Atilla Gurbuz: “Güneşte Başvurular 600MW’ı Aşacak”

Atilla Gurbuz: “Güneşte Başvurular 600MW’ı Aşacak”

İSTANBUL – ICCI 2012’ye katılım gerçekleştiren ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Gürbüz, elektrikli araçların yaygınlaştırılması için Ar-Ge çalışmalarının sürmesi gerektiğini söyledi. ICCI 2012’nin Türkiye’nin dinamizmini yabancı yatırımcıya sergilemesi açısından önemli bir fuar olduğunu belirtirken, güneşte 600 MW’lık 2013 hedefinin başvuru noktasında aşılacağını ancak yatırımlar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da dile getirdiği 600 MW sınırının yükseltilmeyeceğini mesajını bir kez daha tekrarladı. 500 KW altı lisansız yatırımların içinde bulunduğu finansman sorununun zamanla çözüleceğini ima eden Gürbüz, jeotermal için de gerekli adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini söyledi.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Atilla Gürbüz ile ICCI 2012’de ziyaret ettiği Alternatif Enerji standında jeotermal, elektrikli araç ile güneş enerjisindeki 600 MW sınırını ve 500 KW altı yatırımlar için ortaya çıkacak finansal sorunları konuştuk.

Gürbüz: ICCI, Türkiye’deki dinamizmi sergiliyor

Öncelikle Atilla Bey ICCI 2012’den başlayalım. ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü olarak fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle Türkiye büyüyen bir ülke. Bu ekonomik büyüme refah seviyesini arttırıyor. Bu, enerji ihtiyacının artmasına neden oluyor. Buna paralel olarak da her yıl enerji sektörüne olan ihtiyaç artıyor. Bu tür fuarlarla da farkındalık oluşturuluyor. Sektörle ilgilenenlerin, yatırımcıların, teknolojik gelişmelerin, piyasa dinamiklerinin bir araya gelme fırsatı var. Uluslararası özellikte bir fuar olması nedeniyle olumlu katkısı olan ICCI, Türkiye’de enerji sektörünün dinamizmini göstermesi açısından yatırım ortamı ile ilgili dışarıdan gelen yatırımcılara fikir sunuyor. Bir diğer husus ise tanıtım. Yurt dışından gelenler Türkiye’nin stratejik pozisyonunu değerlendiriyor.

Gürbüz: Kazan-kazan düşüncesiyle adımlar atılıyor

ICCI 2012 öncesinde gerçekleşen Solarex 2012 fuarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan, Türkiye’nin vizyonu içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının diliminin en az % 30 olacağını söyledi…

Biliyorsunuz 2009 yılında Elektrik Sektörü Stratejik Dökümanı hazırlandı. 2023 yılına kadar enerji üretiminin en az % 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı yönünde bir hedef konuldu. Bu hedef doğrultusunda da gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekli düzenlemeler yapılıyor, yatırım ortamı oluşturuluyor. Bu yönde kazan kazan düşüncesi dikkate alınarak adımlar atılıyor.

‘Güneşte başvurular 600 MW’ı aşacak’

Sayın Gürbüz bu cevabınıza paralel olarak bazı yerli ya da yabancı firmalar, 2013 yılında ulaşılması hedeflenen 600 MW’lık güneş enerjisi yatırımının telaffuz edilen rakamın altında kalacağı görüşünde. Ancak gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Mercan hedefe ulaşabileceği konusunda çok net konuşuyorlar. ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bu hedef için ne söylüyor?

Olayları herkes kendi bakış açısından değerlendiriyor. Ancak cepheden bakmak gerekiyor. 2010 ve 2011 yıllarına baktığımızda daha öncce rüzgârın başını çektiği yenilenebilir enerji yatırımlarında liderliği güneş aldı. Bu durumu Türkiye uyarlamak mümkün. Olmaz demelerinin altındaki sebebi bilmiyorum ancak ben 600 MW’ı aşan bir başvuru olacağı kanaatindeyim. 600 MW’a bir antrenman gibi bakmak lazım. 2013 sonrası bu rakamlar belli bir seviyenin üzerine çıkacaktır. Sektörün önü açık.

Bir başka durum ise bugün dünya piyasalarında birçok ülkede ekonomik durgunluk, yatırımlarda azalma varken Türkiye’nin de içinde olduğu belli sayıdaki ülkeler kalkınmalarını sürdürüyor. 600 MW’lık hedefin gerçekleşeceği kanaatindeyim. Buhedefe ulaşma anlamında teknolojinin ucuzlamasını da bir sebep olarak görmek gerekir.

Güneşin radyasyon oranını ve güneşlenme süresini de unutmamak gerekiyor. Şu an Avrupa pazarının güçlü ancak ekonomik durgunluğun yaşandığı bazı ülkelere göre iki kat fazla. Bu da sizin yatırıma açık olduğunuzu gösterir.

Güneşte 2013 hedefi 600 MW sınırı yukarıya çekilecek mi?

Bu cevabınıza paralel olarak şunu sormak istiyorum. Durumu güncel piyasa şartlarıyla değerlendirdiğimizde 600 MW sınırının yukarı çekilme ihtimali hiç mi yok?

600 MW 2013 sonuna kadar açıklanan bir rakam. İkincil mevzuattaki düzenlemeler ve tebliğlere baktığınız zaman yatırımcı ancak o tarihe kadar realize edebiliyor. 2013 sonrası durum ise Bakanlar Kurulu yetkisinde. Süreçten sonra bunun önü tamamen açılacaktır.

TPOA, inşasına başlanan ve 2014 yılında denize açılması planlanan yerli üretim sismik araştırma gemisi ile petrol ve diğer araştırmaların yanı sıra jeotermal enerji için de kaynak arayacak. Jeotermal enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar sayın Atilla bildiğiniz gibi çok önce başlıyor ancak bugüne baktığımızda üretim oldukça düşük. Bunu arttırmaya yönelik çalışmalar yakın zamanda beklenebilir mi?

2002 yılı sonu itibariyle yapılan çalışmalarla en yüksek faydayı elde etmek için tüm parametreler dikkate alınıyor. Bahsettiğiniz çalışmaya da bu açıdan bakmak lazım. Ez an girdi en yüksek fayda açısından bir kaynağı ararken çalışma bir başka kaynak için de veri toplamanızı oluşturuyorsa bu akıllıca bir durumdur. Diğer yandan da sizin yatırım yapacağınız sahaların fizibıl olması da önemli. Geçmişte belli dönemlerde petrol fiyatlarının ucuz olması belki ülkemiz açısından bakmamızın yanı sıra dünya açısından da baktığımız da yaşam standradının veya teknolojinin kullanıma soktuğu elektrikli cihazların bu kadar yaygın olmaması sektörü bu kadar hızlı dönüştürmüyordu.

Yatırım için mukayese ettiğiniz zaman, o zaman fizıbıl olmayan bir kaynak bugün her anlamda kullanılabilcek uygunlukta. Çok yönlü kullanım sahası var jeotermalin. Çevreye de zarar vermeden jeotermal enerjiden yüksek oranda yararlanmak üzere Türkiye’nin hedefleri var. 2023 hedefi içerisinde de bildiğiniz gibi jeotermale ayrılan oran 600 MW’ın işletmeye alınması.

500 KW altı yatırımlar için finansal sorunlar nasıl çözümlenecek?

Güneş enerjisinde 500 KW altı için finansman sorunu olduğu piyasada bilinen bir gerçek. 5 katlı bir binaya güneş paneli takılması halinde o binanın elektrik giderlerinin 8 ila 10 yıllık kısmı peşin olarak kullanıcıdan istenmiş olacak. Bu finansal sıkıntı nasıl aşılacak?

Geçmişte otomobil konusundan örnek verirsek. Cebinde aracı alım gücüne yetecek parası olanlar alabiliyordu. Bugün ise durum daha farklı. Aslolan üretime pazar bulabilmek. O zaman üretici beraberinde belki finansman modelini de getirecek.

‘Elektrikli araçların yaygınlaşması için zaman gerekli’

Bildiğiniz gibi OTOKAR elektrikli otobüs üretimine başladı. Seri üretimle birlikte belediyelere satışın da önü açılacak. Sürecin mümkün olduğunca hızlandırılması söz konusu olabilir mi?

Teknoloji ülkemiz açısından yeni olduğu gibi dünya açısından da çok yaygın bir konumda değil ama gelecekte bu sektörde çok büyük pay alacak. Bugün dünyamıızın sıkıntılarının başında CO2 salınımı, paralelinde küresel ısınma gibi unsurlar geliyor. Bunun önüne geçmenin yolu da asgari yakıtı tüketen ya da hiç tüketmeyen araçların yaygınlaşması olacaktır.

Buradaki bugünün tek sıkıntısı araçların menzili. Belli kilometreler arasında istasyonların oluşması lazım. Şarjla ilgili varolan sorunların giderilmesi lazım. Ar-Ge konusunda biraz daha çalışma gerekiyor. Özellikle şehirlerarası ulaşımı dikkate aldığınızda belirli sıkıntılar ile karşılaşabilirsiniz ama zaman içerisinde bunula ilgili de gerekli adımlar atılacaktır. (Röportaj: Kağan Konçak, Alternatif Enerji)

About author

Ahu Binici
Ahu Binici 1369 posts

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ahu Binici, Alternatif Enerji Platformu’nun kurucu ortaklarından olup, aynı zamanda Alternatifenerji.com’un sosyal medya yöneticiliğini yapmaktadır. TemizDünya Ekolojik Yatırımlar Ltd. Şti.’de 4 yıl boyunca çeşitli Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı gibi çeşitli kurumların işbirliğinde gerçekleştirilen ekoloji, temiz enerji ve farkındalık projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Bugüne kadar çevre alanında çalışan farklı STK’larda gerçekleştirilen projelerde görev almıştır. Genç Çevre Girişimi Platformu’nun ve Denge Ekoloji Derneği kurucu üyesi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genç Delege’sidir. Silikon Vadisi kurumu Founder Institute tarafından desteklenen Ecotrend Yaşam Stili Platformu’nun ve Ecoana'nın kurucu ortağıdır.

You might also like

HABERLER 0 Comments

Rüzgar YEKA’sında Proje Geliştirme Ve Rüzgar Mühendisliği Ön Plana Çıkacak

Enerjisa, Limak ve Akfen gibi enerji sektörünün önde gelen şirketlerine rüzgâr ve güneş enerjisi projeleri geliştiren RKT Enerji’nin CEO’su Utku Korkmaz ile bir söyleşi yaptık. Söyleşimizin ana gündem maddesi henüz

RÖPORTAJLAR 0 Comments

Sevinç Atay: “İzmir’den Ses Verdik, Küresel Boyuttu Duyuldu”

İZMİR- Öncelikle bu sayfalarda misafirimiz olarak bir çevre gönüllüsü sıfatıyla gerçekleştirmekte olduğunuz projelerinizi ve bakış açınızı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bu projeler içerisinde bizim de en çok ilgimizi çeken

HABERLER

Doğu Marmara’ya Temiz Üretim Dopingi

Yeni mali destek programı başlatan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA, bölgede yer alan iller kapsamında faaliyet gösteren KOBİ’ler ve kâr amaçlı kooperatiflerin “temiz üretim” kapsamındaki projelerini kabul etmeye başladı. Toplam

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply