Bitkisel Hammaddelerden Elde Edilen Biyodizelin Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması

Özet

Yenilenemeyen fosil yakıtların azalması gelişmekte olan ülkelerde yüksek petrol fiyatları şeklinde etkili olmaktadır. Bu durum ülkelerin yeni ve ucuz enerji kaynaklarının araştırılmasının önünü açmaktadır. Türkiye komşu ülkelere oranla enerji arzını oldukça pahalı elde etmektedir. Ülkemizin sağlıklı gelişmesi ve sanayileşmesinin önünde duran bu problem acil olarak çözüm beklemektedir. Farklı enerji üretim metotları arasında biyokütle ile tarımsal ve orman atıklardan enerji üretimi Türkiye’nin potansiyeli göz önüne alındığında son derece etkin bir şekilde kullanılabilir. En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının başında da biyodizel gelmektedir. Biyodizel; dizel motorlar için, bitkisel ve hayvansal yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilebilen alternatif bir yakıttır. Toksik olmayan, doğada kolay bozulabilen, çevreci bir yakıt dostu ve geleneksel dizel motorlarında bazı modifikasyonlarla veya modifikasyona gerek kalmadan kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, biyodizel’in alternatif enerji kaynağı olarak üretim miktarları, özellikleri ve avantajları gibi konularda literatür taramaları yapılarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Muhammed Said Fidan, Elif Alkan

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü Dergisi

Yazının devamı için tıklayın

About author

Huseyin Bumin Ekmekci
Huseyin Bumin Ekmekci 2122 posts

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun H. Bumin Ekmekçi. 15 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak, sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmaktadır. Kendisi platformumuzda muhabir olarak görev yapmaktadır.

You might also like

AKADEMİK

Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Benzetimi ve Uygulaması

Özet Fotovoltaik enerji sistemleri önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Sıcaklık ve güneş ışınımı gibi çevresel koşullara bağımlı olarak güneş enerji sistemlerinin çıkış gücü değişmektedir. Bu çalışmada güneş pilinin matematiksel modeli

Makaleler 0 Comments

Elektrikli Araçların Türkiye Alçak Gerilim Dağıtım Şebekelerine Etkilerinin İncelenmesi

Özet Ekonomik ve çevresel etkenler elektrikli araç sayısını küresel boyutta azımsanmayacak bir seviyeye ulaştırmıştır. Bu durum, elektrikli araçların dağıtım şebekelerinin tasarım ve yönetimi üzerine etkilerinin incelenmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. “Elektrikli

Makaleler

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı

Özet Günümüzde hızla artan enerji tüketimi ile birlikte enerjinin tedariği önemli bir sorun haline gelmiştir. Enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan sanayi kuruluşları enerji sorunu en çok yaşayan tüketicilerdir.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply