Sevinç Atay: “İzmir’den Ses Verdik, Küresel Boyuttu Duyuldu”

Sevinç Atay: “İzmir’den Ses Verdik, Küresel Boyuttu Duyuldu”

İZMİR- Öncelikle bu sayfalarda misafirimiz olarak bir çevre gönüllüsü sıfatıyla gerçekleştirmekte olduğunuz projelerinizi ve bakış açınızı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bu projeler içerisinde bizim de en çok ilgimizi çeken “Moving Planet” kampanyası kapsamındaki projeniz olduğu için onunla başlamak istiyorum. Bize bu projeden bahseder misiniz ?

24 Eylül 2011 tarihinde JCI İzmir Şubesi olarak iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için 350.org “Moving Planet kampanyası kapsamında dünya çapında 170’ten fazla ülkede 2000’den fazla etkinlikle hayata geçirilen çevre hareketinde düzenlediğimiz “İklim İçin Bisiklet” projemizle yer aldık. Projemizle vermek istediğimiz mesaj “iklim değişikliğini durdurmak için fosil yakıt dünyasından uzaklaşmak, çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımı ve ağaçlandırmaya önem verilmesi”, kısaca “İklim İçin Harekete Geç”ilmesi idi. Ve biz 24 Eylül’de gezegenimizi iklim için bisikletlerimizle harekete geçirdik. İzmir’den ses verdik, sesimizi küresel boyutta duyurduk.

TEMA Gönüllüleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bisikletli Polis Timi, İzmir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiyeci Bisiklet Takımı bir bisiklet turu organizasyonunda ilk defa bir araya geldi. İzmir İtfaiyesi Bisiklet Takımı, Türkiye’deki tüm İtfaiye teşkilatları kapsamındaki ilk ve tek bisiklet takımı olma unvanına sahip. Bu tur aynı zamanda İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bisikletli Polis Timi’nin resmen katıldığı ilk bisiklet turu oldu.  Diğer sivil toplum kuruluşlarını, devlet ve belediye teşkilatlarını projemize katarak daha iyi, daha çok ve daha yenilikçi olmak;  topluma daha etkili mesaj vermek hedefimize ulaştık.

İzmir Yelken Akademisi’nin yelkenlileri Konak Vapur İskelesi’nden İnciraltı Levent Marina’ya kadar bisikletli grubumuza yelkenlere taktıkları bayraklarla eşlik ederek destek verdi. Böylelikle üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklediğimiz ve bisiklet gibi çevre dostu olan bir ulaşım aracı olan yelkenliyi de projemize katmış olduk.

Etkinliğimize basının ilgisi de büyük oldu. Fotoğraflar eşliğindeki bültenimizin 350.org’un global web sitesinde yayınlanması ile de İzmir’deki hareketimiz dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana ulaştı.

350.org dünyaca ünlü çevreci yazar Bill McKibben tarafından 2008 yılında 6 yeni üniversite mezunu gençten oluşan bir grupla birlikte kurulmuş ve kısa zamanda yüz binlerce üyeye ulaşmış. Kampanya ismini atmosferdeki karbondioksit oranını şimdiki seviyesi olan 390 ppm’den (ppm: parts per million-milyonda bir birim), bilim adamlarına göre güvenli en üst limit olan 350 ppm’e düşürmek hedefinden almakta. 350.org bu hedefle 2008 yılından bu yana her sene küresel iklim eylemleri organize etmekte.

Bildiğimiz kadarıyla çalıştığınız şirkette de gerçekleştirdiğin çalışmalarda çevre ve sosyal yardımlaşma konularını, şirketlerin sosyal sorumluluğu kapsamında ön planda tutmaktasınız. Bize biraz kendinizden, Arkas’da neler yaptığınızdan ve projelerinizden bahseder misiniz ?

1980 İzmir doğumluyum. İzmir Özel Türk Koleji’ndeki lise öğrenimimden sonra, lisans öğrenimimi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Uluslar arası İlişkiler bölümünde tamamladım. Mezun olduktan sonra bir dönem e-dış ticaret ile uğraştım. Sonrasında halen çalışmakta olduğum şirkette finans sorumlusu olarak işe başladım. Şu an sürdürmekte olduğum kariyerimin ilk adımlarını finans birimini temsilen şirketin kalite denetim grubuna seçildiğim dönemde atmaya başladım. Bunu iç denetçilik ve baş denetçilik takip etti. Şirket içi denetçilik eğitimleri verdim. O dönem süreç yönetimi felsefesinin ülkemizde yeni yeni duyulmaya başladığı zamanlardı. 2007 senesinde kalite ve süreç iyileştirme çalışmalarının bütünselleştirilmesi doğrultusunda İş Süreçleri Yapılandırma biriminin kurulması çalışmalarında yer aldım. PMI (Project Management Institute) tarafından uzun yıllardır geliştirilmekte olan ve ANSI (America National Standarts Institute) tarafından kabul edilmiş olan PMI Proje Yönetimi Metodolojisi’ne paralel Proje Yönetimi sertifikasyon programını almam aynı döneme denk gelir. Proje bazlı süreç yönetimi ve danışmanlık konularında uzmanlaşma isteğimle Ege Üniversitesi’nde Yönetim Bilimi ve Organizasyon Anabilimdalı’nda tezli yüksek lisans eğitimini tamamladım. Halihazırda, 2007 yılından bu yana Müşteri Hizmetleri birimi yapısının oluşturulması ile büyüyerek kurumun Türkiye çapındaki 9 şubesi kapsamında geniş bir faaliyet alanına sahip olan ve yönetsel anlamda danışmanlık rolü üstlenen birimde Proje Yöneticisi olarak iş yönetim sistemleri, süreç ve kalite yönetimi alanlarında yeniden yapılandırma ve iyileştirme projelerine liderlik etmekteyim.

Süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim kavramları özellikle son yıllarda çok gözde uygulamalar arasında yer alıyor. Gerek üretim gerekse hizmet sektöründe uygulamaları giderek artan bu kavramlar etkin, verimli ve karlı işletmelerin yaratılmasında büyük önem taşıyor. Süreç, bir girdiyle başlayan (iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisi. Süreç Yönetimi ise süreçlerin bugün nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için şirketin tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, belgelenmesi, sahipler atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin izlenerek değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileştirmelerin ya da kökten tasarımların yapılması. Dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça gösteriyor ki, rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir firma olabilmek için ürün ve hizmetleri geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi gerekli. Proje yönetim felsefesiyle uygulanan süreç yönetimi sonucunda ise kurumlar verimlilik ve karlılıklarını ciddi boyutlarda arttırabilmekteler.

Yürüttüğüm süreç projeleri ile çevre ve sosyal yardımlaşma konuları arasında köprüler kurmaya, farklı paydaşların ortak amaç etrafında hareket etmesini teşvik etmeyi ön planda tutmaya çalışıyorum. Süreç projelerinden elde edilen gelirin çevre ve sosyal yardımlaşma projelerine aktarılmasını destekliyorum.

Bu anlamda bugüne kadar gerçekleştirdiğim projelerden bazıları: geri dönüşüm uygulamaları, kağıt tasarrufu ve su tasarrufu çalışmaları, fidan dikimleri,  çocuklara çevre bilinçlendirme eğitimleri verilmesi,  geri dönüşüm firmaları ziyaretleri, 2009 yılından bu yana gelenekselleşen bisiklet turlarının düzenlenmesi, çevre ve bisiklet temalı fotoğraf sergisi, onkoloji tedavisi gören çocukların katılımıyla düzenlenen ödüllü resim yarışmaları… Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı çocuk yuvalarıyla etkinlikler de sosyal yardımlaşmayı vurgulamak istediğim faaliyetler oldu.

Gerçekleştirmekte olduğunuz başarılı çalışmalarınız kapsamında aldığınız ödüller oldu mu?

Evet. Çalıştığım şirkette 2011 yılında Uluslararası Kalite ve Verimlilik Merkezi tarafından Londra’da düzenlenen küresel çaptaki “Süreç Mükemmelliği” yarışmasında alından “En İyi Süreç Projesi” ödülü – bu ödülü alan ilk Türk şirket olma başarısı – ve “EFQM Mükemmellik Modeli”nin çalıştığım şirkette uygulamaya geçirilmesi yolunda yapılan çalışmalara liderlik ile 2011 yılında şirkette yapılandırılan “EFQM Mükemmellik Modeli” ile KalDer tarafından düzenlenen 12. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda alınan “Ege Bölgesi Kalite Ödülü” ilk aklıma gelenler. Ayrıca  2011 Haziran ayında SKY TV’deki İzmir’de Gündem Programına konuk olarak katıldım.

Bize biraz da vizyonunuzdan ve proje gerçekleştirdiğiniz diğer STK projelerinden bahseder misiniz ?

Vizyonum refah ve barışın korunduğu temiz ve sağlıklı bir çevreyi içeriyor. Toplumun sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda güçlerin birleştiği, aktif katılımlı çevre koruma ve sosyal yardımlaşma projelerini başlatma ve yürütmedeki amacım, yerel, ulusal ve uluslar arası boyutta etkili olmak, sorunlara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ve Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF-World Wildlife Fund) gönüllüsüyüm. KALDER (Türkiye Kalite Derneği) ve İPYD (İstanbul Proje Yönetim Derneği)’ne üyeliğimle başlayıp gelişen verimli bir çalışma süreci içindeyim. KALDER’in düzenlediği Sempozyum ve eğitimlerde genel katılım ya da sektöre yönelik Çalıştaylar veriyorum. Bundan bir sene önce Proje Yönetiminin İzmir’de ve Ege bölgesinde yaygınlaştırılması hedefiyle İzmir’deki proje yöneticilerinin bir araya geldiği bir platformun temellerini atmaya başladık. 3 Kasım 2011 tarihindeki 8. Uluslar arası Proje Yönetim Günü’nü İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olan paralel etkinliklere İzmir’de yapacağımız etkinlikle destek vererek kutlayacağız. “International Project Management Day/ Uluslar arası Proje Yönetim Günü” tüm dünyada her yıl Kasım’ın ilk Perşembesi kutlanıyor. Herkesi bekleriz !

 

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Ufuk Keser: “Taksitle Güneş Enerjisi”

İSTANBUL – Avrasya’nın en büyük enerji ve çevre fuarı ICCI 2012’ye katılım gerçekleştiren firmalardan olan IRES Enerji, fuarın kapsamı itibariyle yalnızca ziyaretçi değil katılımcıların da kendileri için oldukça önemli olduğunu

Sektörel Röportajlar

“Elektronik Atıkları Geri Kazandırmak, Gelecek İçin Önemli Bir Adım”

Exitcom Recycling Ltd. Genel Müdürü Murat Ilgar:“Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaca hizmet etmesi gerektirdiğini bildiren iktisadi denklemden yola çıkarak, elektronik malzemelerin içerisinde bulunan değerli hammaddeleri geri kazandırmak, ikinci bir endüstri de

RÖPORTAJLAR

“Sektörel Hacim Büyüdükçe, Finansman Kaynakları da Genişleyecek”

Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk: Sektörel olarak hacmin büyümesi, yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlayan finansman kaynaklarının da genişlemesine imkan sağlayacaktır. Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply