar Olarak Korku İçerisindeyiz”

Alternatif Inversments Yetkilisi Matthew Vogel: “Yerli ve  yabancı yatımcılar olarak biz, ihale sürecinde korku içerisindeyiz. İşlerin net durumda olmadığı anlaşılıyor. Birçok yatırımcı, Türkiye güneş enerjisi piyasasından yılmış durumda.” Solarpraxis AG

Genel

Biyogazdan enerji üretiminin önümüzdeki 20 yıllık projeksiyon içerisindeki yeri ve önemi

Biyogaz Derneği Başkanı Altan Denizsel: Biyogazdan enerji üretimiyle ilgili Türkiye’nin 20 yılı kapsayan bir projeksiyonu maalesef yok. Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Genel Müdürü Çağrı Özkök: Dünyada çevre