Biyogaz [Ayın Dosyası]biyogaz-ayin-dosyasi.2.png

Biyogaz neden avantajlı bir enerji üretim yöntemidir?

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün konumu göz önüne alındığında, biyogaz tesisleri kurulmasının çok büyük faydaları olduğu görülmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Biyogazın diğer temiz enerji kaynaklarından farkı nelerdir?

“Biyogaz tesisleri sadece elektrik üretecek tesisler olarak görülmemelidir. Bu tesisler çevreye zarar veren birçok atığın yok edildiği veya başka bir yararlı ürüne dönüştürüldüğü tesis olarak görülmelidir. Elektrik ve ısı bence yan ürünlerdir.”

Devamı için tıklayınız.

Biyogaz tesisleri kurulumu için yapılan fizibilite çalışmalarında hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?

Biyogaz tesisleri kurulumu için fizibilite çalışması işin en önemli kademesidir. İlk önce, organik atık hammaddeler tespit edilmelidir. Hammadde analizi yapılarak, organik madde, katı madde ve sülfür içerikleri bulunmalıdır. Daha sonra, eldeki hammaddeden ne kadar gaz çıkacağı tespit edilir ve bu gazın CHP kullanılarak ne kadar elektrik ve ısıya döndüğü bulunur

Devamı için tıklayınız.

Bir biyogaz tesisi kurulmasının ortalama maliyetleri nelerdir?

Biyogaz tesisi kurulum maliyetleri tesisin kapasitesine, hammadde kompozisyonuna, proses türüne (mezofilik veya termofilik olmasına), enterkonnekte sisteme bağlantı mesafesine ve en önemlisi tasarım ve mühendislik hizmetlerinin nereden alındığına bağlı olarak değişmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Türkiye’nin biyoyakıt potansiyelinin değerlendirebilmesi için hangi stratejiler geliştirilmelidir ?

Biyoyakıt sektörü en önemli sektörlerden biridir. İşletmelerden çıkan her türlü katı veya organik atıklar biyogaz, yakma ve gazlaştırma teknolojileri ile enerjiye dönüşebilir. Yerli hammadde sürekli bulunmaktadır. Yerli teknoloji kullanma oranı yüksektir, teknik istihdam açısından en müsait sektördür. Kayıtlı ekonomiyi en çok canlandırarak yüksek vergi, KDV ve sosyal güvenlik primi toplanacak sektörler arasındadır.

Devamı için tıklayınız.

Biyogaz tesislerinin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye’deki engeller

Biyogaz tesislerinin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye’deki en önemli engel, her şeyden önce sektöre dışarıdan veya yerli yatırımcı girişinin çok düşük olmasıdır. Atık yönetmelikleri olduğu halde uygulanması da başka bir engel oluşturuyor. Atık sahiplerinin birleşerek tesis yapma güçleri yok veya olsa bile böyle bir tesisi çalıştıracak teknik potansiyelleri yok.

Devamı için tıklayınız.

Biyogaz kaynaklarından elektrik üretimi konusunda devletin enerji politikasının değerlendirilmesi

Özellikle, son 10 yılda ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda hem kamuda hem de özel sektörde ciddi bir ilgi olduğu aşikardır. Devletimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi çeşitli teşviklerle özendirerek özel sektörün ilgisini sürekli kılmaya çaba göstermektedir. Ancak bu desteklerin yetersiz olduğu bir gerçektir. Yetersiz olduğu düşünülen konular başlıklar halinde aşağıdadır:

Devamı için tıklayınız.

Biyogazdan enerji üretiminin önümüzdeki 20 yıllık projeksiyon içerisindeki yeri ve önemi

Dünyada çevre sorunlarına karşı duyarlılığın artması ile yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerjiye ilgi de artmıştır. Nüfusun, sanayinin ve tüketimin artması çevre sorunlarının daha karmaşık bir hal almalarına sebep olmaktadır ve her geçen yıl bu sorunlar artarken çözümünden de uzaklaşılmaktadır. Hiç şüphe yok ki bu sorunların çözümünde en güçlü enstrümanlardan biri biyogaz teknolojisidir.

Devamı için tıklayınız.

Özel sektörün biyogaz tesisleri yatırımlarına yönelmesi için ne tür düzenlemeler yapılmalı?

Atık yönetmeliği tavizsiz uygulanmalı, birlikler ve kooperatiflere atık toplama mecburiyeti getirilmeli, belediyelerin ve devletin çede uygun alan problemlerini çözmesi gerekmektedir.Yatırımcı Trafo bağlantılarına en kısa yerden ulaşabilmeli.organik gübrenin kullanım mecburiyetin getirilmesi ve nitrat yönetmeliğinin bir daha ertelenmemesi gerekmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Tavuk Gübresinden 2,5 MW Elektrik Üretimi

Ankara´nın Beypazarı ilçesinde bu amaçla kurulan tesiste tavuk gübresi kullanılarak elektrik enerjisi üretilmeye başlandı

Devamı için tıklayınız.

“Tavuk atığı biyogaz açısından diğer atıklara göre daha verimlidir”

Albe Biyogaz Danışmanı Didem Özçoban: “Tavuk atığının organik madde içeriği, diğer atıklara nazaran daha yüksektir. Bu da biyogaz açısından daha verimli olmasını sağlar. Örneğin, 100 ton büyük baş atığı ile üretilen elektrik miktarını, 50 ton tavuk atığı ile üretebilirsiniz.”

Devamı için tıklayınız.

Antep fıstığından Biyogaz Üretimi Çalışmaları Hızlanıyor

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Demirer, Antep fıstığından biyogaz elde edilmesine yönelik çalışma kapsamında kurulacak tesiste, bir ton fıstık atığından 14 kilowatsaat elektrik enerjisi elde edileceğini söyledi.

Devamı için tıklayınız.

Altaca Grubu’ndan Türkiye’nin En Büyük Entegre Biyogaz ve Organik Gübre Üretim Tesisi

Altaca Grubu tarafından yüzde 100 yerli teknolojiyle inşa edilen Türkiye’nin en büyük entegre biyogaz ve organik gübre üretim tesisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından açıldı.

Devamı için tıklayınız.

Fransa Suni Gübreden Biyogaz Üretimiyle Enerjide Kendi Kendine Yetebilmeyi Amaçlıyor

Transa’nın hem yenilenebilir enerji hem de çevre dostu suni gübre üretiminde kendi kendine yetebilen bir ülke olabilmesine yönelik yeni adımlar hayata geçiriliyor. Bunlardan biri de Fransa’nın merkezindeki Clermont Ferrand’ın yanında Ennezat köyünün yolu üzerinde bulunan yeni biyogaz tesisi.

Devamı için tıklayınız

RÖPORTAJ: “Artık Özel Sektör Atık Sektörüne İlgi Göstermeli”

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli alanlarından biri olan biyogaz kaynaklarından elektrik üretimi konusu Türkiye’de son zamanlarda ivme kazanmaya başladı. Son olarak Kars’ta ve Kırşehir’de kurulma çalışmaları başlanan biyogaz tesislerine yenileri de eklenecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda, Türkiye’de biyogaz alanıyla ilgili önemli kuruluşlarından biri olan BİYOGAZDER Başkanı Altan Denizsel’le Türkiye’de biyogaz üretimine yönelik son gelişmeleri konuştuk.

Devamı için tıklayınız

MEDYA


Bir Biyogaz Tesisi Ne Kadara Mal Olur ?

EnviTec Biyogaz Tesisine Sanal Bir Tur:

 

 

Bir Biyogaz Tesisi Nasıl Çalışıyor?

G.Antep’te 1200 sağmal Büyükbaş Hayvan ile Entegre Süt, Peynir, Yem, Elektrik, Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi:

Çiftlikte Sizin de Kurabileceğiniz Basit Bir Biyogaz Sistemi:

5 İnekle Bedava Enerji (Ege Üni. Güneş Enerjisi Enstitüsü Pilot Projesi):

Könnern’de (Almanya-Saksonya Eyaleti) Dünyanın En Büyük Biyogaz Tesislerinden Birinin Kuruluşu: