Berk Eyilik:“Enerji Sektörünün Şu Anda Gündem Maddesi Özelleştirmelerdir”

İSTANBUL Akiş Enerji Yönetici Ortağı Berk İyilik’le enerji sektörü, yenilenebilir enerji alanı, enerji politikaları ve şirketin proje ve hedefleri konusunda görüştük.   

Türkiye enerji sektörünü genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?

Asya ve Avrupa arasındaki enerji ticareti için bir köprü olarak, Türkiye’nin rolü her geçen gün artmaktadır. Türkiye’deki büyüyen ekonomi ve gelişen enerji piyasası yabancı yatırımcıya cazip gelmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de enerji sektörü, kaynağı açısından dışa bağımlı bir sektördür. Ülkemizde yeteri kadar doğalgaz ve petrol kaynakları bulunmadığı için, bu kaynakları komşu ülkelerimizden tedarik etmekteyiz. Bu komşu ülkelerin bir kısmı, doğalgaz ve petrol fiyatlama konusunda indirime gitmemektedir. Bu fiyat politikasının yanı sıra, Dolar/Türk Lirası kur farkı ülkemizde elektriğe ve doğal gaza zam olarak yansımıştır. Enerji Bakanlığımız, 2023 politikası olarak, bu kaynaklara alternatif yenilenebilir enerjide ve nükleer enerjideki yatırımların önünü açmak için yeni uygulamalar getirmiştir. Ayrıca, doğalgaz ve petrol arama çalışmaları için, hem daha büyük bir bütçe tahsis edilmiş, hem de Ar-Ge yatırımları içinde yatırımcıların önünü açmışlardır.

Enerji sektörünün şu anki gündem maddesi özelleştirmedir. Enerji Bakanlığımız  elektrik üretim/dağıtım özelleştirmelerini 2012 ve 2013 yılında yine gündemine almıştır. Bu özelleştirmeler tamamlandıktan sonra, ülkemiz daha liberal ve özgür bir enerji sistemine sahip olacaktır. Geçmiş özelleştirme döneminde, yatırımcılar bir takım riskleri göz önüne almamış ve geri dönüşleri daha iyi senaryolara göre düzenlemişlerdir. Bu öngörülerinin yanında, finansal piyasalarda milyar dolarlık finansmanların zorlaşması da bu yatırımların önünü tıkamıştır. Bu engeller daha bilinçli bir yatırım öngörüsü ile bu yıl ve gelecek yılda etkisizleşecektir. Ayrıca özelleştirmeler ülke ekonomisine, cari açığa ve bütçe açığına olumlu yönde etkide bulunacaktır.

Türkiye’de yenilenebilir enerji alanının genel durumu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Sektör, yenilenebilir enerji konusunda 2011 ve 2012 yılında lisansların EPDK tarafından devir yılı oldu. Şu anda Rüzgar ve HES projelerinde birçok yatırımcı/geliştirici projelerini değerlendirmeye başlamıştır. Finansman olanakları, 2007 öncesi kadar rahat ve kolay olmasa da yine de yenilenebilir enerji projelerinde finansman kolaylığı sağlanmaktadır.

TEİAŞ raporuna göre, 2011 yılı sonunda ülkemizdeki toplam enerji üretim tesisi kurulu gücü 52911 Megawat’tır ve bu kurulu güç ile üretilen toplam elektrik enerjisi 229.4 milyar kWh olarak belirtilmektedir. 31 Ağustos 2012 itibarıyla kurulu gücümüzün 55380 Megawat olmasıyla, 2011 yılı verilerine göre toplam kurulu güçte yüzde 5’lik bir artış olmuştur. ETKB’nın kesinleşmemiş verilerine göre, 2012 yılı ocak-eylül periyodunda yıllık elektrik üretimimiz 182.4 milyar kWh olurken, geçtiğimiz yıl devreye giren 2287 megawat’lık kurulu güce sahip enerji santrallerinin 1407 megawat’lık kısmı yenilenebilir enerji santralidir. Bu da yenilenebilir enerjinin büyüme hızını ortaya koymaktadır.

Sizce Türkiye yenilenebilir enerji alanının gelişmesi ve büyümesi için alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar ve yasal mevzuatlarda yapılması gereken düzenlemeler nelerdir?

Yenilenebilir enerji kapsamında, 500 kW altı lisanssız elektrik üretimi başvuruları ve kabul edilen bağlantı görüşleriyle yapılacak olan kurulumlar, sektöre yeni bir soluk kazandıracaktır. Verimli, temiz ve sürekli enerjiyi rekabetçi fiyatlarla temin etmek elektrik piyasasının en önemli önceliği olmalıdır. Hızlı ekonomik büyümeye paralel olarak enerji taleplerindeki hızlı artış, elektrik fiyatlarına da yansıyor. Zamlar sonucunda yükselen elektrik fiyatlarıyla birlikte, yenilenebilir enerji sistemlerinin maliyetlerindeki hızlı düşüş, bugün lisanssız elektrik üretimi noktasında bu teknolojinin yatırımlarını oldukça cazip kılmaktadır.

Enerji Piyasasını yenilenebilir enerji açıdan değerlendirirsek, Enerji Bakanlığı ülkenin yenilenebilir enerji potansiyeli ve kaynak belirme için yatırım bütçesi ve hukuki altyapı hazırlamıştır. Tabi ki bu çalışmalar yapılırken, birçok yerel ve alt kurumun katkısı olduğu için, bu çalışmalarda eksiklikler ve bürokratik engeller ile yatırımcılar karşılaşmaktadırlar. Bu engeller de yerli ve yabancı yatırımcıları bazı durumlarda içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

Türkiye yenilenebilir enerji alanını, Avrupa yenilebilir enerji piyasasıyla karşılaştırır mısınız?

Türkiye’ deki büyüyen ekonomi ve gelişen enerji piyasası yabancı yatırımcıya cazip geliyor. Özellikle, ülkemizin güneş potansiyelinin pek çok Avrupa ülkesine göre önemli ölçüde yüksek olması ve Avrupa’nın fotovoltaik piyasasının hem teşvikler hem de kurulum bakımından doygunluğa ulaşmış olmasından dolayı, yabancı yatırımcılar açısından yeni bir yatırım coğrafyası konumundayız. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen pek çok yabancı yatırımcı da Türkiye’de faaliyetlerine yerli ortakları ile devam etmekteler. Elektrik ihtiyacının en fazla arttığı Avrupa ülkesi olarak Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusunda, Avrupa ortalamasının üzerinde bir değere sahiptir. (Eurostat 2010) Avrupa ortalaması yüzde 19 iken Türkiye yüzde 26’lık değerle Avrupa’da ilk 10 ülke içindedir. Elektrik fiyatları Avrupa’da ortalama 13,3 €cent/kWh iken Türkiye’de 9 €cent/kWh mertebelerindedir. Avrupa’da ortalama 11 €cent/kWh düzeyinde olan rüzgar enerjisi alım teşviki, ülkemizde bu sayının yarısı kadardır. Almanya’da şu anda fotovoltaik kwh başına €0.216-€0.287 ($0.303-$0.403) ödeniyor, 30 kilowat altı projeler yüksek oranı, 1 megawat kapasiteden büyük projeler düşük oranı alıyor. 1 Ocak’tan itibaren bu oran kwh başına €0.179-€0.244 seviyesine çekilecek. Türkiye’de ise, bu teşvik kwh başına €0.102 seviyesinde.

Akiş Group’a bağlı Akiş Enerji’nin dünyanın önde gelen firmalarıyla gerçekleştirdiği işbirliği ve temsilcilik anlaşmalarınız hakkında açıklama yapar mısınız?

Akiş Enerji, Türkiye’de enerji sektörünün ilk yatırımcılarından olup, ailenin 3. nesil enerji firması konumunda 2007 yılında kurulmuştur. Elektrik üretim faaliyetlerinin devlet tekelinde olduğu dönemde, ilk özel elektrik şirketleri Kepez ve Çukurova Elektrik’in kurucu ortaklarıyız. Temiz enerji üzerine odaklanan firmamız, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten sistemlerin Türkiye’de yaygınlaşmasında öncü olma hedefinde hızla ilerlemektedir. 2010 yılında İtalyan yenilenebilir enerji firması Solar Ventures ile ortak bir şirket kurduk. Bireysel ve kurumsal müşterilerimize sunmakta olduğumuz sistemlerimizin yanı sıra, santral yatırımı bazında da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Güneş enerjisi konusunda da, 2011 yılında yatırım amacıyla belirlediğimiz bölgeler üzerinde, yoğunlaşarak arazi çalışmalarımızı 2012 yılı içerisinde hızlandırdık. Güneş enerjisinde yabancı ortaklarımızla birlikte, 200 megawat’lık fotovoltaik santral kurma hedefimizde bu yıl içinde çok sıkı bir çalışma içindeydik. 2013 yılı Haziran ayında kabul edilecek olan lisans başvurusunda bulunacağımız sahaların arazi çalışmalarını yürütme ve ölçüm istasyonu kurulumu için, kurum görüşlerini alma konusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. 2013 yılı ortasında ölçümlerimizle birlikte, kurum başvurularımızı gerçekleştireceğiz.

Rüzgar enerjisine yönelik projeleriniz ve hedeflerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Rüzgar enerjisi yatırımlarımız kapsamında, bünyemize bu yıl kattığımız Afyon İncesu RES projemizin faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. 10 megawat’lık İncesu RES tesisinin yatırımını 2013 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla başlayarak, genişleyen proje portföyümüzün kurumlumlarını gerçekleştirmek üzere, sektörün liderleri ile görüşmelerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Güneşin yanı sıra, rüzgârda da 2013 yılı bizler için önemli bir yıl olacak.

 

Röportaj: Hüseyin Bumin Ekmekçi

huseyin.ekmekci@alternatifenerji.com

 

About author

Senem Gençer
Senem Gençer 761 posts

Alternatifenerji.com’un kurucu ortaklarından biri ve CEO’su olan Gençer, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdikten sonra, Johnson & Johnson Medical ve Yeni Zelanda Büyükelçiliği gibi farklı kurumlarda çalıştı. 2007 yılında güneş enerjisi ve LED aydınlatma konularında halen çalışmakta olan Ekogüneş’i ve Türkiye’nin ilk online solar ürün satış sitesi olan www.ekogunes.com’u kurdu. Gençer, aynı zamanda Güneş Enerjisi ve Sanayicileri Derneği GENSED’in kurucu üyelerindendir.

You might also like

HABERLER 0 Comments

“Yenilenebilir Enerji Alanında Yapılan Yatırımların Kalitesini Artırmayı Hedefliyoruz”

MTC Enerji CEO’su Sinan Coşkun: “Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların kalitesini artırmak için özellikle denetim, test, monitoring ve işletme-bakım faaliyetlerinde bulunmak üzere MTC Enerji’yi faaliyete geçirdik.” MTC Enerji CEO’su Sinan

Sektörel Röportajlar

Doğu Marmara’ya Temiz Üretim Dopingi

Yeni mali destek programı başlatan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA, bölgede yer alan iller kapsamında faaliyet gösteren KOBİ’ler ve kâr amaçlı kooperatiflerin “temiz üretim” kapsamındaki projelerini kabul etmeye başladı. Toplam

Sektörel Röportajlar

“Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında İnşaat İzin Süreçleri Kısaltılmalı ve Kolaylaştırılmalı”

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven: “Rüzgar enerjisi sektöründe farklı mekanizmaları, farklı yatırım koşullarını ve farklı fırsatları ön plana çıkarmamız gerekiyor. İlk olarak, rüzgar enerjisi santralleri